Fiziniams asmenims
Juridiniams asmenims
Paraiškos priimamos nuo Kvietimo pavadinimas Skirtas finansavimas (Eur.) Paraiškos priimamos iki
2021-08-02 Nauja LAAIF-AM-FK01 Gyvenamųjų būstų prijungimas prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų 2021-08 3017980 Eur. Liko 56 d.
2021-07-19 KK-AM-J02 Privačių juridinių asmenų energijos vartojimo efektyvumo priemonių įgyvendinimas pagal energijos audito ataskaitas 2021-07 2000000 Eur. Liko 147 d.
2021-07-19 KK-AM-B02 Investicinė parama biometano dujų gamybai ir (ar) biodujų valymo įrenginiams įrengti 2021-07 15000000 Eur. Liko 73 d.
2021-07-05 KK-AM-ATL01 Įmonių, nedalyvaujančių Europos Sąjungos Apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje technologinių procesų atnaujinimas, panaudojant atsinaujinančius energijos išteklius 2021-07 4000000 Eur. Liko 55 d.
2021-07-01 LAAIF-AM-AO01 Priemonės, mažinančios ūkinės veiklos metu į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekį ir palaidų kietųjų medžiagų patekimą už veiklos vykdymo teritorijos ribų 2021-07 1000000 Eur. Liko 26 d.
2021-07-01 LAAIF-AM-PV01 Technologinių procesų ir įrenginių, mažinančių gamybinės ar kitos ūkinės veiklos metu susidariusių nuotekų užterštumą, diegimas arba optimizavimas 2021-07 1000000 Eur. Liko 25 d.
2021-06-21 KK-AM-SVV01 Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų elektros energijos poreikiams 2021-06 15000000 Eur. Liko 147 d.
2021-06-21 KK-AM-KV01 Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, geoterminės energijos, biokuro) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų poreikiams, pakeičiant iškastinį kurą 2021-06 2000000 Eur. Liko 147 d.
2021-06-21 KK-AM-KJ01 Atsinaujinančių energijos šaltinių (biokuro, geoterminės energijos, saulės) panaudojimui juridinių asmenų poreikiams (VYKDANTIEMS ŪKINĘ KOMERCINĘ VEIKLĄ) 2021-06 1000000 Eur. Liko 147 d.
2021-06-21 KK-AM-SVJ01 Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas juridinių asmenų elektros energijos poreikiams (VYKDANTIEMS ŪKINĘ KOMERCINĘ VEIKLĄ) 2021-06 9000000 Eur. Liko 147 d.
2021-06-21 KK-AM-S02 Transporto priemonių, naudojančių elektrą, suslėgtąsias gamtines dujas, suskystintąsias gamtines dujas, biometaną, vandenilį, įsigijimas ir joms reikalingos infrastruktūros sukūrimas ir (ar) plėtra, užtikrinant bazinį sukurtos infrastruktūros vartotoją 2021-06 10000000 Eur. Liko 14 d.
2021-06-08 KK-AM-EJ03 Elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas 2021-06 5000000 Eur. Liko 147 d.
2021-06-08 KK-AM-AU02 Viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas ir (ar) plėtra, skatinant naudoti elektra, biometanu, suslėgtomis gamtinėmis dujomis, suskystintomis gamtinėmis dujomis varomas transporto priemones 2021-06 27000000 Eur. Liko 3 d.
2021-05-31 KK-AM-ATL02 Taršių technologijų keitimo mažiau taršiomis skatinimas Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančiose įmonėse 2021-05 10000000 Eur. Liko 147 d.

Gauta paraiškų

Gauta paraiškų:
63 039
Prašomas finansavimas:
301 574 510,08 Eur

Įgyvendinami projektai

Viso:
13 812
Skirtas finansavimas:
108 099 407,34 Eur

Įgyvendinta projektų

Viso:
33 760
Skirtas finansavimas:
59 530 824,94 Eur