Dažniausiai užduodami klausimai

Fizinių asmenų saulės elektrinių įsirengimas namų ūkiuose

Kokie reikalavimai JP projekto pareiškėjui?

 

 

 • Dotacija skiriama fiziniams asmenims (JP projekto pareiškėjams), nuosavybės teise valdantiems elektros vartojimo objektą – fizinio asmens, nuosavybės teise valdomą gyvenamosios paskirties vieno buto pastatą, gyvenamosios paskirties butą arba sodų paskirties pastatą (sodo namą), kurie yra įregistruoti valstybės įmonės Registrų centro (toliau – VĮ Registrų centras) Nekilnojamojo turto registre, į kuriuos bus nukreipiama atsinaujinančių išteklių energiją naudojančiomis technologijomis, skirtomis elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms, pagaminta elektra;
 • Elektros įrengimo objektas - fizinio asmens bet kokiais teisėtais pagrindais elektrinės įrengimo objektą – fizinio asmens bet kokiais teisėtais pagrindais (pvz. nuosavybės teisė, nuoma, panauda) valdomą žemės sklypą arba pastatą, kuriame įrengiamos atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios technologijos, skirtos elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms (toliau – elektrinės įrengimo objektas). Jeigu elektrinės įrengimo objektas valdomas nuomos arba panaudos pagrindais, nuoma arba panauda turi būti užregistruota VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre ne trumpesniam kaip 6 metų laikotarpiui nuo JP projekto paraiškos pateikimo dienos.

statinio baigtumui reikalavimai nekeliami

Informacija atnaujinta: 2023 04 27
Kokios yra tinkamos finansuoti išlaidos?
 • Tinkamos finansuoti išlaidos yra:
 • Saulės modulio išlaidos;
 • Įtampos keitiklio išlaidos.
Informacija atnaujinta: 2023 04 27
Kokie reikalavimai įsigyjamai įrangai?
 • Įranga turi būti nauja (nenaudota), atitikti įprastai tokiai įrangai keliamus ES standartus, ekologinius ženklus;
 • Saulės moduliai turi atitikti Europos Sąjungos standartus, įskaitant ekologinius ženklus, energijos duomenų etiketes ir kitas Europos Sąjungos standartizacijos įstaigų nustatytas techninių normatyvų sistemas. Jiems turi būti suteikta 10 metų produkto garantija ir 25 metų 80 proc. efektyvumo garantija. Moduliai privalo turėti CE ženklą ir turėti pakankamą apsaugą nuo dulkių ir drėgmės (bent IP 65);
 • Įtampos keitiklis turi būti tinkamas saulės elektrinių įrengimui ir atitikti Europos Sąjungos standartus, įskaitant ekologinius ženklus, energijos duomenų etiketes ir kitas Europos Sąjungos standartizacijos įstaigų nustatytas techninių normatyvų sistemas, jam turi būti suteikta 5 metų produkto garantija. Įtampos keitiklis turi turėti CE ženklą, pakankamą apsaugą nuo dulkių ir drėgmės (bent IP 65).
Informacija atnaujinta: 2023 04 27
Ar kartu su paraiška reikia pateikti bendrasavininko sutikimą?
 • Bendrasavininkų sutikimų kartu su paraiška pateikti neprivaloma, bet visus sutikimus privaloma turėti, kaip numatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekse, prieš pradedant įgyvendinti JP projektą.
Informacija atnaujinta: 2023 04 27
Kada patirtos išlaidos yra tinkamos finansuoti?
 • Išlaidos tinkamos finansuoti, kai PVM sąskaita – faktūra, patvirtinanti įrangos įsigijimą, gali būti išrašyta nuo kvietimo teikti paraiškas paskelbimo dienos;
 • Įrangos montavimo darbai turi būti užbaigti ir nuosavybės ribų aktas pasirašytas ar atnaujintas ne anksčiau kaip po JP projekto paraiškos pateikimo dienos.
Informacija atnaujinta: 2023 04 27
Koks dotacijos dydis?
 • Dotacijos dydis įsirengiant naują saulės elektrinę yra 323,01 Eur už 1 kW saulės elektrinės įrengtosios galios, o dotacijos dydis didinant jau turimo saulės elektrinės galingumą yra 243,20 Eur už 1 kW saulės elektrinės įrengtosios galios.
Informacija atnaujinta: 2023 08 18
Ar AB Energijos skirstymo operatoriaus išduotos elektrinės prijungimo sąlygos privalomos ir kiek jos turėtų galioti?
 • Išduotos sąlygos privalo galioti paraiškos teikimo metu. Jeigu sąlygos negalios, bet jų galiojimo metų buvo pasirašyta prijungimo sutartis, kuri galioja 9 mėn., tai iš karto reikėtų teikti ir prijungimo sutartį;
 • Jei didinama generuojamą galią ar įsirengiate elektrinę iki 0,8 kW, tuomet reikės pateikti tik nuosavybės ribų aktą.
Informacija atnaujinta: 2023 04 27
Ką turi daryti JP projekto pareiškėjas, norintis gauti paramą?
 • Kvietimo metu užpildyti paraiškos formą ir su kvietime nurodytais dokumentais, kvietime nurodytu, būdu pateikti APVA;
 • Paraiškos skiltyje “Ketinamos įsigyti saulės elektrinės galingumas, kW:” JP projekto pareiškėjas turi nurodyti ne didesnę galią, nei nurodyta AB Energijos skirstymo operatoriaus išduotose elektrinės prijungimo prie elektros energijos skirstomųjų tinklų sąlygose.
Informacija atnaujinta: 2023 04 27
Kokius dokumentus JP projekto pareiškėjas turi pateikti su paraiška?

JP projekto pareiškėjas turi pateikti:

 • AB Energijos skirstymo operatorius išduotos elektrinės prijungimo prie elektros energijos skirstomųjų tinklų sąlygos (teikiant paraišką sąlygos turi būti galiojančios);
 • Įgaliojimą, išduotą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau-LR CK) nustatyta tvarka, atstovauti JP projekto pareiškėjui, jeigu JP projekto pareiškėjas įgalioja kitą fizinį ar juridinį asmenį už jį atlikti su paraiškos pateikimu ar projekto įgyvendinimu susijusius veiksmus (įgaliojimas gali būti tvirtinamas norato, arba elektronėmis priemonėmis ( https://igaliojimai.lt/ )
 • Panaudos davėjo ar nuomotojo rašytinis sutikimas vykdyti projekto veiklas elektrinės įrengimo objekte ne trumpiau kaip 5 metus po JP projekto pabaigos (jeigu elektrinės įrengimo objektas yra naudojamas pagal panaudos ar nuomos sutartį);
 • Vienos įmonės deklaraciją pildoma jeigu elektros vartojimo objekte / objektuose registruota juridinio asmens arba fizinio asmens vykdoma ekonominė veikla;
 • Pareiškėjo (jeigu elektros vartojimo objekte registruota paties pareiškėjo ekonominė veikla) arba kito juridinio asmens arba fizinio asmens (jeigu elektros vartojimo objekte registruota ne paties pareiškėjo ekonominė veikla) sutikimas, kad jam būtų suteikta ir užregistruota valstybės pagalba ir informacija, ar ekonominė veikla vykdoma tik dalyje elektros vartojimo objekto ploto.
Informacija atnaujinta: 2023 04 27
Ką daryti, jeigu saulės elektrinę planuoju įrengti saugomose teritorijose?
Informacija atnaujinta: 2023 04 27
Per kiek laiko galėsiu įsirengti saulės elektrinę?
 • JP projekto įgyvendinimo laikotarpis turi būti ne ilgesnis kaip 9 mėnesiai nuo paraiškos pateikimo dienos.
Informacija atnaujinta: 2023 04 27
Kokius duomenis (be asmens rekvizitų) turi pateikti fizinis asmuo registracijos formoje?
 • Elektrinės įrengimo ir elektros vartojimo objektų unikalius numerius;
 • Ketinamos įsidiegti elektrinės galingumą (nurodomas ne didesnis nei AB Energijos skirstymo operatoriaus išduotose elektrinės prijungimo prie elektros energijos skirstomųjų tinklų sąlygose);
 • Elektrinės įrengimo būdą (ant žemės ar ant pastato).

Atkreipiame dėmesį: pildydamas paraišką JP projeko pareiškėjas turi nurodyti aktyvų elektroninio pašto adresą (prašome įsitikinti, kad Elektroniniuose valdžios vartuose nurodytas elektroninis pašto adresas yra aktyvus ir naudojamas).

Informacija atnaujinta: 2023 04 27
Kokia paraiškų teikimo tvarka?
 • JP projekto pareiškėjai paraiškas gali teikti 6 mėnesius, arba kol pasibaigs kvietimui skirta lėšų suma.
Informacija atnaujinta: 2023 04 27
Kiek laiko vertinama JP projekto paraiška?
 • Paraiška patvirtinama ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Fizinio asmens arba jo įgalioto asmens tinkamai įformintos paraiškos ir visų privalomų pateikti dokumentų registravimo dienos.
Informacija atnaujinta: 2023 04 27
Kokie įpareigojimai atsiranda gavus finansavimą?
 • JP projekto vykdytojas užtikrina JP investicijų tęstinumą 5 metus po JP finansavimo pabaigos, o šio tęstinumo neužtikrinus - grąžina JP vykdytojui finansavimo lėšas;
 • JP projekto vykdytojas turi bet kada (per 5 metus po JP finansavimo pabaigos) pateikti objekto elektros energijos iš įdiegto įrenginio apskaitos ir / ar kitus dokumentus, reikalingus JP vykdytojui vykdyti JP projekto investicijų tęstinumo užtikrinimo stebėseną.
Informacija atnaujinta: 2023 04 27
Kelias paraiškas gali teikti JP projekto pareiškėjas?
 • Vienas JP projekto pareiškėjas kiekvienam elektros vartojimo objektui gali teikti tik vieną paraišką JP projektų veiklai įgyvendinti.
 • Atkreipiame dėmesį:

  JP projekto pareiškėjas gali įsirengti bet kokios galios saulės elektrinę, tačiau dotacija bus skiriama tik už ne daugiau kaip 10 kW galią. Jeigu pagal Klimato kaitos programą, 04.1.1-LVPA-V-114 priemonės „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašus Nr.1 ir Nr.2, 04.1.1-LVPA-V-115 priemonę „AIE namų ūkiams“ arba šį Aprašą jau buvo išmokėta dotacija 10 kW galios įrangai, kurios generuojama elektros energija bus naudojama atitinkamam elektros vartojimo objektui, įsigyti / įrengti, tam pačiam elektros vartojimo objektui (pagal unikalų numerį) dotacija pagal Aprašą daugiau neskiriama. Jei pagal Klimato kaitos programą, 04.1.1-LVPA-V-114 priemonės „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašus Nr.1 ir Nr.2, 04.1.1-LVPA-V-115 priemonę „AIE namų ūkiams“ ar šią Priemonę dotacija buvo išmokėta iki 10 kW saulės elektrinei įrengti, dotacija tam pačiam elektros vartojimo objektui gali būti išmokėta, tačiau ne didesnei nei 10 kW suminei galiai pasiekti.

  Suminis elektrinės galingumas vertinamas pagal AB Energijos skirstymo operatorius pateiktą informaciją, pagal kurią galima identifikuoti, kad asmuo įsirengė saulės elektrinę ir yra laikomas gaminančiu vartotoju.

Informacija atnaujinta: 2023 04 27
Kada pildoma vienos įmonės deklaracija?
 • Vienos įmonės deklaracija pildoma jeigu elektros vartojimo objekte / objektuose registruota juridinio asmens arba fizinio asmens vykdoma ekonominė veikla.
 • Tuo atveju, jeigu elektros vartojimo objekte registruota daugiau kaip vieno juridinio asmens ir (arba) fizinio asmens vykdoma ekonominė veikla, dotacija neskiriama ir paraiška atmetama.
Informacija atnaujinta: 2023 04 27
Kokius dokumentus turės pateikti JP projekto vykdytojas įsirengęs elektrinę?

JP projekto vykdytojas su išlaidų kompensavimo prašymu turės pateikti:

 • Įrangos įsigijimą pagrindžiančių bei perėmimo fizinio asmens nuosavybėn įrodančius dokumentus (PVM sąskaitą – faktūrą ir įrangos perdavimo – priėmimo aktą);
 • Įrangos techninius duomenis patvirtinančius dokumentus (įrenginio pasas ir / ar techninė specifikacija) ir nuotraukas (įrengimo objekto, saulės elektrinės modulių, inverterio (jei taikoma), inverterio parametrų lentelės (jei taikoma)); dokumentą, patvirtinantį, kad saulės moduliams suteikta 10 metų produkto garantija ir 25 metų 80 proc. efektyvumo garantija bei kad saulės moduliai turi CE ženklą ir pakankamą apsaugą nuo dulkių ir drėgmės (bent IP 65); dokumentą, patvirtinantį, kad įtampos keitikliui suteikta 5 metų produkto garantija bei kad įtampos keitiklis turi CE ženklą ir turi pakankamą apsaugą nuo dulkių ir drėgmės (bent IP 65).
 • Elektros energijos tiekimo sutartis ir (ar) atnaujintų elektros tinklų nuosavybės ribų aktą ir (ar) sutarčių kitus priedus, kurie sudaryti su elektros energijos tiekėju ir (ar) energetikos tinklų operatoriumi, pagal kuriuos galima identifikuoti, kad asmuo įsirengė saulės elektrinę ir yra laikomas gaminančiu vartotoju;
 • Elektrinę įrengusio rangovo, teisės aktų nustatyta tvarka atestuoto eksploatuoti ir (ar) įrengti elektros įrenginius, deklaraciją.

 

Atkreipiame dėmesį, kad JP vykdytojas turi teisę JP projekto vykdytojo prašyti pateikti kitus būtinus dokumentus, jų nuorašus arba kopijas arba informaciją, reikalingą išlaidų tinkamumui įvertinti.

Teikdamas išlaidų kompensavimo prašymą JP projekto vykdytojas skiltyje ”Ketinamos įsigyti saulės elektrinės galingumas (kW)” turi nurodyti faktišką įdiegtos elektrinės galią.

Informacija atnaujinta: 2023 04 27