AIE namų ūkiams (įsigijimas iš elektrinių parkų, įrengimas geografiškai nutolusiose vietovėse, įrengimas daugiabučiuose ar jų sklypuose) Nr. VP-EM-N01

Priemonė: AIE namų ūkiams (įsigijimas iš elektrinių parkų, įrengimas geografiškai nutolusiose vietovėse, įrengimas daugiabučiuose ar jų sklypuose)

Paraiškos priimamos nuo : 2020-01-02 08:00

Paraiškos priimamos iki: 2020-01-31 15:45

Kompensacinė išmoka: 3230.00 Eur.

Kvietimui numatytas finansavimas: 4500000.00 Eur.

Registracijos forma kvietimo apačioje. Prieš pildant prašome įdėmiai perskaityti kvietimo informaciją.

 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra kviečia fizinius asmenis teikti registracijos formas finansavimui (kompensacijoms) gauti pagal „2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-V-115 priemonę „AIE namų ūkiams"

Galimi pareiškėjai

1. IKI 10 KW GALIOS AIE NAUDOJANČIŲ TECHNOLOGIJŲ, SKIRTŲ ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBAI NAMŲ ŪKIO REIKMĖMS, ĮRENGIMAS GEOGRAFIŠKAI NUTOLUSIOSE NUO ELEKTROS ENERGIJOS VARTOJIMO VIETOSE

Fizinis asmuo, nuosavybės teise valdantis gyvenamosios paskirties (vieno arba dviejų butų) pastatą, butą gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiame)) pastate arba sodų paskirties pastatą (sodo namą), ir bet kokiais teisėtais pagrindais (pvz. nuosavybės teisė, nuoma, panauda) valdantis nutolusį nuo elektros energijos, skirtos savo namų ūkio reikmėms, vartojimo vietos žemės sklypą. Nuosavybės teise priklausantys gyvenamosios paskirties (vieno arba dviejų butų) pastatas, butas gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiame)) pastate arba sodų paskirties pastatas (sodo namas) turi būti įregistruoti VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre. Nutolusio nuo fizinio asmens elektros energijos, skirtos savo namų ūkio reikmėms, vartojimo vietos bet kokiais teisėtais pagrindais (pvz. nuosavybės teisė, nuoma, panauda) valdomo žemės sklypo valdymo juridinis faktas turi būti įregistruotas VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre. Nuomos ar panaudos sutartis turi galioti ne mažiau kaip 6 metus nuo projekto registracijos formos pateikimo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai dienos

2. IKI 10 KW GALIOS AIE NAUDOJANČIŲ TECHNOLOGIJŲ, SKIRTŲ ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBAI NAMŲ ŪKIO REIKMĖMS, ĮSIGIJIMAS IŠ ELEKTRINIŲ PARKŲ

Fizinis asmuo, nuosavybės teise valdantis gyvenamosios paskirties (vieno arba dviejų butų) pastatą, butą gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiame)) pastate arba sodų paskirties pastatą (sodo namą), kurie turi būti įregistruoti VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre.

3. IKI 10 KW GALIOS AIE NAUDOJANČIŲ TECHNOLOGIJŲ, SKIRTŲ ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBAI NAMŲ ŪKIO REIKMĖMS ĮRENGIMAS ELEKTROS ENERGIJOS VARTOJIMO VIETOJE DAUGIABUČIAME PASTATE AR JO TERITORIJOJE

Fizinis asmuo, nuosavybės teise valdantis butą gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiame)) pastate ir bet kokiais teisėtais pagrindais (pvz. nuosavybės teisė, nuoma, panauda) valdantis žemės sklypą daugiabučio teritorijoje, jei elektrinė bus įrengiama ant žemės. Fiziniam asmeniui nuosavybės teise priklausantis butas gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiame)) pastate turi būti įregistruotas VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre. Fizinio asmens bet kokiais teisėtais pagrindais (pvz. nuosavybės teisė, nuoma, panauda) valdomo žemės sklypo valdymo juridinis faktas turi būti įregistruotas VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre. Nuomos ar panaudos sutartis turi galioti ne mažiau kaip 6 metus nuo projekto registracijos formos pateikimo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai.

! Vienam kvietimui fizinis asmuo gali pateikti vieną Registracijos formą.
 

Finansuojami įrenginiai ar technologijos ir su jomis susijusi informacija:  

Atsinaujinančių išteklių energiją naudojančių technologijų minimalūs techniniai reikalavimai:a) saulės moduliai turi atitikti ES standartus įskaitant ekologinius ženklus, energijos duomenų etiketes ir kitas ES standartizacijos įstaigų nustatytas techninių normatyvų sistemas, jiems turi būti suteikta 10 m. produkto garantija ir 25 m. 80 proc. efektyvumo garantija. Moduliai privalo turėti CE ženklą ir turėti pakankamą apsaugą nuo dulkių ir drėgmės (bent IP 65);b) įtampos keitiklis (inverteris) turi būti tinkamas saulės elektrinių įrengimui ir atitikti ES standartus įskaitant ekologinius ženklus, energijos duomenų etiketes ir kitas ES standartizacijos įstaigų nustatytas techninių normatyvų sistemas, jam turi būti suteikta 5 m. produkto garantija. Įtampos keitiklis turi turėti pakankamą apsaugą nuo dulkių ir drėgmės (bent IP 65).Atsinaujinančių išteklių energiją naudojanti technologija (toliau taip pat vadinama įranga arba elektrine) turi būti nauja (nenaudota), atitikti įprastai tokiai įrangai taikomas normas ir standartus. APVA pareikalavus, Fizinis asmuo privalo pateikti įrangos atitikties sertifikatus.

Prioritetiniai projektų atrankos kriterijai:

1. Gyvenamojo ar sodo pastato (buto) apsirūpinimo šiluma būdas

Vertinama, ar projekto metu elektros energijai gaminti diegiamų technologijų sugeneruota energija bus naudojama gyvenamajame pastate (bute), prijungtame prie centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos. Pagal šį atrankos kriterijų vertinamas gyvenamojo pastato (buto) šildymo būdas:

  • aukštesnis balas skiriamas fizinių asmenų projektams, kuriuose elektros energiją iš atsinaujinančių išteklių gaminančios technologijos, bus skirtos prie centralizuotai tiekiamos šilumos neprijungtiems gyvenamiesiems pastatams (butams);
  • žemesnis balas skiriamas fizinių asmenų projektams, kuriuose elektros energiją iš atsinaujinančių išteklių gaminančios technologijos, bus skirtos centralizuotai tiekiamos šilumos prijungtiems gyvenamiesiems pastatams (butams).

Balų skaičiavimas:

1) jei atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios technologijos, bus skirtos prie centralizuotai tiekiamos prie šilumos neprijungtiems gyvenamiesiems pastatams (butams), skiriami 5 balai;

2) jei atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios technologijos, bus skirtos prie centralizuotai tiekiamos prie šilumos prijungtiems gyvenamiesiems pastatams (butams), skiriamas 1 balas.

2. Atsinaujinančių išteklių energiją naudojančių technologijų galia

Vertinama namų ūkyje elektros energijai gaminti diegiamos technologijos galia, tarpusavyje lyginant diegiamų technologijų galingumą:

  • aukštesnis balas skiriamas projektams, kuriais bus įdiegtos iki 5 kW galios atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios technologijos, skirtos elektros energijos gamybai;
  • žemesnis balas skiriamas projektams, kuriais bus įdiegtos didesnės kaip 5 kW bet ne daugiau kaip 10 kW galios atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios technologijos, skirtos elektros energijos gamybai.

Balų skaičiavimas:

1) jei bus įdiegtos iki 5 kW galios atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios technologijos, skiriami daugiausiai 5 balai;

Balų skaičiavimas:

1) kai galia  iki 2 kW imtinai (5 balai);

2) kai galia  nuo 2,01 kW iki 3 kW imtinai (4,5 balo);

3) kai galia  nuo 3,01 kW iki 4 kW imtinai (4 balai);

4) kai galia  nuo 4,01 kW iki 5 kW imtinai (3,5 balo);

2) jei bus įdiegtos didesnės kaip 5 kW bet ne daugiau kaip 10 kW galios atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios technologijos, skiriamas daugiausiai 2,5 balo.

Balų skaičiavimas:

1) kai galia  nuo 5,01 kW iki 6 kW imtinai (2,5 balo);

2) kai galia  nuo 6,01 kW iki 7 kW imtinai (2 balai);

3) kai galia  nuo 7,01 kW iki 8 kW imtinai (1,5 balo);

4) kai galia  nuo 8,01 kW iki 9 kW imtinai (1 balas);

5) kai galia  nuo 9,01 kW iki 10 kW imtinai (0,5 balo);

6) kai galia virš 10 kW (0 balų);

Atrankos būdas: Atranka pagal prioritetinius kriterijus

Registracijos formos gali būti teikiamos nuo: 2020 sausio 2  d.  8.00 val.

Registracijos formos gali būti teikiamos iki: 2020 sausio 31 d. 15.45 val.

Kita informacija:

Informacija apie asmens duomenų tvarkymą Agentūroje skelbiama internetinėje svetainėje www.apva.lt skiltyje „Asmens duomenų apsauga“. Duomenų teikimo per Aplinkos projektų valdymo informacinės sistemos (toliau – APVIS) duomenų mainų svetainę taisykles galima rasti čia

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-V-115 priemonės „AIE namų ūkiams“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1 (reikalavimai pareiškėjams, įrangai ir kt.  priede Nr.2, 3 ir 4) galite rasti čia:

Įsirengiant geografiškai nutolusiose nuo elektros energijos vartojimo vietose ir elektros energijos vartojimo vietoje daugiabučiame pastate ar jo teritorijoje tinkamos finansuoti išlaidos apskaičiuojamos ne pagal Fizinio asmens faktiškai patirtas elektrinės įsirengimo išlaidas, bet Saulės elektrinių įrengimo namų ūkiuose išlaidų fiksuotojo įkainio nustatymo tyrime (skelbiamas ES struktūrinių fondų svetainėje) nustatytą 1 kW įrangos fiksuotąjį įkainį. (Eur/kW) padauginus iš registracijos formoje nurodyto planuojamo įrengti įrenginio galingumo (kW). Fiziniam asmeniui projekto finansuojamoji dalis sudaro 22 proc. tinkamų išlaidų. Paramos dydis 322,91 Eur už 1 kW saulės elektrinės įrengtosios galios.

Įsigyjant iš elektrinių parkų tinkamos finansuoti išlaidos apskaičiuojamos ne pagal Fizinio asmens faktiškai patirtas elektrinės įsigijimo išlaidas, bet Saulės elektrinių įsigijimo geografiškai nutolusiuose nuo elektros energijos vartojimo vietos trečiųjų asmenų žemės sklypuose išlaidų fiksuotojo įkainio nustatymo tyrime (skelbiamas ES struktūrinių fondų svetainėje) nustatytą 1 kW įrangos fiksuotąjį įkainį (Eur/kW) padauginus iš registracijos formoje nurodyto planuojamo įrengti įrenginio galingumo (kW).

Fiziniam asmeniui projekto finansuojamoji dalis sudaro 33,56 proc. tinkamų išlaidų. Paramos dydis 323 Eur už 1 kW saulės elektrinės įsigytosios galios.

Kartu su registracijos forma privalomi pateikti dokumentai: 

  • notariškai patvirtintas įgaliojimas, jei registracijos formą teikia įgaliotasis fizinis ar juridinis asmuo;
  • jei yra žemės sklypo, namo ar buto bendrasavininkų/bendraturčių (laisvos formos sutikimas įgyvendinti projektą).

Pastaba:

Įsirengiant elektros energijos vartojimo vietoje daugiabučiame pastate ar jo teritorijoje daugiabučio namo daugumos (jeigu butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatuose ar jungtinės veiklos sutartyje nenumatyta kitaip) butų ir kitų patalpų savininkų sutikimas (jei elektrinė bus įrengiama ant daugiabučio stogo arba integruojama į pastatą) arba daugiabučio žemės sklypo bendraturčių sutikimas (jei elektrinė bus įrengiama daugiabučio teritorijoje ir daugiabučio žemės sklypas priklauso bendra jungtine nuosavybės teise) pateikiamas kartu su Išlaidų kompensavimo prašymu.

Rekomendacijas dėl informacijos pateikimo notaro patvirtintame įgaliojime ir laisvos formos sutikimo įgyvendinti projektą pavyzdį  galima rasti čia:

Kita svarbi informacija:

APVA iki kovo 2 d., t.y. per 30 dienų nuo kvietimo teikti registracijos formas nustatyto termino paskutinės dienos, įvertinusi pateiktas registracijos formas, sudarys teigiamai įvertintų registracijos formų sąrašą, kuriame registracijos formos bus išdėstomos pagal bendrą (suminį) suteiktų balų skaičių (nuo didžiausio iki mažiausio), taip pat nurodant pagal kiekvieną prioritetinį projektų atrankos kriterijų registracijos formai suteiktą balų skaičių bei nurodant galimą skirti projektui finansavimo lėšų dydį. APVA ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo registracijos formų sąrašo patvirtinimo, raštu arba elektroninėmis priemonėmis informuos pareiškėjus apie jiems skirtą finansavimą.

Fizinis asmuo projekto veiklą turi įgyvendinti ir APVA pateikti Išlaidų kompensavimo prašymą ne vėliau kaip per 9 mėnesius (įsigyjant iš elektrinių parkų ne vėliau kaip per 12 mėnesių)  nuo APVA kvietimo teikti registracijos formas galiojimo pabaigos dienos.

Fizinio asmens projekto veiklos pabaiga yra gaminančio vartotojo sutarčių su elektros energijos tiekėju ir (ar) energetikos tinklų operatoriumi sudarymo data arba elektrinę įrengusio rangovo, teisės aktų nustatyta tvarka atestuoto eksploatuoti ir (ar) įrengti elektros įrenginius, deklaracijos data  (Deklaracijos forma nustatyta Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 1-127 „Dėl Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3 priede ), kai Fizinis asmuo jau yra tapęs gaminančiu vartotoju ir (ar) atlikęs dalį ar visus reikiamus veiksmus.

Įsigyjant iš elektrinių parkų fizinio asmens projekto veiklos pabaiga yra Gaminančio vartotojo elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutarties sudarymo data.

Informacija teikiama:

pirmadieniais-ketvirtadieniais 8.00-12.00, 12.45-17.00

penktadieniais 8.00-12.00, 12.45-15.45

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) Vilniaus g. 28, LT-01120 Vilnius

Mindaugas Kondratas, mindaugas.kondratas@apva.lt, tel. 8 602 127 98

Kristina Miliauskaitė, kristina.miliauskaite@apva.lt, tel. 8 608 32280

Šarūnas Šulcas, sarunas.sulcas@apva.lt, tel.: 8 602 126 95

Eugenijus Baldyšius, eugenijus.baldysius@apva.lt, tel. 8 602 126 14

Martyna Zaveckienė, martyna.zaveckiene@apva.lt, tel. 8 602 12784

Pildyti formą

Atnaujinimo data: 2020-01-07