Priemonė: Grynųjų elektromobilių įsigijimo fiziniams asmenims skatinimas

Paraiškos priimamos nuo : 2022-06-02 08:00

Paraiškos priimamos iki: 2026-12-31 12:00

Kompensacinė išmoka: Eur.

Kvietimui numatytas finansavimas: 35000000.00 Eur.

Nuo 2022 m. birželio 2 d. 8.00 val. iki 2026 m. gruodžio 31 d. 12 val. arba iki visų veiklai suplanuotų lėšų panaudojimo fiziniai asmenys kviečiami teikti Prašymus kompensacinei išmokai gauti įsigijus elektromobilį. 

Per metus priimtų prašymų skaičius negali viršyti praėjusiais kalendoriniais metais sunaikintų pagal Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 710 „Dėl Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimus ir išregistruotų iš Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro transporto priemonių skaičiaus.
 
Prašymai teikiami tik per Aplinkos projektų valdymo informacinę sistemą (APVIS) https://apvis.apva.lt/.

Projektams finansuoti numatyta skirti 35 000 000 (trisdešimt penkis milijonus) eurų.

Pareiškėjas

Fizinis asmuo, nustatyta tvarka pateikęs Prašymą kompensacinei išmokai gauti. Jei fizinis asmuo įsigytą elektromobilį naudos ar planuoja naudoti ūkinei/komercinei veiklai, tuomet paraišką turi teikti kvietimui skirtam juridiniams asmenims.

Kompensacinė išmoka

Kompensacinės išmokos dydis vienam pareiškėjui:

  • už įsigytą naudotą elektromobilį - 2500 Eur;
  • už įsigytą naują elektromobilį 5000 Eur. 

Reikalavimai naujai įsigytam elektromobiliui

Elektromobilis – M1 klasės transporto priemonė, kurioje energija mechaniniam judesiui atlikti tiekiama tik iš elektros energijos kaupiklio. Pareiškėjas įsigijęs elektromobilį jį įregistruoja savo vardu, o įsigijęs lizingo būdu - tampa elektromobilio valdytoju.

Pareiškėjo elektromobilio registracijos liudijime privalo būti nurodyta pirmoji registracijos data arba modelio metai, pirmosios registracijos Lietuvoje data.

Naujas elektromobilis – elektromobilis, nuo kurio pirmosios registracijos datos (registracijos liudijime nurodytas B kodas) iki transporto priemonės registracijos jos valdytojo vardu datos (registracijos liudijime nurodytas I.1 kodas) yra praėję ne daugiau kaip 6 (šeši) mėnesiai. Pirmosios registracijos Lietuvoje data (registracijos liudijimo nurodytas B.1 kodas) turi būti ne ankstesnė kaip 2022 m. kovo 23 d.

Naudotas elektromobilis – elektromobilis, nuo kurio pirmosios registracijos metų (registracijos liudijime nurodytas B kodas), o tais atvejais, kai pirmosios registracijos metai nenurodyti, nuo modelio metų (registracijos liudijime nurodytas B.2 kodas), iki transporto priemonės registracijos jos valdytojo vardu metų (registracijos liudijime nurodytas I.1 kodas) yra praėję ne daugiau kaip 4 (ketveri) metai. Visais atvejais pirmosios registracijos Lietuvoje data (registracijos liudijime nurodytas B.1 kodas) turi būti ne ankstesnė kaip 2022 m. kovo 23 d.

Atkreipiame dėmesį, kad į APVIS sistemą suvedami duomenys yra automatiškai tikrinami su duomenimis esančiais VĮ „Regitra“ duomenų bazėje, todėl jei Jūsų įsigyto elektromobilio pirmoji registracijos data arba modelio metai, transporto priemonės registracijos jos valdytojo vardu data yra ankstesni, Jūs APVIS sistemoje negalite pateikti prašymo kompensacinei išmokai gauti. 

Tinkamos išlaidos

Tinkamas elektromobilis kompensacijai gauti yra tas, kurio registracijos liudijimo „P.3 Degalų tipas arba galios šaltinis“ laukelyje nurodyta tik elektra. Tinkamos išlaidos yra nuo 2022 m. kovo 23 d., t. y. elektromobilis valdytojo vardu įregistruotas ne ankščiau kaip 2022 m. kovo 23 d.

Elektromobilis su tuo pačiu VIN numeriu kompensuojamas tik vieną kartą. Tuo atveju, jei skirta kompensacija buvo sugrąžinta, laikoma, kad kompensacija už elektromobilį nebuvo išmokėta. Įsitikinti, ar už įsigytą elektromobilį nebuvo suteikta kompensacija, yra pareiškėjo atsakomybė.

Prašymų pateikimo skaičius vienam Pareiškėjui nėra ribojamas.

Papildoma informacija

Informuojame, kad VšĮ Lietuvos energetikos agentūra yra paskelbusi kvietimus fiziniams asmenims teikti paraiškas elektromobilių privačioms įkrovimo prieigoms įsirengti. Gyventojai individualiuose namuose, soduose, daugiabučiame name ar jo sklype gali įsirenti labiausiai jų poreikius atitinkančias elektromobilių įkrovimo stoteles iki 11 arba 22 kW, su dinaminiu galios valdymu arba be jo ir gauti nuo 533,87 iki 1055,04 Eur kompensaciją vienai prieigai įsirengti. Nekilnojamojo turto objektų, kuriuose būtų įrengiamos prieigos ir įrengiamų prieigų skaičius neribojamas. Paraiškas, užpildant elektroninę formą, galima teikti iki 2024 metų rugsėjo 30 dienos.

Kontaktai:

Informacija teikiama: 
pirmadieniais - ketvirtadieniais 8.00-12.00 ir 12.45-17.00  
penktadieniais 8.00 -12.00 ir 12.45-15.45
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra 
Labdarių g. 3, LT-01120 Vilnius

Tel. Nr. +370 614 99699