Subsidijos ir dotacijos individualiems antrinių žaliavų surinkimo konteineriams įsigyti Nr. ATP-AM-AZK01

Priemonė: Subsidijos ir dotacijos individualiems antrinių žaliavų surinkimo konteineriams įsigyti

Paraiškos priimamos nuo : 2021-11-18 08:00

Paraiškos priimamos iki: 2022-01-28 15:45

Kompensacinė išmoka: Eur.

Kvietimui numatytas finansavimas: 1645000.00 Eur.

SUBSIDIJOS IR DOTACIJOS INDIVIDUALIEMS ANTRINIŲ ŽALIAVŲ SURINKIMO KONTEINERIAMS ĮSIGYTI

Kvietimui skirta suma:

Eur: 1 645 000,00

Kvietimo data:

2021-11-18

Galimi Pareiškėjai:

Savivaldybių administracijos; Regioniniai atliekų tvarkymo centrai (RATC).

Finansuojami įrenginiai ar technologijos ir su jomis susijusi informacija:

Subsidija ar dotacija teikiama individualių antrinių žaliavų surinkimo konteinerių įsigijimo išlaidoms finansuoti.

Maksimali finansavimo/ subsidijos/ dotacijos suma: 

Nenustatyta.

Finansavimo intensyvumas:

50 procentų tinkamų finansuoti išlaidų.

Paraiškų pateikimo būdas:

Paraiškos teikiamos per Aplinkos projektų valdymo informacinę sistemą APVIS. Prie APVIS galima prisijungti adresu https://apvis.apva.lt

Paraiškų atrankos būdas:    

Tęstinė atranka.

Paraiškos projektų vertinimui atlikti priimamos iki 2022 m. sausio 28 d. Paraiškos registruojamos APVIS eilės tvarka pagal registracijos datą. Iš gautų paraiškų sudaromas pagrindinis sąrašas. Kai pagrindiniame sąraše esančiose paraiškose prašoma subsidijų ir dotacijų suma viršija Priemonių plane Priemonei numatytą skirti lėšų sumą, sudaromas rezervinis sąrašas.

Prioritetiniai projektų atrankos kriterijai (jei paraiškų atrankos būdas konkursinis):    

Nenustatyti

Privalomi su paraiška pateikti dokumentai: 

Nenustatyti.

Teisės aktai:    

Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašas;
Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos lėšų naudojimo 2021 metais priemonių planas; 
Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos priemonės „Subsidijos ir dotacijos individualiems antrinių žaliavų surinkimo konteineriams įsigyti“ projektų finansavimo tvarkos aprašas.

Kontaktai: 

Antonas Mievičius
Tel.: 8 645 71 389
El.p.: antonas.misevicius@apva.lt 

Vidas Stašauskas 
Tel.: 8 678 01778
El.p.: vidas.stasauskas@apva.lt

Pildyti formą

Atnaujinimo data: 2021-11-22