Visuomeninio transporto ir darnaus judumo (paspirtukai, dviračiai, dalijimosi paslauga ir pan.) skatinimas 2021-05 Nr. KK-AM-V02

Priemonė: Visuomeninio transporto ir kitų alternatyvių mažiau taršių judumo priemonių fiziniams asmenims skatinimas

Paraiškos priimamos nuo : 2021-05-27 08:00

Paraiškos priimamos iki: 2022-06-01 15:45

Kompensacinė išmoka: 1000.00 Eur.

Kvietimui numatytas finansavimas: 10000000.00 Eur.

Prašymai priimami nuo 2021 m. gegužės 27 d. 8.00 val. iki 2022 m. birželio 1 d.

Pasibaigus anksčiau priemonei skirtoms lėšoms kvietimas stabdomas. Vėliau prašymai nepriimami.

Galimi Pareiškėjai:

Fizinis asmuo, nustatyta tvarka pateikęs prašymą kompensacinei išmokai gauti.

 

Reikalavimai senai transporto priemonei ir pareiškėjui:

 • Pareiškėjas turi sunaikinti M1 klasės transporto priemonę, kurios įregistruotu ir privalomoje Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registracijos liudijimo formoje (registracijos kodas C.1=C.2) įrašytu savininku/valdytoju arba įregistruotu tik valdytoju buvo ne trumpiau kaip 12 mėnesių iki 2021 m. vasario 2 d.;
 • Transporto priemonės techninė apžiūra turėjo galioti 2020 m. kovo 13 d. arba 2021 m. vasario 2 d.;
 • Transporto priemonė ne trumpiau kaip 12 mėnesių iki 2021 m. vasario 2 d. buvo registruota Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre;
 • Transporto priemonė sunaikinta pagal Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 710 „Dėl Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Transporto priemonių tvarkytojų sąrašą rasite čia: Atliekų tvarkytojų valstybės registre adresu atvr.aplinka.lt);
 • Transporto priemonei išduotas Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės sunaikinimo pažymėjimas (toliau – ENTP);
 • SVARBU! Transporto priemonė turi būti išregistruota iš Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro pagal ENTP arba nuo 2021 m. gegužės 1 d. pateikta ir patvirtinta sunaikinimo deklaracija Transporto priemonių savininkų apskaitos informacinėje sistemoje;
 • Transporto priemonė su tuo pačiu identifikavimo numeriu VIN gali būti kompensuojama tik vieną kartą;
 • Bendras išmetamas CO2 kiekis senajam automobiliui nėra taikomas.
 • Pareiškėjas gali pateikti prašymą tik vieną kartą pagal priemonę.

  Visos įsigytos paslaugos ir (ar) transporto priemonės, privalo būti nurodytos viename prašyme.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

Kompensacinių išmokų fiziniams asmenims tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos nuo 2021 m. sausio 1 d., t.y.:

1. ne daugiau kaip 1000 eurų viešojo transporto (autobusų, troleibusų, geležinkelio) metiniams ar kitiems bilietams, išskyrus vienkartinius viešojo transporto bilietus;

2. ne daugiau kaip 1000 eurų E-piniginės papildymui viešojo transporto (autobusų, troleibusų, geležinkelio) metinius ar kitus bilietus, išskyrus vienkartinius; už E-piniginės papildymą viešojo transporto paslaugų išlaidoms kompensuoti (išskyrus E-piniginės papildymą pinigais);

3. ne daugiau kaip 1000 eurų E-piniginės papildymui  už dviračių, elektrinių paspirtukų, lengvųjų automobilių (rekomenduojama elektromobilių) pasidalijimo paslaugų (nuoma, neteikiant vairavimo paslaugos) išlaidų kompensavimui;

4. ne daugiau kaip 2 vnt. (iš viso) pasirinktų mažiau taršių transporto priemonių, nurodytų tvarkos aprašo 4.1 ir 4.2 papunkčiuose:

4.1. 500 eurų už elektrinį dviratį, elektrinį triratį ar elektrinį keturratį;

4.2. 300 eurų už dviratį ar elektrinį paspirtuką.

Maksimali finansavimo/ subsidijos/ dotacijos suma:

Iki 1000 Eur

Finansavimo intensyvumas:

Kompensacinė išmoka apskaičiuojama pagal faktiškai patirtas išlaidas ir nustatytus maksimalius fiksuotus dydžius mažiau taršioms judumo priemonėms.

Paraiškų pateikimo būdas:

Internetu Aplinkos projektų valdymo agentūros informacinėje sistemoje https://apvis.apva.lt užpildant prašymą.

Kaip prisijungti prie APVIS, norint užpildyti prašymą, rasite čia: https://apvis.apva.lt/duk

Paraiškų atrankos būdas:

Tęstinis

Kartu su prašymu privalomi pateikti dokumentai:

1. išlaidas pagrindžiantys dokumentai (PVM sąskaita faktūra arba sąskaita faktūra pareiškėjo vardu);

2. išlaidų apmokėjimą įrodantys dokumentai (fiskalinis kasos aparato kvitas arba banko pavedimo išrašas iš pareiškėjo sąskaitos arba grynųjų pinigų priėmimo kvitas pareiškėjo vardu);

3. įsigytų tvarkos aprašo 11.4.1 papunktyje nurodytų mažiau taršių judumo priemonių (elektrinio dviračio, elektrinio triračio ar elektrinio keturračio) gamintojo techninė specifikacija;

4. notaro patvirtintas arba informacinių technologijų priemonėmis sudarytas ir VĮ Registrų centro įgaliojimų registre įregistruotas (https://igaliojimai.lt/) įgaliojimas atstovauti pareiškėjui, jei pareiškėjas įgalioja kitą fizinį asmenį pateikti prašymą.

Teisės aktai:

 1. Klimato kaitos programos priemonės „Visuomeninio transporto ir darnaus judumo skatinimas (paspirtukai, dviračiai, dalijimosi paslauga ir pan.) tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. D1-316;
 2. Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatą detalizuojantis planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. D1-237;
 3. Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmata, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 31 d. nutarimu Nr. 194.

Informacija teikiama:

pirmadieniais - ketvirtadieniais 8.00-12.00 ir 12.45-17.00  

penktadieniais 8.00 -12.00 ir 12.45-15.45

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA)

Labdarių g. 3, LT-01120 Vilnius

Kontaktai:

Tel nr. +370 614 99699

Kita informacija: 

Agentūra nuo prašymo pateikimo datos ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų įvertina prašymą, priima sprendimą dėl kompensacinės išmokos skyrimo /neskyrimo ir per APVIS sistemą informuoja pareiškėją.

Kompensacinė išmoka pareiškėjui išmokama per 30 kalendorinių dienų nuo sprendimo priėmimo datos.

Kita aktuali informacija:

Informacija apie asmens duomenų tvarkymą Agentūroje skelbiama internetinėje svetainėje www.apva.lt skiltyje „Asmens duomenų apsauga“.

Duomenų teikimo per Aplinkos projektų valdymo informacinės sistemos (toliau – APVIS) duomenų mainų svetainę taisykles galima rasti čia: https://apvis.apva.lt/duomenu-mainu-svetaines-taisykles

Pildyti formą

Atnaujinimo data: 2022-05-08