Finansavimas pagal irenginį

Fizinių asmenų pateiktos paraiškos pagal įrenginį

Juridinių asmenų pateiktos paraiškos pagal įrenginį