Priemonė: Subsidijos ir dotacijos namų ūkiuose susidariusioms asbesto atliekoms tvarkyti

Paraiškos priimamos nuo : 2024-05-14 14:00

Paraiškos priimamos iki: 2024-06-14 14:45

Kompensacinė išmoka: Eur.

Kvietimui numatytas finansavimas: 200000.00 Eur.

Priemonė

 Subsidijos ir dotacijos namų ūkiuose susidariusioms asbesto atliekoms tvarkyti

Kvietimo paskelbimas

2024-05-14 14:00

Paraiškų teikimas

Paraiškos priimamos nuo : 2024-05-14 14:00

Paraiškos priimamos iki: 2024-06-14 15:45

Kompensacinė išmoka: Eur.

Kvietimui numatytas finansavimas: 200 000 Eur.

Galimi pareiškėjai

Savivaldybių administracijos

Regioniniai atliekų tvarkymo centrai

Tinkamos finansuoti išlaidos

asbestinio šiferio atliekų surinkimas bei vežimas iki jų šalinimo regioniniame sąvartyne, kompensuojant ne daugiau nei 90,00 Eur/t su PVM;

asbestinio šiferio atliekų šalinimas, ne didesnės už jų priėmimo į regioninį atliekų sąvartyną kainą;

po 2024 m. sausio 1 d. iki galutinio mokėjimo prašymo pateikimo dienos, bet ne vėliau nei 2024 m. lapkričio 15 d. Projekto išlaidos iki finansavimo projektui skyrimo APVA direktoriaus įsakymu patiriamos pareiškėjo rizika.

Paraiškų pateikimo būdas

Paraiška kartu su privalomais pateikti dokumentais turi būti pateikta per informacinę sistemą APVIS ( https://apvis.apva.lt ).

Paraiškų atrankos būdas

Tęstinis. Paraiškos projektų vertinimui atlikti priimamos iki kvietime teikti paraiškas numatyto termino. Paraiškos registruojamos APVIS eilės tvarka pagal registracijos datą.

Kita aktuali informacija

Lėšos turi būti panaudotos 2024 m.;

Gavus paraiškų, kurios viršija kvietimui numatytą skirti lėšų sumą, bus sudaromas rezervinis sąrašas. Sprendimas dėl projektų finansavimo iš rezervinio sąrašo gali būti priimamas ir projektai į pagrindinį sąrašą įtraukiami iki 2024 m. liepos 31 d.

Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, bet  neviršijant 90,00 Eur/t su PVM surinkimo bei vežimo iki jų šalinimo regioniniame sąvartyne išlaidų  bei jų priėmimo į regioninį atliekų sąvartyną kainos;

Pareiškėjas teikdamas paraišką pasirenka ar įgyvendinti projektą teikiant visą paslaugų komplektą (surinkti, transportuoti į sąvartyną ir pašalinti sąvartyne) ar taikyti dalinį paslaugų paketą;

Nefinansuojamas į didžiųjų gabaritų atliekų surinkimo aikšteles pristatytų asbestinio šiferio atliekų sutvarkymas.

Taikomi teisės aktai

priemonės „Subsidijos ir dotacijos namų ūkiuose susidariusioms asbesto atliekoms tvarkyti“ projektų finansavimo tvarkos aprašas, patvirtintas 2021 m. spalio 25 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. T1-229, su pakeitimais

Asmens duomenų tvarkymas

Informacija apie asmens duomenų tvarkymą administruojant priemonę „subsidijos ir dotacijos namų ūkiuose susidariusioms asbesto atliekoms tvarkyti“ rasite čia.

Kontaktiniai duomenys konsultacijoms

Informacija teikiama:

pirmadieniais-ketvirtadieniais 8.00-17.00 val.;

penktadieniais 8.00-15.45 val.;

pietų pertrauka 12.15-13.00 val.

Kontaktai:

Vyriausioji specialistė (projektų vadovė)

Kamilė Mackevičienė

Tel.  8 667 62 194

El. p. kamile.mackeviciene@apva.lt

Programų vadovas

Antonas Misevičius

Tel. 8 645 71 389

El. p. antonas.misevicius@apva.lt