Paraiškų statistika

Detaliau
Gauta paraiškų:
19 996
Prašomas finansavimas:
58,00 mln. Eur

Projektų statistika

Detaliau
Projektų skaičius:
6 557
Skirtas finansavimas:
16,44 mln. Eur
Įgyvendinta projektų:
6 489
Išmokėtas finansavimas:
14,84 mln. Eur

Paraiškų skaičius pagal savivaldybę

Finansavimas pagal įrenginį

Pasiekti rodikliai

2685
Namų ūkiuose įrengtos saulės fotovoltinės elektrinės
19.53
MW bendra įrengtų saulės fotovoltinių elektrinių galia
-11.72
Tonų kasmet išmetama mažiau šiltnamio efektą sukeliančių dujų
2338
Namų ūkiuose pakeisti neefektyviai biomasę naudojantys katilai į efektyvesnes technologijas
10.26 mln.
Sutaupytas pirminės energijos kiekis (kgne)
174
Modernizuoti 1-2 butų gyvenamieji namai (pasiekta ne mažesnė nei B energinio naudingumo klasė)
562
Įrengti atsinaujinančių išteklių įrenginiai (vnt.)
0
Namų ūkiai naudojasi nutolusiose vietose įrengtomis saulės fotovoltinėmis elektrinėmis
0
MW bendra įrengtų saulės fotovoltinių elektrinių galia