Įrašų puslapyje

Paraiškų statistika

Detaliau
Gauta paraiškų:
17 954
Prašomas finansavimas:
49,28 mln. Eur

Projektų statistika

Detaliau
Projektų skaičius:
4 433
Skirtas finansavimas:
10,97 mln. Eur
Įgyvendinta projektų:
3 990
Išmokėtas finansavimas:
8,74 mln. Eur

Paraiškų skaičius pagal savivaldybę

Finansavimas pagal įrenginį

Pasiekti rodikliai

1471
Namų ūkiuose įrengtos saulės fotovoltinės elektrinės
10.61
MW bendra įrengtų saulės fotovoltinių elektrinių galia
-6.37
Tonų kasmet išmetama mažiau šiltnamio efektą sukeliančių dujų
1630
Namų ūkiuose pakeisti neefektyviai biomasę naudojantys katilai į efektyvesnes technologijas
7 mln.
Sutaupytas pirmines energijos kiekis (kw)
27
Modernizuoti 1-2 butų gyvenamieji namai (pasiekta ne mažesnė nei B energinio naudingumo klasė)
499
Įrengti atsinaujinančių išteklių įrenginiai (vnt.)
0
Namų ūkiai naudojasi nutolusiose vietose įrengtomis saulės fotovoltinėmis elektrinėmis
0
MW bendra įrengtų saulės fotovoltinių elektrinių galia