Fiziniams asmenims
Juridiniams asmenims
Paraiškos priimamos nuo Kvietimo pavadinimas Skirtas finansavimas (Eur.) Paraiškos priimamos iki
2021-10-08 KK-AM-EP1 Eksperimentinė plėtra ir (ar) inovatyvūs projektai, skirti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimui 2000000 Eur. Liko 106 d.
2021-09-06 KK-AM-CST01 Klimato kaitos programos subsidijų, skirtų gyvenamųjų namų prijungimui prie centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos pakeičiant iškastinį kurą naudojančius šilumos įrenginius 2021-09 2000000 Eur. Liko 99 d.
2021-07-19 KK-AM-J02 Privačių juridinių asmenų energijos vartojimo efektyvumo priemonių įgyvendinimas pagal energijos audito ataskaitas 2021-07 2000000 Eur. Liko 66 d.
2021-06-21 KK-AM-KV01 Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, geoterminės energijos, biokuro) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų poreikiams, pakeičiant iškastinį kurą 2021-06 2000000 Eur. Liko 66 d.
2021-06-21 KK-AM-KJ01 Atsinaujinančių energijos šaltinių (biokuro, geoterminės energijos, saulės) panaudojimui juridinių asmenų poreikiams (VYKDANTIEMS ŪKINĘ KOMERCINĘ VEIKLĄ) 2021-06 1000000 Eur. Liko 66 d.
2021-06-21 KK-AM-SVJ01 Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas juridinių asmenų elektros energijos poreikiams (VYKDANTIEMS ŪKINĘ KOMERCINĘ VEIKLĄ) 2021-06 9000000 Eur. Liko 66 d.
2021-06-08 KK-AM-EJ03 Elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas 2021-06 5000000 Eur. Liko 66 d.

Gauta paraiškų

Gauta paraiškų:
70 253
Prašomas finansavimas:
394 334 414,36 Eur

Įgyvendinami projektai

Viso:
12 119
Skirtas finansavimas:
110 695 491,31 Eur

Įgyvendinta projektų

Viso:
40 757
Skirtas finansavimas:
71 268 884,10 Eur