Gauta paraiškų

Gauta paraiškų:
144 969
Prašomas finansavimas:
731 412 996,91 Eur

Įgyvendinami projektai

Viso:
31 700
Skirtas finansavimas:
300 084 082,91 Eur

Įgyvendinta projektų

Viso:
87 161
Skirtas finansavimas:
185 117 492,33 Eur