Fiziniams asmenims
Juridiniams asmenims

Gauta paraiškų

Gauta paraiškų:
143 544
Prašomas finansavimas:
659 449 914,96 Eur

Įgyvendinami projektai

Viso:
23 575
Skirtas finansavimas:
245 499 177,56 Eur

Įgyvendinta projektų

Viso:
80 491
Skirtas finansavimas:
166 456 182,50 Eur