Paraiškų statistika

Detaliau
Gauta paraiškų:
12 197
Prašomas finansavimas:
34,89 mln. Eur

Projektų statistika

Detaliau
Projektų skaičius:
4 015
Skirtas finansavimas:
9,82 mln. Eur
Įgyvendinta projektų:
3 092
Išmokėtas finansavimas:
6,41 mln. Eur

Paraiškų skaičius pagal savivaldybę

Finansavimas pagal įrenginį

Įrašų puslapyje

Pasiekti rodikliai

1002
Įrengtos saulės fotovoltinės elektrinės (vnt.)
7.18
Karto padidėjo atsinaujinančių išteklių energijos gamybos pajegumai
-4.31
Šiltnamio efektą sukeliančių dujų sumažėjimas
1161
Padidintas atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo efektyvumas
5.04 mln.
Sutaupytas pirmines energijos kiekis (kw)
17
Modernizuotų namų skaičius
499
Įrengti atsinaujinančių išteklių įrenginiai (vnt.)
0
Namų ūkiai naudojasi nutolusiose vietose įrengtomis saulės fotovoltinėmis elektrinėmis
0
Karto padidėjo atsinaujinančių išteklių energijos gamybos pajegumai