Dažniausiai užduodami klausimai

Kaip prisijungti prie APVIS

Kaip prisijungus prie APVIS peržiūrėti pateiktas registracijos formas, jų būsenas, ar prašomą patikslinti informaciją?

Instrukciją, kaip peržiūrėti pateiktas registracijos formas, jų būsenas, ar prašomą patikslinti informaciją rasite šioje instrukcijoje.

Informacija atnaujinta: 2019 06 11

Pavyzdinės dokumentų formos (įgaliojimas, bendrasavininkų sutikimas, sertifikavimo eksperto pažyma)

Kas turėtų būti nurodoma sertifikavimo eksperto pažymoje (skaičiavimuose), kurią būtina pateikti kartu su Projekto registracijos forma

Pavyzdinę formą galite rasti čia.

Informacija atnaujinta: 2021 05 11
Kas turėtų būti nurodoma bendrasavininkų sutikime?
Kas turėtų būti nurodyta notariškai patvirtintame įgaliojime?

Visuomeninio transporto ir darnaus judumo (paspirtukai, dviračiai, dalijimosi paslauga ir pan.) skatinimas

Per kiek laiko galima gauti kompensacinę išmoką?

Agentūra nuo prašymo pateikimo datos ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų įvertina prašymą, priima sprendimą dėl kompensacinės išmokos skyrimo /neskyrimo ir per APVIS sistemą informuoja pareiškėją. Kompensacinė išmoka pareiškėjui išmokama per 30 kalendorinių dienų nuo sprendimo priėmimo datos.

Informacija atnaujinta: 2021 05 27
Kokie kartu su prašymu privalomi pateikti dokumentai?

1. išlaidas pagrindžiantys dokumentai (PVM sąskaita faktūra arba sąskaita faktūra pareiškėjo vardu);

2. išlaidų apmokėjimą įrodantys dokumentai (fiskalinis kasos aparato kvitas arba banko pavedimo išrašas iš pareiškėjo sąskaitos arba grynųjų pinigų priėmimo kvitas pareiškėjo vardu);

3. įsigytų mažiau taršių judumo priemonių (elektrinio dviračio, elektrinio triračio ar elektrinio keturračio) gamintojo techninė specifikacija;

4. notaro patvirtintas arba informacinių technologijų priemonėmis sudarytas ir VĮ Registrų centro įgaliojimų registre įregistruotas (https://igaliojimai.lt/) įgaliojimas atstovauti pareiškėjui, jei Pareiškėjas įgalioja kitą fizinį asmenį pateikti prašymą.

Informacija atnaujinta: 2021 05 27
Kaip skaičiuojama kompensacinė išmoka už kelis priemonių vienetus?

Kompensacinės išmokos maksimalus dydis vienam pareiškėjui yra iki 1000 eurų.

Tinkamos išlaidos:

1. ne daugiau kaip 1000 eurų viešojo transporto (autobusų, troleibusų, geležinkelio) metiniams ar kitiems bilietams, išskyrus vienkartinius viešojo transporto bilietus;

2. ne daugiau kaip 1000 eurų E-piniginės papildymui viešojo transporto (autobusų, troleibusų, geležinkelio) metinius ar kitus bilietus, išskyrus vienkartinius; už E-piniginės papildymą viešojo transporto paslaugų išlaidoms kompensuoti (išskyrus E-piniginės papildymą pinigais);

3. ne daugiau kaip 1000 eurų E-piniginės papildymui  už dviračių, elektrinių paspirtukų, lengvųjų automobilių (rekomenduojama elektromobilių) pasidalijimo paslaugų (nuoma, neteikiant vairavimo paslaugos) išlaidų kompensavimui;

4. ne daugiau kaip 2 vnt.:

4.1. 500 eurų už elektrinį dviratį, elektrinį triratį ar elektrinį keturratį, kurių didžiausioji naudingoji galia ne didesnė kaip 1 kW, ir kurios didžiausiasis projektinis greitis ne didesnis kaip 25 km/h)

4.2. 300 eurų už dviratį ar elektrinį paspirtuką.

 

1 pavyzdys: Pareiškėjas įsigijo 2 (du) dviračius. Kompensacinės išmokos dydis  -  600 eurų.

2 pavyzdys: Pareiškėjas įsigijo 1 (vieną)  elektrinį dviratį ir 1 (vieną) elektrinį paspirtuką. Kompensacinės išmokos dydis -  800 eurų.

3 pavyzdys: Pareiškėjas įsigijo 1 (vieną) dviratį ir 1 (vieną) elektrinį paspirtuką. Kompensacinės išmokos dydis -  600 eurų.

4 pavyzdys: Pareiškėjas pasipildė E-piniginę dalijimosi paslaugoms už 1000 eurų. Kompensacinės išmokos dydis  -  1000 eurų.

5 pavyzdys: Pareiškėjas įsigijo 1 (vieną) elektrinį dviratį ir 1 (vieną) Vilniaus miesto metinį bilietą, kurio vertė 310 eurų.  Kompensacinės išmokos dydis - 810 eurų.

Informacija atnaujinta: 2021 11 22
Ar galima įsigyti kelis skirtingus arba vienodus kompensuojamų priemonių vienetus?

Taip. Galima įsigyti kelis viešojo transporto  bilietus ar kitus bilietus, papildyti E-piniginę viešojo transporto ir pasidalijimo paslaugoms ir/arba mažiau taršių judumo priemonėms.

(Pavyzdys: galite įsigyti ne daugiau kaip du dviračius arba įsigyti viešojo transporto bilietus ir vieną elektrinį paspirtuką ir kt.)

Informacija atnaujinta: 2021 05 27
Kur galima sunaikinti seną taršų automobilį?

Transporto priemonė turi būti išregistruota iš Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro pagal ENTP arba nuo 2021 m. gegužės 1 d. pateikta ir patvirtinta sunaikinimo deklaracija Transporto priemonių savininkų apskaitos informacinėje sistemoje.

Visos licencijuotos įmonės, kurios išduoda ENTP yra tinkamos.

Informacija atnaujinta: 2021 05 27
Ar pirma reikia utilizuoti/sunaikinti seną automobilį ar įsigyti kompensuojamas priemones?

Eiliškumas prašymo teikimui įtakos neturi.

Pirmiausia galite įsigyti viešojo transporto bilietus, papildyti  E-piniginę viešojo transporto ir dalijimosi paslaugoms ar įsigyti mažiau taršias judumo priemones, o tada sunaikinti seną automobilį.

Tinkamomis išlaidomis laikomos išlaidos, patirtos nuo metinės sąmatos įsigaliojimo datos t.y. 2021 m. sausio 1 d. (imtinai)

Informacija atnaujinta: 2021 05 27
Ar tinkamas utilizuoti senas automobilis jei techninė apžiūra negaliojanti?

Taip. Jei  techninė apžiūra galiojo 2020-03-13 arba 2021-02-02 automobilis atitinka priemonės reikalavimus techninės apžiūros galiojimui.

Taip. Jei techninė apžiūra baigėsi galioti po 2020-03-13 (2020 m. kovo 13 d. dar buvo galiojanti)  automobilis atitinka priemonės reikalavimus techninės apžiūros galiojimui.

Ne. Jei techninė apžiūra baigėsi galioti iki 2020-03-13 (2020 m. kovo 13 d. jau buvo negaliojanti) dienos, automobilis neatitinka priemonės reikalavimo dėl techninės apžiūros galiojimo datos.

Informacija atnaujinta: 2021 05 27
Ar galiu dviratį, elektrinį paspirtuką ar elektrinį dviratį įsigyti lizingu?

Ne. Kompensacinė išmoka teikiama už įsigytas mažiau taršias judumo priemones ir pateikus apmokėjimą įrodančius dokumentus, t.y. fiskalinį kasos aparato kvitą arba banko pavedimo išrašą arba grynųjų pinigų priėmimo kvitą.

Informacija atnaujinta: 2021 05 27
Ar galiu įsigyti 3 vnt. mažiau taršių judumo priemonių?

Ne. Galima įsigyti ne daugiau kaip 2 (du) vnt. mažiau taršias judumo priemones.

Pavyzdys: Jei Pareiškėjas įsigijo vieną elektrinį paspirtuką ir vieną dviratį, galėtų gauti kompensacinę išmoką už dvi įsigytas priemones.

Pavyzdys: Jeigu pareiškėjas įsigijo du elektrinius paspirtukus ir vieną dviratį, galėtų gauti kompensacinę išmoką tik už dvi įsigytas priemones.

Informacija atnaujinta: 2021 05 27
Ar turi būti įsigyjamos naujos mažiau taršios judumo priemonės?

Taip. Kompensacinė išmoka teikiama už naujai įsigytas mažiau taršias judumo priemones.

Informacija atnaujinta: 2021 05 27
Ar tinkamas utilizuoti senas automobilis, jei techninė apžiūra dar yra galiojanti?

Taip. Automobilis su galiojančia technine apžiūra atitinka tvarkos aprašo reikalavimus techninės apžiūros galiojimo datai.

Informacija atnaujinta: 2021 05 27
Kiek ilgai turėjau būti seno automobilio savininkas/valdytojas?

Pareiškėjas, norintis gauti kompensaciją, turi sunaikinti M1 klasės transporto priemonę, kurios įregistruotu ir privalomoje Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registracijos liudijimo formoje (registracijos kodas C.1= C.2) įrašytu savininku / valdytoju arba įregistruotu tik valdytoju buvo ne trumpiau kaip 12 mėnesių iki 2021 m. vasario 2 d.

Pavyzdys: Pareiškėjas įsigijo automobilį 2020 m. balandžio 12 d. 2021 m. balandžio 12 d. jis išbuvo savininku/valdytoju 12 mėnesių. Šis automobilis neatitinka priemonės vieno iš reikalavimo, nes 2021 m. vasario 2 d.  Pareiškėjas savininku/valdytoju buvo tik nepilnus 10 mėn.

Pavyzdys: Pareiškėjas įsigijo automobilį 2020 m. sausio 2 d. 2021 m. sausio 2 d. jis išbuvo savininku/valdytoju 12 mėnesių. Šis automobilis atitinka priemonės reikalavimą, nes 2021 m. vasario 2 d. Pareiškėjas savininku/valdytoju buvo 13 mėn.

Informacija atnaujinta: 2021 05 27

Mažiau taršių automobilių įsigijimo skatinimas

Per kiek laiko gaunama kompensacinė išmoka?

Kompensacinė išmoka Pareiškėjui išmokama ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo prašymo pateikimo.

Informacija atnaujinta: 2021 05 27
Ar galima rezervuoti kompensacinę išmoką, jei automobilis dar gaminamas ir bus įsigytas vėliau?

Prašymas teikiamas, kai automobilis ar elektrinė L klasės transporto priemonė užregistruotas Pareiškėjo vardu. Kompensacinė išmoka iš anksto nerezervuojama.

Informacija atnaujinta: 2021 05 27
Kokia suma numatyta 2021 m. kvietimui?

Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatą detalizuojančiame plane priemonei „Mažiau taršių judumo priemonių fiziniams asmenims skatinimas“ skirta 4 mln. Eurų.

Informacija atnaujinta: 2021 05 27
Kokie įsipareigojimai atsiranda gavus kompensacinę išmoką?

Pareiškėjas įsipareigoja neparduoti ar kitaip neperleisti kitam asmeniui mažiau taršaus automobilio ar elektrinės L klasės transporto priemonės, už kurį skirta kompensacinė išmoka, mažiausiai 2 metus.

Informacija atnaujinta: 2021 05 27
Kur rasti tinkamą atliekų perdirbimo įmonę?

Atliekų tvarkytojų valstybės registre https://atvr.am.lt pasirinkti “Transporto priemonių tvarkytojų sąrašas” Apdorojimo įmonė priėmusi eksploatuoti netinkamą transporto priemonę turi išduoti jos savininkui Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės sunaikinimo pažymėjimą.

Informacija atnaujinta: 2021 05 27
Ar tinkamas utilizuoti senas automobilis, kurio techninė apžiūra šiuo metu yra negaliojanti?

Šiuo metu automobilio techninė apžiūra gali būti ir galiojanti, ir negaliojanti, svarbu ar galiojo nors vienai iš nurodytų datų (2020 m. kovo 13 d. arba 2021 m. vasario 2 d.)

Informacija atnaujinta: 2021 05 27
Kuri CO2 emisijos reikšmė vertinama, jei mažiau taršaus automobilio registracijos liudijime nurodytos dvi reikšmės (V.7 NEDC/WLTP)?

Jei mažiau taršaus automobilio registracijos liudijime nurodytos CO2 emisijos vertės nustatytos pagal NEDC ir WLTP metodikas, vertinama mažesnė reikšmė, kuri turi neviršyti 130 g/km.

Informacija atnaujinta: 2021 05 27
Ar galima gauti kompensacinę išmoką jei mažiau taršaus automobilio registracijos liudijime nenurodyta CO2 emisija?

Mažiau taršaus automobilio registracijos liudijime privalo būti nurodyta CO2 emisija, kitaip negalėsite pateikti prašymo kompensacijai gauti.

Informacija atnaujinta: 2021 05 27
Ar galima gauti kompensaciją įsigijus elektrinę transporto priemonę, kuri neregistruojama Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre?

Kompensaciją galima gauti įsigijus naują Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre registruojamą elektrinę L klasės transporto priemonę.

Informacija atnaujinta: 2021 05 27
Ar svarbi veiksmų seka: ar reikia iš pradžių sunaikinti ir išregistruoti seną transporto priemonę, o po to įsigyti mažiau taršų automobilį ar elektrinę transporto priemonę?

Veiksmų seka nėra svarbi, galima įsigyti mažiau taršų automobilį ar elektrinę L klasės transporto priemonę, o po to sunaikinti ir išregistruoti seną transporto priemonę.

Informacija atnaujinta: 2021 05 27
Ar paveldėjus seną automobilį, jį sunaikinus ir įsigijus mažiau taršų automobilį ar elektrinę transporto priemonę galima gauti kompensacinę išmoką?

Pareiškėjo vardu senas automobilis turi būti registruotas ne mažiau, kaip 12 mėn. nuo 2021 vasario 2 d., vertinama automobilio registracijos liudijime esanti informacija (C.1=C.2).

Informacija atnaujinta: 2021 05 27
Ar pareiškėjo šeimos narys gali būti seno automobilio valdytojas, o pareiškėjas mažiau taršaus automobilio ar elektrinės transporto priemonės valdytojas?

Tiek senojo automobilio, tiek mažiau taršaus automobilio ar elektrinės L klasės transporto priemonės valdytojas turi būti tas pats fizinis asmuo.

Informacija atnaujinta: 2021 05 27
Ar galima gauti 1000 Eur kompensaciją tik sunaikinus seną automobilį?

Tik sunaikinus seną automobilį kompensaciją gauti galimybės nėra. 1000 eurų kompensaciją galima gauti sunaikinus seną automobilį ir įsigijus mažiau taršų automobilį ar elektrinę L klasės transporto priemonę.

Informacija atnaujinta: 2021 05 27
Kokius dokumentus reikia pateikti teikiant prašymą?

Teikiant prašymą reikia nurodyti išregistruoto automobilio VIN numerį ir įsigytos transporto priemonės VIN numerį. Dokumentų pateikti nereikia, išskyrus atvejį, kai paraišką teikia įgaliotas atstovas.

Informacija atnaujinta: 2021 05 27
Kaip pateikti prašymą, jei asmuo įsigijęs mažiau taršų automobilį ar elektrinę transporto priemonę neturi elektroninės bankininkystės?

Pateikiamas notaro patvirtintas arba informacinių technologijų priemonėmis sudarytas ir VĮ Registrų centro įgaliojimų registre įregistruotas (https://igaliojimai.lt/) įgaliojimas atstovauti pareiškėjui, jei pareiškėjas įgalioja kitą fizinį ar juridinį asmenį pateikti prašymą.

Informacija atnaujinta: 2021 05 27

Elektromobilių įsigijimo fiziniams asmenims skatinimas

Ar galima rezervuoti kompensacinę išmoką, jei elektromobilis dar gaminamas ir bus įsigytas vėliau?

Prašymas teikiamas, kai elektromobilis užregistruotas Pareiškėjo vardu. Kompensacinė išmoka iš anksto nerezervuojama.

Informacija atnaujinta: 2021 05 21
Kokia suma numatyta 2021 m. kvietimui?

Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatą detalizuojančiame plane priemonei „Elektromobilių fiziniams asmenims skatinimas“ skirta 5 mln. Eurų.

Informacija atnaujinta: 2021 05 21
Kokie įsipareigojimai atsiranda gavus kompensacinę išmoką?

Pareiškėjas įsipareigoja neparduoti ar kitaip neperleisti kitam asmeniui elektromobilio, už kurį skirta kompensacinė išmoka, mažiausiai 2 metus naudoto elektromobilio ir mažiausiai 4 metus naujo elektromobilio.

Informacija atnaujinta: 2021 05 21
Kaip sužinoti ar už įsigytą elektromobilį nebuvo gauta kompensacinė išmoka?

Pareiškėjo atsakomybė yra įsitikinti, ar už įsigytą elektromobilį nebuvo suteikta kompensacinė išmoka (pvz. papildomas punktas pirkimo-pardavimo sutartyje).

Informacija atnaujinta: 2021 05 21
Ar vertinamas naujo elektromobilio kilometražas?

Naujo elektromobilio kilometražas nevertinamas. Naujas elektromobilis - nuo kurio pirmosios registracijos datos (B) iki transporto priemonės registracijos jos valdytojo vardu datos (I.1) praėję ne daugiau kaip 6 mėnesiai ir registracijos valdytojo vardu data yra ne ankstesnė kaip 2021 m. vasario 2 d.

Informacija atnaujinta: 2021 05 21
Ar elektromobilis privalo būti pirmą kartą registruojamas Lietuvoje?

Elektromobilio pirmos registracijos Lietuvoje pareiškėjo vardu reikalavimo nėra. 

Įsigytas lektromobilis turi atitikti tokius kriterijus:

• Elektromobilis – M1 klasės transporto priemonė, kurioje energija mechaniniam judesiui atlikti tiekiama tik iš elektros energijos kaupiklio.

• Pareiškėjas įsigijęs elektromobilį jį įregistruoja savo vardu, o įsigijęs lizingo būdu - tampa elektromobilio valdytoju.

• Pareiškėjo elektromobilio registracijos liudijime privalo būti nurodyta pirmoji registracijos data arba modelio metai, pirmosios registracijos Lietuvoje data.

• Naujas elektromobilis - nuo kurio pirmosios registracijos datos (B) iki transporto priemonės registracijos jos valdytojo vardu datos (I.1) praėję ne daugiau kaip 6 mėnesiai ir registracijos valdytojo vardu data yra ne ankstesnė kaip 2021 m. vasario 2 d.

• Naudotas elektromobilis – kurio pirmosios registracijos data (B) 2016 m. balandžio 2 d. arba vėlesnė, arba modelio metai 2016 m. arba vėlesni (B.2), o pirmosios registracijos Lietuvoje data (B.1) ne ankstesnė kaip 2021 m. vasario 2 d.

Informacija atnaujinta: 2021 05 21
Kur rasti tinkamą atliekų perdirbimo įmonę?

Atliekų tvarkytojų valstybės registre https://atvr.am.lt pasirinkti “Transporto priemonių tvarkytojų sąrašas” Apdorojimo įmonė priėmusi eksploatuoti netinkamą transporto priemonę turi išduoti jos savininkui Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės sunaikinimo pažymėjimą.

Informacija atnaujinta: 2021 05 21
Ar svarbi veiksmų seka: ar reikia iš pradžių sunaikinti ir išregistruoti seną transporto priemonę, o po to įsigyti elektromobilį?

Veiksmų seka nėra svarbi, galima įsigyti elektromobilį, o po to sunaikinti ir išregistruoti seną transporto priemonę. Pildant prašymą abu veiksmai turi būti atlikti, t.y. ir įsigytas elektromobilis ir, jei norima gauti papilomą 1000 eurų kompensaciją už sunaikintą automobilį, tai jis jau turi būti sunaikintas.

Informacija atnaujinta: 2021 05 21
Ar pareiškėjo šeimos narys gali būti seno automobilio valdytojas, o pareiškėjas elektromobilio valdytojas?

Ne, tiek senojo automobilio, kuris sunaikinamas, tiek įsigyjamo elektromobilio valdytojas turi būti tas pats fizinis asmuo.

Informacija atnaujinta: 2021 05 21
Ar galima gauti 1000 Eur kompensaciją tik sunaikinus seną automobilį ir neįsigyjant elektromobilio?

Ne, tik sunaikinus seną automobilį kompensaciją gauti galimybės nėra. Galima gauti papildomą 1000 eurų kompensaciją, sunaikinus seną automobilį ir įsigijus reikalavimus atitinkantį elektromobilį.

Informacija atnaujinta: 2021 05 21
Kaip pateikti prašymą, jei asmuo įsigijęs elektromobilį neturi elektroninės bankininkystės?

Pateikti prašymą galima įgalioti kitą asmenį, kuris gali prisijungti naudojantis el. bankininkyte. Tokiu atveju, pildant prašymą kartu pateikiamas notaro patvirtintas arba informacinių technologijų priemonėmis sudarytas ir VĮ Registrų centro įgaliojimų registre įregistruotas (https://igaliojimai.lt/) įgaliojimas atstovauti pareiškėjui, jei pareiškėjas įgalioja kitą fizinį ar juridinį asmenį pateikti prašymą.

Informacija atnaujinta: 2021 05 21

Fizinių asmenų vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų atnaujinimas (modernizavimas)

Kas gali būti pareiškėju?

Fizinis asmuo, nuosavybės teise valdantis vieno ar dviejų butų gyvenamosios paskirties namą, kurio statyba yra užbaigta teisės aktų nustatyta tvarka ir įregistruota Nekilnojamojo turto registre (pastato baigtumo procentas nurodytas ne mažesnis kaip 100 proc.) iki kvietimo teikti projekto registracijos formas dienos.

Informacija atnaujinta: 2021 05 06
Koks finansuojamų projektų tikslas?

Modernizavus namą pasiekti ne mažesnę nei B namo energinio naudingumo klasę ir sumažinti skaičiuojamosios šiluminės energijos suvartojimo sąnaudas ne mažiau kaip 40% lyginant su skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo (modernizavimo).

Informacija atnaujinta: 2021 05 06
Kaip atrenkami finansuoti projektai?

Projektai atrenkami konkurso būdu pagal prioritetinius projektų atrankos kriterijus. Kompensacijos skyrimui jokios įtakos nedaro projekto registracijos formos pateikimo greitis, t. y., nesvarbu ar projekto registracijos formą pateikėte pirmąją ar paskutinę kvietimo dieną.

Informacija atnaujinta: 2021 05 06
Pagal kokius prioritetinius kriterijus bus vertinami projektai?

- Vertinama pagal turėtą aukščiausią namo energinio naudingumo klasę iki pastato atnaujinimo (modernizavimo) pradžios. Aukštesnis balas skiriamas projektams, kurie prieš pastato atnaujinimą (modernizavimą) turėjo žemesnę energinio naudingumo klasę.

- Jeigu projektai surenka vienodai balų, tai prioritetai skiriami tiems kurių planuojamų atnaujinti (modernizuoti) namų skaičiuojamosios šiluminės energijos suvartojimo sąnaudos 1 kv. m. namo naudingo ploto iki atnaujinimo (modernizavimo) yra didžiausios.

Informacija atnaujinta: 2021 05 06
Koks kompensacijos dydis?

Maksimalus kompensacinės išmokos dydis vienam pareiškėjui yra 14 500 Eur. Kompensacinės išmokos dydis apskaičiuojamas padauginus namo naudingą plotą iki atnaujinimo (modernizavimo) iš fiksuoto dydžio. Fiksuotas dydis už 1 kvadratinį metrą namo naudingo ploto – 75 eurų.

Informacija atnaujinta: 2021 05 06
Ką turi daryti fizinis asmuo, norintis gauti paramą?

- Sulaukti, kada www.apva.lt bus paskelbtas kvietimas teikti projekto registracijos formas;
- Kvietimo galiojimo metu (ne anksčiau ir ne vėliau) užpildyti registracijos formą ir su kvietime nurodytais dokumentais ir kvietime nurodytu būdu pateikti APVA.

Kvietimo informacija:

https://www.apva.lt/kvietimas-gyvenamuju-namu-modernizavimui-3/

Informacija atnaujinta: 2021 05 06
Koks išlaidų tinkamumo laikotarpis?

Tinkamomis išlaidomis laikomos išlaidos, kurios yra patirtos ne anksčiau kaip nuo einamųjų metų programos lėšų naudojimo sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo dienos t.y. 2021 m. balandžio 22 d. iki projekto įgyvendinimo pabaigos (2022 m. rugsėjo mėn. 1 d.)

Informacija atnaujinta: 2021 05 06
Per kiek laiko reikės įgyvendinti projektą?

Įgyvendinti projektą ir pateikti APVA išlaidų kompensavimo prašymą privaloma ne vėliau kaip per 15 mėnesių nuo kvietimo teikti projekto registracijos formas pabaigos dienos (ne vėliau, kaip iki 2022 m. rugsėjo mėn. 1 d.)

Informacija atnaujinta: 2021 05 06
Ką kartu su projekto registracijos forma turi pateikti pareiškėjas?

1. Informaciją apie turėtą aukščiausią namo energinio naudingumo klasę, šiluminės energijos sąnaudas (kW/m2) ir CO₂ kiekį (kg/m²/metai) iki pastato atnaujinimo (modernizavimo) pradžios. Jeigu namui nebuvo nustatyta energinio naudingumo klasė (išduotas energinio naudingumo sertifikatas), prieš pateikiant Projekto registracijos formą reikia atlikti pastato energinio naudingumo sertifikavimą (Sužinoti ar namui yra išduotas energinio naudingumo sertifikatas arba pasitikslinti jo galiojimą bei sužinoti šiluminės energijos sąnaudas (kW/m2) ir CO₂ kiekį (kg/m²/metai) galima čia www.spsc.lt);

2.  Gyvenamojo namo kadastrinių matavimų bylos kopiją;

3. Planuojamo atnaujinti (modernizuoti) namo ir projekto registracijos formoje nurodytų energijos efektyvumo didinimo priemonių fotonuotraukos;

4. Sertifikavimo eksperto pažyma (skaičiavimai), kad įgyvendinus konkrečias energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones bus pasiekta B energinio naudingumo klasė ir sumažintos skaičiuojamosios šiluminės energijos suvartojimo sąnaudos ne mažiau kaip 40%, lyginant su skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudomis iki namo atnaujinimo (modernizavimo);

5. Laisvos formos bendrasavininkių (bendraturčių) sutikimas įgyvendinti projektą, jei yra namo bendrasavininkių (bendraturčių);

6. Notaro patvirtintas arba informacinių technologijų priemonėmis sudarytas ir VĮ Registrų centro įgaliojimų registre įregistruotas (https://igaliojimai.lt/) įgaliojimas atstovauti pareiškėją, jei pareiškėjas įgalioja kitą fizinį ar juridinį asmenį už jį atlikti su projekto įgyvendinimu susijusius veiksmus (pateikti projekto registracijos formą ir (ar) pateikti išlaidų kompensavimo prašymą ir (ar) apmokėti išlaidas ir pan.).

Informacija atnaujinta: 2021 05 06
Kokios dar nustatytos sąlygos kompensacinei išmokai gauti?

Kompensacinė išmoka nerezervuojama ir neteikiama:

- kai paramos prašoma tuo pačiu unikaliu numeriu registruotam namui, kuriam jau buvo išmokėta kompensacinė išmoka iš Programos Priemonės lėšų ankstesniais metais;

- kai gyvenamajam namui iki kvietimo teikti projekto registracijos formas paskelbimo dienos yra (ar) buvo išduotas B ar aukštesnės klasės energinio naudingumo sertifikatas;

- kai gyvenamajam namui iki projekto registracijos formos pateikimo Agentūrai dienos, nebuvo nustatyta energinio naudingumo klasė (išduotas energinio naudingumo sertifikatas);

- kai gyvenamajam namui iki projekto registracijos formos pateikimo Agentūrai dienos, buvo pradėti modernizavimo ar rekonstrukcijos darbai;

- kai vieno ar dviejų butų gyvenamojo namo bendrasavininkis (bendraturtis) yra ne fizinis, o juridinis asmuo (pvz., bendrasavininkis savivaldybė, valstybė).

- kai namas, kuriame įgyvendinamas projektas, yra areštuotas (įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis taikomas priverstinis fizinio asmens nuosavybės teisės į turtą arba atskirų jos sudedamųjų dalių – valdymo, naudojimosi ar disponavimo – laikinas apribojimas siekiant užtikrinti įrodymus, civilinį ieškinį, galimą turto konfiskavimą, taip pat baudų ir nesumokėtų įmokų išieškojimą, kreditorių reikalavimų patenkinimą ar kitų asmens įsipareigojimų įvykdymą).

- kai name, kuriame įgyvendinamas projektas, vykdoma ūkinė – komercinė veikla. Jei nustatoma, kad pareiškėjas vykdo ūkinę – komercinę veiklą, finansavimas neskiriamas, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas gali pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad ūkinė – komercinė veikla nurodytame pastate nevykdoma.

Informacija atnaujinta: 2021 05 06
Koks pagrindinis teisės aktas reglamentuoja kompensacijų gavimą?

Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų teikimo fiziniams asmenims vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų atnaujinimui (modernizavimui) tvarkos aprašas: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c93f92c0a76e11ebbcbbc2971cdac3cb

Informacija atnaujinta: 2021 05 06

Katilų keitimas namų ūkiuose

Kokią galią nurodyti registracijos formoje planuojant įsirengti šilumos siurblį?

Turėtumėte nurodyti šilumos siurblio vardinę galią (Prated), vadovaujantis 2013 m. rugpjūčio 2 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 813/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimais (pagal kuriuos, kiekvienas šilumos siurblys parduodamas ES šalyse turi atitikti numatytus ženklinimo reikalavimus. Ženklinimo reikalavimai galiai ir naudingo veiksmo koeficientui pateikiami Reglamento 2 lentelėje).

Informacija atnaujinta: 2020 01 02
Kokius duomenis įrašyti į registracijos formos laukelį "Naudingumo koeficientas"?

Turėtumėte nurodyti šilumos siurblio naudingumo koeficientą (COP)  esant standartinėms veikimo sąlygoms (arba nurodytą prie +7 ° C  lauko oro temperatūros) (kW), vadovaujantis 2013 m. rugpjūčio 2 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 813/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimais (pagal kuriuos, kiekvienas šilumos siurblys parduodamas ES šalyse turi atitikti numatytus ženklinimo reikalavimus. Ženklinimo reikalavimai galiai ir naudingo veiksmo koeficientui pateikiami Reglamento 2 lentelėje).

Informacija atnaujinta: 2020 01 02
Kokie įpareigojimai atsiranda gavus finansavimą?
 • 5 metus be APVA rašytinio sutikimo negali perleisti, parduoti, įkeisti turto ar kitokiu būdu suvaržyti daiktinių teisių į įrenginį;
 • Sudaryti sąlygas APVA tikrinti, ar yra/veikia įranga per visą 5 metų laikotarpį.
 • Įsidiegtą įrangą naudoti namų ūkio reikmėms, neparduoti ar nenaudoti ūkinei komercinei veiklai 5 metus nuo Išlaidų kompensavimo prašymo apmokėjimo dienos.
Informacija atnaujinta: 2021 03 30
Pagal kokius prioritetinius kriterijus bus vertinami projektai?
 1. Pagal energetiškai efektyvesnių technologijų diegimą:
 • aukštesnis balas skiriamas projektui, kuriuo neefektyvus biomasę naudojantis katilas namų ūkyje keičiamas į šilumos gamybos įrenginį, kurio pagal fiksuotų įkainių tyrimą nustatyta 1 kW galios kaina yra mažesnė.
 • Pagal projektu diegiamo įrenginio įsigijimo kainą - vertinama namų ūkyje įgyvendinamu projektu įsigyjamo įrenginio pagal fiksuotų įkainių tyrimą nustatyta vieno kW galios kaina:
 • SVARBU: Jei namų ūkis registruotas teritorijoje, kuri patenka į padidintos aplinkos oro taršos zoną, neefektyviai biomasę naudojantis katilas gali būti keičiamas tik į lokalios teršalų emisijos neturinčius įrenginius, naudojančius atsinaujinančių išteklių energiją šilumos gamybai, t.y. tik į šilumos siurblius.

 • jei projektas įgyvendinamas Lietuvos miesto teritorijoje, nepatenkančioje į pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 9 d. įsakymą Nr. D1 -12 „Dėl aplinkos oro užterštumo kietosiomis dalelėmis KD10 lygio, viršijančio šio teršalo paros ribinę aplinkos oro užterštumo vertę didžiuosiuose Lietuvos miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje), žemėlapių ir jų naudojimo aprašo parengimo ir taikymo“ nustatytą padidintos aplinkos oro taršos zoną, jam skiriamas 1 balas;
 • jei projektas įgyvendinamas kitoje Lietuvos vietovėje, jam skiriama 0 balų.
 • jei projektas įgyvendinamas teritorijoje, patenkančioje į pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 9 d. įsakymą Nr. D1 -12 „Dėl aplinkos oro užterštumo kietosiomis dalelėmis KD10 lygio, viršijančio šio teršalo paros ribinę aplinkos oro užterštumo vertę didžiuosiuose Lietuvos miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje), žemėlapių ir jų naudojimo aprašo parengimo ir taikymo“ nustatytą padidintos aplinkos oro taršos zoną, jam skiriam i 2 balai ;
 • Pagal Aplinkos oro užterštumo mažinimas padidintos aplinkos oro taršos zonose - vertinama teritorija (namų ūkio registracijos vieta), kurioje įgyvendinamas projektas. Balų skaičiavimas:
 • aukštesnis balas skiriamas projektams, kuriais neefektyvūs biomasę naudojantys katilai namų ūkiuose bus keičiami į įrenginius, kurie 1 kWh šilumos kiekio pagaminti naudoja mažiau pirminio kuro ar energijos, perskaičiuoto (-s) į energijos ekvivalentą (kgne);
Informacija atnaujinta: 2021 03 30
Kokius duomenis/dokumentus (be asmens rekvizitų) turi pateikti fizinis asmuo registracijos formoje?
 • Namo/sodo namo unikalų numerį (ne sklypo, ne ūkinio pastato ar kt);
 • Įsigyjamos įrangos tipą (katilas, tam tikros rūšies siurblys, jo galingumas ir naudingumo koeficientas (COP), svarbu tiksliai žinoti kokį įrenginį įsidiegsite);
 • Seno katilo ir sistemos nuotraukos;
 • Notariškai patvirtintas įgaliojimas, jei registracijos formą teikia įgaliotasis fizinis ar juridinis asmuo;
 • Jei name yra bendrasavininkų/bendraturčių (laisvos formos sutikimas įgyvendinti projektą).
Informacija atnaujinta: 2019 05 07
Per kiek laiko galėsiu atlikti darbus?
 • Katilo keitimo darbai privalės būti atlikti per 9 mėn. nuo kvietimo pabaigos;
 • APVA išlaidų kompensavimo prašymą turėsite pateikti ne vėliau kaip per 9 mėn. nuo kvietimo pabaigos,
 • Nepamirškite, kad kartu su išlaidų kompensavimo prašymu APVA reikės pateikti dokumentų, pagrindžiančių informaciją apie išmontuoto neefektyviai biomasę naudojusio katilo atidavimą atliekų tvarkytojams, kopijas (pagal Netauriųjų metalų laužo ir atliekų apskaitos ir saugojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 4-678, 5 punktą išduotų pirkimo–pardavimo faktą patvirtinančio apskaitos dokumento kopijas arba atliekų pridavimo į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles įrodančio dokumento kopiją). Dokumento registracijos data turi būti ne ankstesnė kaip 12 mėnesių nuo kvietimo teikti Registracijos formas paskelbimo dienos;
Informacija atnaujinta: 2021 03 30
Ką turi daryti fizinis asmuo, norintis gauti paramą?
 • Kvietimo galiojimo metu (ne anksčiau ir ne vėliau) užpildyti registracijos formą ir su kvietime nurodytais dokumentais ir kvietime nurodytu būdu pateikti APVA;
 • APVA per 30 dienų pasibaigus kvietimui, įvertins Jūsų pateiktą registracijos formą ir informuos apie kompensacinės išmokos rezervavimą arba registracijos formos atmetimą, paaiškinant atmetimo priežastį. Šiuo metu registracijos formų nėra, jų iš anksto užpildyti ir pateikti negalima.
Informacija atnaujinta: 2019 05 27
Koks paramos dydis?
 • Fiziniam asmeniui bus kompensuojama 50 proc. sumos, kuri yra paskaičiuojama padauginus įsigyto įrenginio galingumą kilovatais (kW) iš fiksuotų vieno kilovato galios įkainių, kurie priklauso nuo šildymo įrenginio tipo bei įrangos komplektacijos. Fiksuotus vieno kilovato įkainius skirtingiems įrenginiams sužinoti galima, parsisiuntus šį dokumentą;
 • Jei vykdote ūkinę – komercinę veiklą, finansavimas neskiriamas, išskyrus atvejus, kai fizinis asmuo gali pateikti įrodymus, kad ūkinė – komercinė veikla nėra vykdoma nurodytame pastate.
Informacija atnaujinta: 2020 01 02
Kada patirtos išlaidos yra tinkamos finansuoti?

Finansavimas neskiriamas baigtiems projektams, t. y. įranga gali būti įsigyta nuo kvietimo teikti Registracijos formas paskelbimo dienos ir iki Registracijos formos pateikimo dienos negali būti sumontuota.

Informacija atnaujinta: 2021 03 30
Kokie reikalavimai įsigyjamai įrangai?

Neefektyvius biomasę naudojančius katilus galima keisti į:

 

 • naują biokuro katilą, atitinkantį 5 klasės efektyvumo ir emisijų išmetamų teršalų reikalavimus pagal Lietuvos standartą LST EN 303-5:2012 „Šildymo katilai. 5 dalis. Rankomis ir automatiškai pakraunami kietojo kuro šildymo katilai, kurių vardinė šiluminė galia iki 500 kW. Terminija, reikalavimai, bandymai ir ženklinimas“;
 • šilumos siurblį,  kurio energijos šaltinis yra geoterminė energija,  energijos šaltinio paskirstymo terpė vanduo (žemė-vanduo), o  naudingumo koeficientas, nurodytas įrenginio techninėje dokumentacijoje, vadovaujantis 2013 m. rugpjūčio 2 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 813/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimai (COP) esant standartinėms veikimo sąlygoms (arba nurodytas prie +7 ° C  lauko oro temperatūros ne mažesnis kaip 3,5;
 • šilumos siurblį,  kurio energijos šaltinis yra hidroterminė energija,  energijos šaltinio paskirstymo terpė vanduo (vanduo-vanduo), o  naudingumo koeficientas, nurodytas įrenginio techninėje dokumentacijoje, vadovaujantis 2013 m. rugpjūčio 2 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 813/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimai (COP) esant standartinėms veikimo sąlygoms (arba nurodytas prie +7 ° C  lauko oro temperatūros) ne mažesnis kaip 3,5;
 • šilumos siurblį,  kurio energijos šaltinis yra aeroterminė energija,  energijos šaltinio paskirstymo terpė vanduo (oras-vanduo), o  naudingumo koeficientas, nurodytas įrenginio techninėje dokumentacijoje, vadovaujantis 2013 m. rugpjūčio 2 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 813/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimai (COP) prie +7 ° C  lauko oro temperatūros, ne mažesnis kaip 3,0.
Informacija atnaujinta: 2020 01 02
Kokią įrangą turėjau naudoti, kad būčiau tinkamas pareiškėjas?

Pastate turėjo būti įdiegtas neefektyviai biomasę naudojantis katilas, t.y. šilumos gamybos įrenginys, tiekiantis šilumą į vandens pagrindu veikiančią šildymo sistemą, kad vienoje arba keliose uždarose erdvėse būtų pasiektas ir išlaikomas reikiamas patalpos temperatūros lygis. Gali būti keičiama ir krosnis, jei ji šilumą tiekia į vandens pagrindu veikiančią šildymo sistemą. Židiniai, krosnelės, dujiniai katilai ar pan. nėra tinkami įrenginiai ir jų keitimas nėra finansuojamas.

Informacija atnaujinta: 2019 05 07
Kokie reikalavimai fiziniams asmenims?

Fizinis asmuo, Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise valdantis gyvenamosios paskirties (vieno arba dviejų butų) pastatą arba sodų paskirties pastatą (sodo namą), kurio statyba teisės aktų nustatyta tvarka yra užbaigta ir pastatas yra įregistruotas VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre ne mažiau kaip 5 metus nuo kvietimo teikti Registracijos formas dienos (t. y. baigtumo procentas nurodytas ne mažesnis kaip 100 proc. ir po statybos pabaigos metų, nurodytų  VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenų banko išraše, praėję ne mažiau kaip 5 metai iki kvietimo teikti Registracijos formas dienos). Naujai pastatytiems, statomiems namams parama nėra skiriama.

Informacija atnaujinta: 2020 01 02

Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose

Kokie įpareigojimai atsiranda gavus finansavimą?
 • 5 metus be APVA rašytinio sutikimo negali perleisti, parduoti, įkeisti turto ar kitokiu būdu suvaržyti daiktinių teisių į elektrinę;
 • 5 metus draudžiama parduoti elektros energiją ar naudoti ją ūkinei komercinei veiklai;
 • 5 metus be išankstinio rašytinio APVA sutikimo, nekeisti išlaidų kompensavimo prašyme nurodytų elektros vartojimo objektų;
 • sudaryti sąlygas APVA tikrinti, ar yra/veikia elektrinė per visą 5 metų laikotarpį.
Informacija atnaujinta: 2021 03 30
Pagal kokius prioritetinius kriterijus bus vertinami projektai?
 1. Pagal elektrinės įrengimo būdą:
  1. ant pastato arba integravus į pastatą – aukštesnis balas;
  2. ant žemės – žemesnis balas.
 2. Pagal modulių galią:
  1. iki 5 kW – aukštesnis balas;
  2. daugiau kaip 5 kW bet ne daugiau kaip 10 kW – žemesnis balas.
Informacija atnaujinta: 2020 01 02
Kokius duomenis (be asmens rekvizitų) turi pateikti fizinis asmuo registracijos formoje?
 • Elektrinės įrengimo ir elektros vartojimo objektų unikalius numerius;
 • Ketinamos įsidiegti elektrinės galingumą;
 • Planuojamos įsidiegti įrangos komplektaciją (ar diegiamas saulės elektrinės komplektas (moduliai ir inverteris) ar tik saulės moduliai);
 • Elektrinės įrengimo būdą (ant žemės ar ant pastato).
Informacija atnaujinta: 2021 03 30
Per kiek laiko galėsiu įsirengti saulės elektrinę?
 • Įdiegti saulės elektrinę privaloma per 9 mėn. nuo kvietimo pabaigos;
 • Pateikti APVA mokėjimo prašymą per 9 mėn. nuo kvietimo pabaigos.
Informacija atnaujinta: 2019 05 07
Ką turi daryti fizinis asmuo, norintis gauti paramą?
 • Kvietimo galiojimo metu (ne anksčiau ir ne vėliau) užpildyti registracijos formą ir su kvietime nurodytais dokumentais, kvietime nurodytu, būdu pateikti APVA;
 • APVA per 30 dienų pasibaigus kvietimui, įvertins Jūsų pateiktą registracijos formą ir informuos apie kompensacinės išmokos rezervavimą arba registracijos formos atmetimą, paaiškinant atmetimo priežastį.
Informacija atnaujinta: 2021 03 30
Koks paramos dydis?

Paramos dydis įsirengus pilną komplektą (saulės modulius ir inverterį) yra 322,91 Eur už 1 kW saulės elektrinės įrengtosios galios, o paramos dydis įsirengus tik saulės modulius yra 242,92 Eur už 1 kW saulės elektrinės įrengtosios galios.

Jei atsinaujinančių išteklių energiją naudojančiomis technologijomis, skirtomis elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms, pagaminta elektra naudojama ūkinei – komercinei veiklai, finansavimas neskiriamas. Jei fizinis asmuo gali pateikti įrodymus, kad ūkinė – komercinė veikla nėra vykdoma ar atsinaujinančių išteklių energiją naudojančiomis technologijomis, skirtomis elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms, pagaminta elektra nėra naudojama ūkinei – komercinei veiklai, finansavimas skiriamas. Jeigu elektros energija, pagaminta elektrinės įrengimo objekte, nukreipta į vieną ar kelis vartojimo objektus ir viename iš jų yra vykdoma ūkinė – komercinė veikla, finansavimas skiriamas tik už objektą (-us), kuriame (-iuose) ūkinė – komercinė veikla nevykdoma ar atsinaujinančių išteklių energiją naudojančiomis technologijomis, skirtomis elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms, pagaminta elektra nėra naudojama ūkinei – komercinei veiklai.

Informacija atnaujinta: 2021 03 30
Kada patirto išlaidos yra tinkamos finansuoti?
 • Išlaidos yra tinkamos finansuoti, kai jos patirtos Fizinio asmens (t. y. įrangos įsigijimo išlaidas pagrindžiantys dokumentai išrašomi Registracijos formoje nurodytam arba įgaliotam asmeniui)  arba Registracijos formoje nurodyto vartojimo objekto bendraturčio nuo kvietimo teikti Registracijos formas paskelbimo dienos, tačiau įranga iki Registracijos formos pateikimo dienos negali būti sumontuota.
Informacija atnaujinta: 2021 03 30
Kokie reikalavimai įsigyjamai įrangai?
 • Įranga turi būti nauja (nenaudota), atitikti įprastai tokiai įrangai keliamus ES standartus, ekologinius ženklus;
 • Saulės moduliams turi būti suteikta 10 m. produkto garantija ir 25 m. 80 proc. efektyvumo garantija;
 • Inverteriui turi būti suteikta 5 m. produkto garantija.
Informacija atnaujinta: 2019 05 07
Kokie reikalavimai fiziniams asmenims?
 • Finansavimas skiriamas fiziniam asmeniui nuosavybės teise valdančiam elektros vartojimo objektą ir bet kokiais teisėtais pagrindais elektrinės įrengimo objektą (kaip apibrėžta finansavimo fiziniams asmenims skyrimo tvarkoje).
 • Elektros vartojimo objektas yra fizinio asmens, nuosavybės teise valdomas gyvenamosios paskirties vieno buto pastatas, gyvenamosios paskirties butas arba sodų paskirties pastatas (sodo namas),  kurie yra įregistruoti Valstybės Įmonės Registrų centro (toliau – VĮ Registrų centras) Nekilnojamojo turto registre, į kurį bus nukreipiama atsinaujinančių išteklių energiją naudojančiomis technologijomis, skirtomis elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms, pagaminta elektra.

  Įrengimo objektas yra  fizinio asmens bet kokiais teisėtais pagrindais (pvz. nuosavybės teisė, nuoma, panauda) valdomas žemės sklypas arba pastatas, ir kuriame įrengiamos atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios technologijos, skirtos elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms. Bet kokiais kitais teisėtais pagrindais (pvz. nuosavybės teisė, nuoma, panauda) valdomo žemės sklypo ar pastato valdymo juridinis faktas turi būti įregistruotas VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre. Nuomos ar panaudos sutartis turi galioti ne mažiau kaip 6 metus nuo projekto registracijos formos pateikimo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai dienos.

 • Statinio baigtumui reikalavimai nekeliami.
Informacija atnaujinta: 2021 03 30

Dujų balionų daugiabučiuose pakeitimas kitais energijos šaltiniais

Ar teikiant mokėjimo prašymą kartu reikės pateikti projektą, pirkimo dokumentus

Kadangi šiais metais bus apmokama pagal fiksuotus įkainius, nereikės su paraiška teikti sąmatų, projektų ar kitų išlaidas pagrindžiančių dokumentų.

Informacija atnaujinta: 2021 02 26
Darbus pasidarėme iki paraiškos patvirtinimo. Ar gausiu kompensaciją?

Išlaidos turi būti patirtos po paraiškos pateikimo dienos. Jei išlaidos patirtos anksčiau nei yra pateikta paraiška, jos negalės būti pripažįstamos  tinkamomis finansuoti. Rezervinių paraiškų atveju, išlaidos gali būti patirtos nuo pirmosios paraiškos pateikimo dienos.

 

Informacija atnaujinta: 2021 02 26
Kada patirtos išlaidos už atliktus darbus yra tinkamos finansuoti?

Aprašo 38 p. numato, kad išlaidos turi būti patirtos po paraiškos pateikimo dienos iki 2021 m. lapkričio 30 d.

Informacija atnaujinta: 2021 02 26
Kokios yra tinkamos finansuoti veiklos ir koks gali būti paramos dydis?

Daugiabučio namo atstovo tinkamos finansuoti išlaidos:

 • daugiabučių namų bendrųjų inžinerinių elektros ar gamtinių dujų sistemų įrengimas ir (ar) pertvarkymas laiptinėse ir bendros paskirties patalpose – 200 eurų be PVM (242 eurų su PVM) vienam butui (įkainis dauginamas iš bendro butų skaičiaus);
 • butų elektros instaliacijos ar dujų sistemos pertvarkymas – 200 eurų be PVM (242 eurų su PVM) vienam butui, iš kurio pašalinamas SND balionas ir, jeigu yra bendro naudojimo virtuvė, kiekvienam joje esančiam įvadui, skirtam prijungti elektrinę arba dujinę viryklę (įkainis dauginamas iš butų, kuriuose pašalinami balionai, skaičiaus; bendrojo naudojimo virtuvių atveju, įkainis dauginamas iš įvadų, skirtų prijungti elektrinę ar dujinę viryklę, skaičiaus);
 • įrangos, reikalingos naujam energijos šaltiniui naudoti (elektrinės arba dujinės viryklės), įsigijimas – 200 eurų be PVM (242 eurų su PVM) vienam vienetui į vieną butą, iš kurio pašalinamas SND balionas arba bendro naudojimo virtuvėse įrengtam vienam vienetui (įkainis dauginamas iš butų, kuriuose pašalinami balionai, skaičiaus; bendrojo naudojimo virtuvių atvejų, įkainis dauginamas iš keičiamų viryklių skaičiaus).
 • daugiabučio namo atstovui kompensuojamos išlaidos už veiklų administravimą – 3 proc. (įkainis skaičiuojamas nuo aukščiau nurodytų išlaidų).

Atkreipiamas dėmesys, kad paraiškos formoje iš pradžių skaičiuojami įkainiai be PVM, o PVM suma yra pridedama vėliau.

Pavyzdžiui: Jei daugiabučiame name iš viso yra 10 butų, iš jų SND balionai yra naudojami 8 butuose ir įgyvendinant projektą numatoma, kad balionų bus atsisakoma 6 butuose, bei yra numatoma įgyvendinti visas tris veiklas (pavyzdžiui: bus vykdomas elektros sistemos pertvarkymas laiptinėje, elektros sistemos pertvarkymas 6 butuose ir įsigyjamos 6 elektrinės viryklės), tuomet tinkama finansuoti išlaidų suma būtų tokia:

Už laiptinės elektros sistemos pertvarkymą: 10*200 = 2000 Eur

Už elektros pertvarkymą butuose: 6*200 = 1200 Eur

Už virykles: 6*200 = 1200 Eur

Už administravimą: 4.400*3% = 132 Eur

Viso be PVM: 4.532 Eur

PVM: 951,72 Eur

Viso su PVM: 5.483,72 Eur

PVM yra tinkamas finansuoti projekto lėšomis, jei paraiškos teikėjas ir paramos gavėjau nėra registruoti kaip PVM mokėtojai arba, jei yra registruoti, tačiau projekto išlaidų negali įtraukti į atskaitą ir negali PVM susigrąžinti.

Informacija atnaujinta: 2021 02 26
Kiek daugiabučio namo butų turi dalyvauti, kad būtų galima gauti paramą?

Finansuojami gali būti daugiabučiai, kuriuose ne mažiau kaip 70 proc. daugiabučio namo butų ar kitų patalpų, kuriuose buvo naudojami SND balionai, bus vykdomos projekto veiklos ir bus atsisakoma balionų. 

Pavyzdžiui: jei visuose 10-yje butų yra naudojami dujų balionai, projekto veiklos turėtų būti vykdomos bent 7 butuose. Jei iš 10 butų, balionus naudoja 8 butai, tuomet dalyvauti turėtų bent 6 butai.

Informacija atnaujinta: 2021 02 26
Ar galima didinti buto elektros instaliaciją daugiau nei 5 kW?

Pagal Aprašo 9 p. buto elektros instaliaciją galima didinti iki 5 kW. Įgyvendinus projektą, prašome kreipktis į ESO dėl elektros galios didinimo įprasta tvarka.

Informacija atnaujinta: 2021 02 26
Ar galima daugiabučio namo gyventojų sprendime nutarti dėl skirtingų energijos būdų pasirinkimų (pvz. keliems butams būtų pertvarkoma elektra, keliems butams įrengiamos dujos)?

Pagal Veiksmų plano 2 priedo 9 p. iki 2021 m. gegužės 31 d. Daugiabučių namų atstovai Civilinio kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimus arba balsavimus raštu, siekiant priimti sprendimus dėl daugiabučio namo aprūpinimo energija būdo (elektros energija ar gamtinės dujos) pasirinkimo, pasirenkant tik vieną iš energijos rūšių. Gamtines dujas daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkai gali pasirinkti tik tuo atveju, jeigu name jau yra įrengti gamtinių dujų įvadai ir nereikalingi papildomi gamtinių dujų skirstymo operatoriaus rangos darbai ar operatoriaus skirstymo tinklo rekonstrukcija.

Informacija atnaujinta: 2021 02 26
Ar galima gauti paramą vienam butui, jei praeitais metais daugiabutis jau įgyvendino projektą, tačiau yra likę butų, kur liko nepašalinti dujų balionai?

Taip. Remiantis Aprašo 32.3 p. į rezervinių paraiškų sąrašą pirmumo teise (po jau įgyvendintų, bet dar neapmokėtų) įtraukiamos paraiškos, kuriomis prašoma skirti finansavimą projektui, kuriuose pagal Aprašą jau įgyvendintas projektas, tačiau ne visi name esantys SND balionai pakeisti kitais energijos šaltiniais. Toks daugiabutis gali teikti pakartotinai paraišką, paraiškoje nurodant senosios paraiškos informaciją ir pateikti pagrindimus, kad įtraukus naujas išlaidas bus geriau prisidedama prie projekto rodiklio pasiekimo. Paraiška galėtų būti vertinama, kaip tinkama finansuoti, tik tuo atveju, jei papildomos išlaidos geriau prisideda prie projekto rodiklio pasiekimo. Jei dėl papildomai teikiamų išlaidų, projekto rodiklis negerėja, tokia paraiška negalėtų būti finansuojama.

Pavyzdžiui: 2020 metais daugiabutis gavo paramą laiptinės elektros instaliacijos pertvarkymui ir iš 8-ių butų, kuriuose prieš projektą buvo naudojami SND balionai, 6-iuose butuose buvo pertvarkyta elektros sistema bei įrengtos elektrinės viryklės. 2021 metais gali būti teikiama paraiška dėl likusių dviejų arba vieno SND balionų atsisakymo. Atkreipiamas dėmesys, kad daugiabučio laiptinės elektros sistemos pertvarkymui pakartotinai parama negalėtų būti skiriama. Galėtų būti kreipiamasi tik dėl anksčiau nevykdytų veiklų, pavyzdžiui: buto, kuris tik šiais metais atsisako baliono, buto elektros sistemos pertvarkymo ir elektrinės viryklės įsigijimo.

Informacija atnaujinta: 2021 02 26
Kokia yra nustatyta tvarka dėl paraiškų, kurios 2020 m. buvo teigiamai įvertintos, tačiau nefinansuotos bei buvo įtrauktos į rezervinių paraiškų sąrašą?

2020 metais teiktas, teigiamai įvertintas, bet nefinansuotas registracijos formas bus būtina pateikti iš naujo per informacinę sistemą (APVIS), pridedant su ankstesne paraiška teiktus dokumentus. Pakartotinai teikiamose paraiškose gali būti patikslinami išlaidų įkainiai pagal pakartotinės paraiškos teikimo metu galiojančios aktualios redakcijos priemonės finansavimo sąlygų aprašo (toliau – Aprašas) 33.5 ir 35 punktuose nurodytus fiksuotus įkainius ir (ar) išlaidų dydžius.

Jeigu pakartotinai teikiamoje paraiškoje yra kitų pasikeitimų, lyginant su 2020 metais teikta ir vertinta informacija, paraiškos tinkamumas finansuoti bus vertinamas iš naujo. Taip pat jeigu pakartotinai teikiamos paraiškos suma yra didesnė, nei buvo patvirtinta finansavimo skyrimo rašte, paraiškos tinkamumo finansuoti vertinimas bus atliekamas iš naujo.

Jeigu paraiškos informacija nesikeitė (išskyrus galimus pasikeitimus dėl fiksuotų įkainių ir (ar) išlaidų dydžio) ir jos suma nėra didesnė, nei buvo patvirtinta finansavimo skyrimo rašte, lieka galioti viešosios įstaigos Lietuvos energetikos agentūros atliktas registracijos formos (paraiškos) įvertinimas.

Informacija atnaujinta: 2021 02 26
Ar gali paraišką teikti nuosavo namo savininkas?

Ne. Priemonė yra skirta daugiabučiams namams, atitinkantiems Aprašo 3.1 p. sąvoką.

Informacija atnaujinta: 2021 02 26
Ką daryti, jei mano daugiabutis namas nėra įtrauktas į VERT skelbiamą sąrašą.

Tuo atveju, jeigu daugiabutis namas nėra įtrauktas į VERT skelbiamą sąrašą, Daugiabučio namo atstovas turi kreiptis į savivaldybę dėl daugiabučio namo įtraukimo į VERT skelbiamą sąrašą. Aprašo 18. p. numato, kad VERT gavusi informaciją iš savivaldybės apie į Daugiabučių namų sąrašą nepatekusį daugiabutį namą, kuriame maistui ruošti naudojami SND balionai ir kuriam centralizuotai maisto gamybai netiekiamos SND bei Nekilnojamojo turto registro duomenų bazėje ar kituose daugiabučio namo dokumentuose nėra numatyta, kad name maistui ruošti galima naudoti elektrines virykles, arba klaidingai į šį sąrašą įrašytą daugiabutį namą, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas patikslina Daugiabučių namų sąrašą ir apie tai elektroniniu paštu informuoja skirstomųjų tinklų operatorių, atitinkamą savivaldybę ir Agentūrą.

Informacija atnaujinta: 2021 02 26
Kur galėčiau sužinoti, ar mano daugiabutis namas įtrauktas į sąrašą?

Daugiabučių namų sąrašas patalpintas: https://www.vert.lt/dujos/Puslapiai/SND-balionu-salinimo-planas.aspx

Informacija atnaujinta: 2021 02 26
Kokie daugiabučiai atitinka finansavimo reikalavimus?

Finansuojami gali būti tik tie daugiabučiai, kurie atitinka Aprašo 3.1 p. sąvokos apibrėžimą. Pagal Aprašą daugiabutis namas – aukštesnis kaip dviejų aukštų, neskaitant cokolinių aukštų, kuriuose yra įrengti butai, daugiabutis namas arba dviejų aukštų daugiabutis namas, kurio palėpėje (mansardoje) įrengtos gyvenamosios paskirties patalpos, kuriose maistui ruošti naudojami suskystintų naftos dujų (toliau – SND) balionai, kuriems centralizuotai maisto gamybai netiekiamos SND bei Nekilnojamojo turto registro duomenų bazėje ar kituose daugiabučio namo dokumentuose nėra numatyta, kad name maistui ruošti galima naudoti elektrines virykles, ir įtrauktas į Daugiabučių namų sąrašą. Rekomenduojame pasitikrinti ar daugiabutis yra įtrauktas į Daugiabučių namų sąrašą.

Informacija atnaujinta: 2021 02 26
Ar gali paraišką teikti dar neįregistruotos bendrijos atstovas?

Ne. Pareiškėjas privalo teisėtai atstovauti daugiabučio namo savininkus. Bendrija turi būti įregistruota.

Informacija atnaujinta: 2021 02 26
Kokie yra daugiabučio namo atstovavimą pagrindžiantys dokumentai?
 • Jei daugiabutį namą atstovauja administratorius. Pagal CK 4.84 str. administratorių skiria savivaldybės vykdomoji institucija. Su paraiška teikiamas dokumentas – atitinkamos savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimo, kuriame matytųsi administratoriaus paskyrimas ir jam priskirti administruoti daugiabučiai.
 • Jei daugiabutį namą atstovauja bendrija. Ji turi būti užregistruota juridinių asmenų registre. Su paraiška teikiami dokumentai - Registrų centro LR juridinių asmenų registro išrašas ir notaro patvirtinti bendrijos įstatai.
 • ei daugiabutį namą atstovauja Jungtinės veiklos sutartimi įgaliotas asmuo. Šiuo atveju namo valdymas turi būti įregistruotas Nekilnojamo turto registre. Su paraiška teikiamas dokumentas – Jungtinės veiklos sutarties kopija.
Informacija atnaujinta: 2021 02 26
Ar atskiras paraiškas gali teikti kiekvienas daugiabučio namo buto gyventojas, ar vieną paraišką teikia daugiabučio namo atstovas?

Paraišką teikia daugiabučio namo atstovas.

Informacija atnaujinta: 2021 02 26