Elektromobilių įsigijimo fiziniams asmenims skatinimas

Ar galima rezervuoti kompensacinę išmoką, jei elektromobilis dar gaminamas ir bus įsigytas vėliau?

Prašymas teikiamas, kai elektromobilis užregistruotas Pareiškėjo vardu. Kompensacinė išmoka iš anksto nerezervuojama.

Informacija atnaujinta: 2021 05 21
Kokia suma numatyta 2021 m. kvietimui?

Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatą detalizuojančiame plane priemonei „Elektromobilių fiziniams asmenims skatinimas“ skirta 5 mln. Eurų.

Informacija atnaujinta: 2021 05 21
Kokie įsipareigojimai atsiranda gavus kompensacinę išmoką?

Pareiškėjas įsipareigoja neparduoti ar kitaip neperleisti kitam asmeniui elektromobilio, už kurį skirta kompensacinė išmoka, mažiausiai 2 metus naudoto elektromobilio ir mažiausiai 4 metus naujo elektromobilio.

Informacija atnaujinta: 2021 05 21
Kaip sužinoti ar už įsigytą elektromobilį nebuvo gauta kompensacinė išmoka?

Pareiškėjo atsakomybė yra įsitikinti, ar už įsigytą elektromobilį nebuvo suteikta kompensacinė išmoka (pvz. papildomas punktas pirkimo-pardavimo sutartyje).

Informacija atnaujinta: 2021 05 21
Ar vertinamas naujo elektromobilio kilometražas?

Naujo elektromobilio kilometražas nevertinamas. Naujas elektromobilis - nuo kurio pirmosios registracijos datos (B) iki transporto priemonės registracijos jos valdytojo vardu datos (I.1) praėję ne daugiau kaip 6 mėnesiai ir registracijos valdytojo vardu data yra ne ankstesnė kaip 2021 m. vasario 2 d.

Informacija atnaujinta: 2021 05 21
Ar elektromobilis privalo būti pirmą kartą registruojamas Lietuvoje?

Elektromobilio pirmos registracijos Lietuvoje pareiškėjo vardu reikalavimo nėra. 

Įsigytas lektromobilis turi atitikti tokius kriterijus:

• Elektromobilis – M1 klasės transporto priemonė, kurioje energija mechaniniam judesiui atlikti tiekiama tik iš elektros energijos kaupiklio.

• Pareiškėjas įsigijęs elektromobilį jį įregistruoja savo vardu, o įsigijęs lizingo būdu - tampa elektromobilio valdytoju.

• Pareiškėjo elektromobilio registracijos liudijime privalo būti nurodyta pirmoji registracijos data arba modelio metai, pirmosios registracijos Lietuvoje data.

• Naujas elektromobilis - nuo kurio pirmosios registracijos datos (B) iki transporto priemonės registracijos jos valdytojo vardu datos (I.1) praėję ne daugiau kaip 6 mėnesiai ir registracijos valdytojo vardu data yra ne ankstesnė kaip 2021 m. vasario 2 d.

• Naudotas elektromobilis – kurio pirmosios registracijos data (B) 2016 m. balandžio 2 d. arba vėlesnė, arba modelio metai 2016 m. arba vėlesni (B.2), o pirmosios registracijos Lietuvoje data (B.1) ne ankstesnė kaip 2021 m. vasario 2 d.

Informacija atnaujinta: 2021 05 21
Kur rasti tinkamą atliekų perdirbimo įmonę?

Atliekų tvarkytojų valstybės registre https://atvr.am.lt pasirinkti “Transporto priemonių tvarkytojų sąrašas” Apdorojimo įmonė priėmusi eksploatuoti netinkamą transporto priemonę turi išduoti jos savininkui Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės sunaikinimo pažymėjimą.

Informacija atnaujinta: 2021 05 21
Ar svarbi veiksmų seka: ar reikia iš pradžių sunaikinti ir išregistruoti seną transporto priemonę, o po to įsigyti elektromobilį?

Veiksmų seka nėra svarbi, galima įsigyti elektromobilį, o po to sunaikinti ir išregistruoti seną transporto priemonę. Pildant prašymą abu veiksmai turi būti atlikti, t.y. ir įsigytas elektromobilis ir, jei norima gauti papilomą 1000 eurų kompensaciją už sunaikintą automobilį, tai jis jau turi būti sunaikintas.

Informacija atnaujinta: 2021 05 21
Ar pareiškėjo šeimos narys gali būti seno automobilio valdytojas, o pareiškėjas elektromobilio valdytojas?

Ne, tiek senojo automobilio, kuris sunaikinamas, tiek įsigyjamo elektromobilio valdytojas turi būti tas pats fizinis asmuo.

Informacija atnaujinta: 2021 05 21
Ar galima gauti 1000 Eur kompensaciją tik sunaikinus seną automobilį ir neįsigyjant elektromobilio?

Ne, tik sunaikinus seną automobilį kompensaciją gauti galimybės nėra. Galima gauti papildomą 1000 eurų kompensaciją, sunaikinus seną automobilį ir įsigijus reikalavimus atitinkantį elektromobilį.

Informacija atnaujinta: 2021 05 21
Kaip pateikti prašymą, jei asmuo įsigijęs elektromobilį neturi elektroninės bankininkystės?

Pateikti prašymą galima įgalioti kitą asmenį, kuris gali prisijungti naudojantis el. bankininkyte. Tokiu atveju, pildant prašymą kartu pateikiamas notaro patvirtintas arba informacinių technologijų priemonėmis sudarytas ir VĮ Registrų centro įgaliojimų registre įregistruotas (https://igaliojimai.lt/) įgaliojimas atstovauti pareiškėjui, jei pareiškėjas įgalioja kitą fizinį ar juridinį asmenį pateikti prašymą.

Informacija atnaujinta: 2021 05 21