Dažniausiai užduodami klausimai

Elektromobilių įsigijimo fiziniams asmenims skatinimas

Ar dar yra lėšų?

Paraiškų skaičių ir lėšų likutį galite rasti apvis.apva.lt statistikos skiltyje pasirinkus kvietimą, pagal kurį norite teikti paraišką.

Informacija atnaujinta: 2022 08 30
Kokia suma numatyta kvietimui?

Veiklai įgyvendinti 2022–2026 metais numato skirti 35 000 000 (trisdešimt penkis milijonus) eurų Modernizavimo fondo lėšų.

 

Informacija atnaujinta: 2022 08 30
Ar galiu tikėtis kompensacijos, jeigu elektromobilis įsigyjamas lizingo būdu?

Taip. Pareiškėjas, įsigijęs elektromobilį, jį įregistruoja savo vardu, o įsigijęs lizingo būdu – tampa elektromobilio valdytoju.

Informacija atnaujinta: 2022 08 30
Ar įsigytas elektromobilis gali būti naudojamas ūkinei veiklai?

Ne. Jeigu fizinis asmuo įsigytą elektromobilį naudoja ar planuoja naudoti ūkinei/komercinei veiklai, tuomet paraišką turi teikti kvietimui, kuris skirtas juridiniams asmenims. Pildydamas prašymo formą, pareiškėjas – fizinis asmuo – turės patvirtinti, kad su kompensacija įsigytas elektromobilis nebus naudojamas ūkinei ar komercinei veiklai.

Informacija atnaujinta: 2022 08 30
Ar ribojamas paraiškų pateikimo skaičius vienam pareiškėjui?

Ne, tokio ribojimo nėra.

Informacija atnaujinta: 2022 08 30
Ar galėčiau gauti kompensaciją jei elektromobilis turi papildomą benzininį variklį?

Ne, tinkamas elektromobilis kompensacijai gauti yra tas, kurio registracijos liudijimo „P.3 Degalų tipas arba galios šaltinis“ laukelyje nurodyta tik elektra.

Informacija atnaujinta: 2022 08 30
Kokie įsipareigojimai atsiranda gavus kompensacinę išmoką?

Pareiškėjas įsipareigoja be Agentūros sutikimo neparduoti ar kitaip neperleisti kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui elektromobilio, už kurį skirta kompensacija, mažiausiai 2 (dvejus) metus nuo kompensacijos sumokėjimo datos.

 

Informacija atnaujinta: 2022 08 30
Kaip sužinoti ar už įsigytą elektromobilį nebuvo gauta kompensacinė išmoka?

Elektromobilis su tuo pačiu transporto priemonės identifikaciniu numeriu (VIN) kompensuojamas tik vieną kartą. Pareiškėjo atsakomybė yra įsitikinti, ar už įsigytą elektromobilį nebuvo suteikta kompensacinė išmoka (pvz. papildomas punktas pirkimo - pardavimo sutartyje). 

Informacija atnaujinta: 2022 08 30
Ar galima rezervuoti kompensacinę išmoką, jei elektromobilis dar gaminamas ir bus įsigytas vėliau?

Prašymas teikiamas, kai elektromobilis užregistruotas Pareiškėjo vardu. Kompensacinė išmoka iš anksto nerezervuojama.

Informacija atnaujinta: 2022 08 30
Kokio dydžio kompensacinė išmoka?

2 500 (du tūkstančiai penki šimtai) eurų, įsigijusiam naudotą elektromobilį, nuo kurio pirmosios registracijos metų (registracijos liudijime nurodytas B kodas), o tais atvejais, kai pirmosios registracijos metai nenurodyti, nuo modelio metų (registracijos liudijime nurodytas B.2 kodas), iki pirmosios registracijos Lietuvoje metų (registracijos liudijime nurodytas B.1 kodas) yra praėję ne daugiau kaip 4 (ketveri) metai. Visais atvejais pirmosios registracijos Lietuvoje jos valdytojo vardu data (registracijos liudijime nurodytas I.1 kodas) turi būti ne ankstesnė kaip 2022 m. kovo 23 d.

5 000 (penki tūkstančiai) eurų, įsigijusiam naują elektromobilį, kurio registracijos valdytojo vardu data yra ne ankstesnė kaip 2022 m. kovo 23 d. ir kurio pirmoji registracijos data Lietuvos Respublikoje ne anksčiau kaip 2022 m. kovo 23 d.

Informacija atnaujinta: 2022 08 30