Dažniausiai užduodami klausimai

Savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimas

Kiek laiko Agentūra vertina paraiškas?

Paraiškas Agentūra vertina eilės tvarka pagal jų registracijos datą APVIS. Vienos paraiškos administracinės atitikties vertinimo terminas – ne ilgesnis kaip 10 darbo dienų užregistravus paraišką. Paraiškos, atitinkančios administracinės atitikties vertinimo reikalavimus, teikiamos tinkamumo finansuoti vertinimui. Šio vertinimo metu apskaičiuojama kompensacinės išmokos suma, įvertinami projekto tikslai, planuojami rodikliai. Projekto tinkamumo finansuoti vertinimas vykdomas ne ilgiau kaip 20 darbo dienų nuo atlikto paraiškos administracinės atitikties teigiamo įvertinimo. 

Informacija atnaujinta: 2022 08 04
Kokie dokumentai turi būti pateikti su paraiška ?

    Igaliojimas, jei paraišką teikia ne savivaldybės administracija (notaro patvirtinimo įgaliojimui nereikia);
    sutartis su ETPT įmone arba valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartis (kai taikoma);
    FPV įsipareigojimo raštas arba sutartis dėl paskolos suteikimo iš SPF lėšų projekto įgyvendinimui;
    pareiškėjo užpildyta nustatytos formos vienos įmonės deklaracija (kai taikoma), nurodyta Aprašo 37 punkte.
    Preliminarus energinio naudingumo sertifikatas, įrodantis, kad atnaujinus (modernizavus) pastatą bus pasiekta ne mažesnė kaip B energinio naudingumo klasė.
 

Informacija atnaujinta: 2022 08 04
Koks finansuojamų projektų tikslas?

    Pasiekti ne mažesnės kaip B energinio naudingumo klasės;
    Sumažinti metinį pirminės energijos suvartojimo kiekį;
    Sumažinti bendrą metinį šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.

Informacija atnaujinta: 2022 08 04
Per kiek laiko reikės įgyvendinti projektą?

Projekto išlaidos turi būti patirtos iki 2023 m. gruodžio 31 d. Agentūrai galutinis mokėjimo prašymas turi būti pateiktas iki 2024 m. kovo 1 d.

Informacija atnaujinta: 2022 08 04
Kada Aplinkos projektų valdymo agentūrai privaloma pateikti FPV paskolos sutartį?

Jei paskolos suteikimo sutartis iš SPF lėšų projektui įgyvendinti pasirašyta tai pareiškėjas ją privalo pateikti teikdamas Agentūrai paraišką. Jei sutartis su paraiška nepateikta, tuomet teikdamas paraišką pareiškėjas privalo pateikti banko įsipareigojimo raštą, o sutartį teikia su pirmu mokėjimo prašymu.

Informacija atnaujinta: 2022 08 04
Kada turi būti pasirašyta sutartis su banku?

Finansinės priemonės valdytojo SPF paskolos sutartis turi būti sudaryta ne anksčiau kaip 2021 m. gruodžio 6 d. iki 2023 m. spalio 31 d.

Informacija atnaujinta: 2022 08 04
Kokia kvietimui numatyta finansavimo suma?

Savivaldybių viešųjų pastatų renovacija finansuojama lygiomis dalimis iš MF – 20 mln. Eur, kurio lėšos yra pažangos, ir Savivaldybių paskolų fondo (SPF) – 20 mln. Eur, kurio lėšos yra tęstinės.

Informacija atnaujinta: 2022 08 04