Elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas

kas yra Tinkamų finansuoti išlaidų suma, (Eur, be PVM)?

Šiame laukelyje turėtų būti nurodoma elektromobilio kaina be PVM. 

Informacija atnaujinta: 2022 02 04
kokie turi būti nurodomi Projekto rodikliai?

Informaciją įrašoma pagal perkamo (ų) elektromobilio (ių) kiekį ir klasę, kurių ŠESD apskaičiavimai surašyti šios priemonės kvietime.

Pateikta bendrą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio (toliau – ŠESD) sumažinimas per projekto vertinamąjį laikotarpį (10 metų):


a) M1 klasės (lengvasis automobilis) ŠESD kiekio skaičiuojamasis sumažinimas per projekto vertinamąjį laikotarpį sudaro 87 t. CO2e;
b) M2 klasės (autobusas) ŠESD kiekio skaičiuojamasis sumažinimas per projekto vertinamąjį laikotarpį sudaro 217 t. CO2e;
c) N1 klasės (lengvasis krovininis automobilis) ŠESD kiekio skaičiuojamasis sumažinimas per projekto vertinamąjį laikotarpį sudaro 174 t. CO2e;
d) N2 klasės (krovininis automobilis) ŠESD kiekio skaičiuojamasis sumažinimas per projekto vertinamąjį laikotarpį sudaro 290 t. CO2e.
 

Informacija atnaujinta: 2022 02 04
Ar reikalingas išsamus projekto aprašymas?

Ne, pakanka nurodyti, kad Projekto tikslas - mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį aplinkoje. Tam tikslui planuojama įsigyti elektromobilį. 

Informacija atnaujinta: 2022 02 04
Kokį rekomenduojate nurodyti projekto pavadinimą?

Rekomenduojame nekurti ilgų ir sudėtingų pavadinimų. UAB “…” elektromobilio (ių) įsigijimas.

Informacija atnaujinta: 2022 02 04
Kokia paraiškoje turėtų būti nurodoma Projekto įgyvendinimo trukmė, mėnesiais?

Projekto įgyvendinimo trukmė yra iki 12 mėn.

Informacija atnaujinta: 2022 02 04
Ar gali būti automobilis įsigytas ir registruotas iki paraiškos pateikimo dienos?

Ne, automobilio registracija privalo būti, ne ankstesnė kaip paraiškos pateikimo data.

Informacija atnaujinta: 2022 02 04
Gavus kompensaciją, kiek laiko turi būti išlaikomas automobilis?

Automobilis turi būti išlaikomas 3 (trejus) metus nuo subsidijos išmokėjimo dienos.

Informacija atnaujinta: 2022 02 04