Dažniausiai užduodami klausimai

Juridinių asmenų investicijų į iškastinio kuro naudojimo pakeitimą ar mažinimą ir (ar) atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą

Ar pagal tvarkos aprašo 11.7 p. įsigyjant kitą technologinę ir (ar) programinę įrangą ir įrenginius, susijusius su tiesioginiu iškastinio kuro naudojimo pakeitimu ar mažinimu, taikomas reikalavimas 20 proc. ŠESD sumažinimui, ar paties iškastinio kuro sumažinimui 20 proc.?

Pareiškėjai pagal tvarkos aprašo 11.7 p. įsigyjant kitą technologinę ir (ar) programinę įrangą ir įrenginius, susijusius su tiesioginiu iškastinio kuro naudojimo pakeitimu ar mažinimu,  20 proc. turi sumažinti ŠESD, o ne paties iškastinio kuro kiekį.

Informacija atnaujinta: 2022 09 02
Priemonės tvarkos apraše nurodyta, kad reikalinga pateikti: „23.2 p. informacija ar dokumentai, pagrindžiantys, kad įmonė nukentėjo nuo karo (informacija apie išaugusias pareiškėjo kuro, elektros ir (ar) dujų sąnaudas, kaip nurodyta šio tvarkos aprašo 15.1 papunktyje)“. Tačiau aprašo 15.1 punkte nėra rašoma apie paminėtą informaciją, kokius dokumentus pateikti?

Priemonės tvarkos apraše dėl techninės klaidos, nurodytas neteisingas punkto Nr., turėtų būti: „23.2. informacija ar dokumentai, pagrindžiantys, kad įmonė nukentėjo nuo karo (informacija apie išaugusias pareiškėjo kuro, elektros ir (ar) dujų sąnaudas, kaip nurodyta šio tvarkos aprašo 16.1 papunktyje)“.

Informacija atnaujinta: 2022 09 02
Kaip tinkamų išlaidų skaičiuoklėje apskaičiuoti tinkamas finansuoti išlaidas, jei dar neturime 2022 m. rugpjūčio mėn. elektros ir dujų sąskaitų?

Siūlome pirminiam paraiškos teikimui ir tinkamų išlaidų apskaičiavimui skaičiuoti teorines kiekių ir išlaidų sumas (pavyzdžiui, pagal ankstesnio mėnesio informaciją). Vėliau gavus sąskaitas ar kitus pagrindžiančius dokumentus, bus prašoma patikslinti paraiškos sumą ir skaičiuoklę pagal faktiškai patirtas rugpjūčio mėn. išlaidas.

Informacija atnaujinta: 2022 09 02
Ar ŠESD skaičiuoklėje turi būti nurodyta elektros, ar šilumos galia (kW)?

Kur diegiami tik šilumos gamybos įrenginiai (Aprašo 11.1; 11.2; 11.4; 11.6 p.), turi būti nurodyta šilumos galia, tačiau kur diegiami elektros gamybos įrenginiai kartu su šiluma (pvz., Rankino ciklo kogeneraciniai įrenginiai pagal Aprašo 11.5 p.), turi būti nurodyta  tik elektros galia.

Informacija atnaujinta: 2022 09 02
Ar planuojama finansuoti saulės elektrinių įsirengimą verslui?

Šiuo metu APVA neplanuoja teikti kvietimų verslo įmonėms įsirengti saulės elektrines. VšĮ Lietuvos energetikos agentūra planuoja teikti kvietimus verslo įmonėms. Kontaktai pasiteirauti apie paramą saulės elektrinėms sausumoje: mob. 8 687 17 529, https://www.ena.lt/kontaktai/

Informacija atnaujinta: 2022 09 12