Dažniausiai užduodami klausimai

Miestų miškų sklypų suprojektavimas, suformavimas ir užregistravimas nekilnojamojo turto registre

Kokia veikla yra finansuojama?

Veikla turi būti įgyvendinama dotaciją gauti norinčios savivaldybės teritorijoje esančiuose valstybinės reikšmės miškams priskirtuose miestų miškų plotuose, kuriuose nesuformuoti žemės sklypai ir bendrajame plane nenumatytas miško žemės pavertimas kitomis naudmenomis.

Informacija atnaujinta: 2024 04 17
Kokia veikla yra finansuojama?

Veikla turi būti įgyvendinama dotaciją gauti norinčios savivaldybės teritorijoje esančiuose valstybinės reikšmės miškams priskirtuose miestų miškų plotuose, kuriuose nesuformuoti žemės sklypai ir bendrajame plane nenumatytas miško žemės pavertimas kitomis naudmenomis.

Informacija atnaujinta: 2023 07 11
Kokie galimi išmokų dydžiai?

Dotacijos dydis – 190 Eur/ha. Atkreipiame dėmesį, kad suprojektuoto, suformuoto ir įregistruoto miškų ūkio paskirties žemės sklypo plotas turi būti ne mažesnis kaip 0,1 ha.

Informacija atnaujinta: 2024 04 17
Kokie galimi išmokų dydžiai?

Dotacijos dydis – 190 Eur/ha. Atkreipiame dėmesį, kad suprojektuoto, suformuoto ir įregistruoto miškų ūkio paskirties žemės sklypo plotas turi būti ne mažesnis kaip 0,1 ha.

Informacija atnaujinta: 2023 07 11
Kokios išlaidos gali būti finansuojamos?

Prašoma kompensuoti suma (pagal nustatytą įkainį) bus pripažinta tinkama, jei kartu bus pateikiame aprašo 12 p. numatyti dokumentai:
12.1. inicijuojamas, parengiamas ir patvirtinamas teritorijų planavimo dokumentas arba žemės valdos projektas, kuriame suprojektuotas valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypas (toliau – žemės sklypas), reikalingas pažangos priemonės veiklai įgyvendinti, jeigu žemės sklypas nėra suprojektuotas;
12.2. nustatomi žemės sklypo kadastro duomenys ir parengiama žemės sklypo kadastro duomenų byla (suformuota ne anksčiau kaip 2023 m. sausio 1 d.);
12.3. žemės sklypo kadastro duomenys įrašomi Nekilnojamojo turto kadastre;
12.4. nuosavybės ir daiktinės teisės į žemės sklypą įregistruojamos Nekilnojamojo turto registre Lietuvos Respublikos vardu.

Informacija atnaujinta: 2024 04 17
Kokios išlaidos gali būti finansuojamos?

Prašoma kompensuoti suma (pagal nustatytą įkainį) bus pripažinta tinkama, jei kartu bus pateikiame aprašo 12 p. numatyti dokumentai:
12.1. inicijuojamas, parengiamas ir patvirtinamas teritorijų planavimo dokumentas arba žemės valdos projektas, kuriame suprojektuotas valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypas (toliau – žemės sklypas), reikalingas pažangos priemonės veiklai įgyvendinti, jeigu žemės sklypas nėra suprojektuotas;
12.2. nustatomi žemės sklypo kadastro duomenys ir parengiama žemės sklypo kadastro duomenų byla (suformuota ne anksčiau kaip 2023 m. sausio 1 d.);
12.3. žemės sklypo kadastro duomenys įrašomi Nekilnojamojo turto kadastre;
12.4. nuosavybės ir daiktinės teisės į žemės sklypą įregistruojamos Nekilnojamojo turto registre Lietuvos Respublikos vardu.

Informacija atnaujinta: 2023 07 11
Su paraiška privalomi pateikti dokumentai?

Miestų miškų plotų kadastrinių matavimų bylos įregistruotos Nekilnojamojo turto registre Lietuvos Respublikos vardu, pažangos priemonės veiklos reikalingumą ir darbų mastą pagrindžiantys dokumentai.

Informacija atnaujinta: 2024 04 17
Su paraiška privalomi pateikti dokumentai?

Miestų miškų plotų kadastrinių matavimų bylos įregistruotos Nekilnojamojo turto registre Lietuvos Respublikos vardu, pažangos priemonės veiklos reikalingumą ir darbų mastą pagrindžiantys dokumentai.

Informacija atnaujinta: 2023 07 11
Ar finansavimas bus skiriamas ir miestelių teritorijose esantiems miškų sklypams?

Veikla turi būti įgyvendinama dotaciją gauti norinčios savivaldybės teritorijoje esančiuose valstybinės reikšmės miškams priskirtuose tik miestų miškų plotuose, kuriuose nesuformuoti žemės sklypai ir bendrajame plane nenumatytas miško žemės pavertimas kitomis naudmenomis.

Informacija atnaujinta: 2023 08 22
Ar visi miškų ūkio paskirties žemės sklypų naudojimo būdai tinkami šiai priemonei finansuoti?

Visi naudojimo būdai yra tinkami, bet reikia atkreipti dėmesį, kad savivaldybės turės ir įregistruoti kaip miškų ūkio paskirties sklypus ir bendrajame plane negali būti numatytas miško žemės pavertimas kitomis naudmenomis.

Informacija atnaujinta: 2023 08 22