Paraiškos priimamos nuo Kvietimo pavadinimas Skirtas finansavimas (Eur.) Paraiškos priimamos iki
2020-08-10 Nauja LAAIF-AM-O01 Eksploatuojamų 1 MW ir didesnės, bet ne didesnės kaip 50 MW šiluminės galios vidutinių kietąjį kurą deginančių įrenginių išmetamų dujų valymo įrenginių ar kitų taršos mažinimui skirtų technologijų diegimas ir (ar) modernizavimas 2000000 Eur. Liko 30 d.
2020-08-03 Nauja KK-AM-M03 Fizinių asmenų vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų atnaujinimas (modernizavimas) 1000000 Eur. Liko 19 d.
2020-08-03 Nauja KK-AM-A01 Miesto ir priemiestinio viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas, skatinant naudoti elektra, biometanu, suslėgtomis gamtinėmis dujomis, suskystintomis gamtinėmis dujomis varomas transporto priemones 20000000 Eur. Liko 20 d.
2020-08-03 Nauja KK-AM-J01 Privačių juridinių asmenų energijos vartojimo efektyvumo priemonių įgyvendinimas pagal energijos audito ataskaitas 13000000 Eur. Liko 141 d.
2020-07-01 KK-AM-P01 Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas privačių juridinių asmenų visuomeninės, gamybinės paskirties pastatuose, kitos paskirties inžineriniuose statiniuose (sąvartynuose, nuotekų valyklų statiniuose), pakeičiant iškastinio kuro naudojimą 14000000 Eur. Liko 23 d.
2020-07-01 KK-AM-B01 Investicinė parama biometano dujų gamybai ir (ar) biodujų valymo įrenginiams įrengti 8000000 Eur. Liko 20 d.
2020-07-01 KK-AM-S01 Transporto priemonių, naudojančių elektrą, suslėgtąsias gamtines dujas, suskystintąsias gamtines dujas, biometaną, vandenilį, įsigijimas ir joms reikalingos infrastruktūros sukūrimas ir (ar) plėtra, užtikrinant bazinį sukurtos infrastruktūros vartotoją 15000000 Eur. Liko 20 d.
2020-05-15 KK-AM-V01 Visuomeninio transporto ir kitų alternatyvių mažiau taršių judumo priemonių fiziniams asmenims skatinimas (įsigytas metinis bilietas, dviratis, paspirtukas, mopedas ar motociklas) 5000000 Eur. Liko 173 d.
2020-04-20 KK-AM-E01 Elektromobilių įsigijimo fiziniams asmenims skatinimas 5000000 Eur. Liko 173 d.
2019-11-04 KK-AM-T01 Mažiau taršių judumo priemonių fiziniams asmenims skatinimas (įsigytas mažiau taršus automobilis) 5000000 Eur. Liko 111 d.
Įrašų puslapyje

Paraiškų statistika

Detaliau
Gauta paraiškų:
25 211
Prašomas finansavimas:
66,06 mln. Eur

Projektų statistika

Detaliau
Projektų skaičius:
8 901
Kvietimui skirtas finansavimas:
21,01 mln. Eur
Įgyvendinta projektų:
8 877
Išmokėtas finansavimas:
19,01 mln. Eur

Paraiškų skaičius pagal savivaldybę

Finansavimas pagal įrenginį

Detaliau

Pasiekti rodikliai

3657
Namų ūkiuose įrengtos saulės fotovoltinės elektrinės
26.89
MW bendra įrengtų saulės fotovoltinių elektrinių galia
-16.13
Tonų kasmet išmetama mažiau šiltnamio efektą sukeliančių dujų
2783
Namų ūkiuose pakeisti neefektyviai biomasę naudojantys katilai į efektyvesnes technologijas
12.41 mln.
Sutaupytas pirminės energijos kiekis (kgne)
219
Modernizuoti 1-2 butų gyvenamieji namai (pasiekta ne mažesnė nei B energinio naudingumo klasė)
737
Įrengti atsinaujinančių išteklių įrenginiai (vnt.)
0
Namų ūkiai naudojasi nutolusiose vietose įrengtomis saulės fotovoltinėmis elektrinėmis
0
MW bendra įrengtų saulės fotovoltinių elektrinių galia
Sumažinta šiltnamio efektą sukeliančių dujų
Sumažinta šiltnamio efektą sukeliančių dujų
Sumažinta šiltnamio efektą sukeliančių dujų
Sumažinta šiltnamio efektą sukeliančių dujų
Sumažinta šiltnamio efektą sukeliančių dujų
Sumažinta šiltnamio efektą sukeliančių dujų
Sumažinta šiltnamio efektą sukeliančių dujų
Sumažinta šiltnamio efektą sukeliančių dujų
Sumažinta šiltnamio efektą sukeliančių dujų
Sumažinta šiltnamio efektą sukeliančių dujų
Sumažinta šiltnamio efektą sukeliančių dujų
Sumažinta šiltnamio efektą sukeliančių dujų
Sumažinta šiltnamio efektą sukeliančių dujų
Sumažinta šiltnamio efektą sukeliančių dujų
Sumažinta šiltnamio efektą sukeliančių dujų
Sumažinta šiltnamio efektą sukeliančių dujų
Sumažinta šiltnamio efektą sukeliančių dujų
Sutaupytos elektros energijos kiekis