Įrašų puslapyje

Paraiškų statistika

Detaliau
Gauta paraiškų:
22 344
Prašomas finansavimas:
62,85 mln. Eur

Projektų statistika

Detaliau
Projektų skaičius:
7 469
Kvietimui skirtas finansavimas:
18,75 mln. Eur
Įgyvendinta projektų:
7 426
Išmokėtas finansavimas:
17,47 mln. Eur

Paraiškų skaičius pagal savivaldybę

Finansavimas pagal įrenginį

Pasiekti rodikliai

3308
Namų ūkiuose įrengtos saulės fotovoltinės elektrinės
24.29
MW bendra įrengtų saulės fotovoltinių elektrinių galia
-14.57
Tonų kasmet išmetama mažiau šiltnamio efektą sukeliančių dujų
2614
Namų ūkiuose pakeisti neefektyviai biomasę naudojantys katilai į efektyvesnes technologijas
11.55 mln.
Sutaupytas pirminės energijos kiekis (kgne)
203
Modernizuoti 1-2 butų gyvenamieji namai (pasiekta ne mažesnė nei B energinio naudingumo klasė)
567
Įrengti atsinaujinančių išteklių įrenginiai (vnt.)
0
Namų ūkiai naudojasi nutolusiose vietose įrengtomis saulės fotovoltinėmis elektrinėmis
0
MW bendra įrengtų saulės fotovoltinių elektrinių galia