Fiziniams asmenims
Juridiniams asmenims
Paraiškos priimamos nuo Kvietimo pavadinimas Skirtas finansavimas (Eur.) Paraiškos priimamos iki
2022-09-02 BL-AM-IKM01 Juridinių asmenų investicijos į iškastinio kuro naudojimo pakeitimą ar mažinimą ir (ar) atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas 90000000 Eur. Liko 16 d.
2022-07-30 MF-AM-SPF01 Modernizavimo fondo kompensacinės išmokos savivaldybių viešiesiems pastatams atnaujinti 2022-08 20000000 Eur. Liko 94 d.
2022-06-02 MF-SM-EVJ01 Grynųjų elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims (ir fiziniams asmenims, kurie elektromobilį naudos ūkinei veiklai) skatinimas 2022-06 15000000 Eur. Liko 1555 d.
2022-06-06 MF-ŽŪM-TSZ01 Energiškai efektyvios ir klimatui palankios investicijos skatinant taikyti tiesioginę sėją žemės ūkio gamyboje 2022-06 8000000 Eur. Liko 2 d.
2022-08-01 KK-AM-J03 Privačių juridinių asmenų energijos vartojimo efektyvumo priemonių įgyvendinimas pagal energijos audito ataskaitas 2022-08 5000000 Eur. Liko 306 d.
2022-07-28 KK-AM-MŽR01 Daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimas (mažoji renovacija) 2022-07 4000000 Eur. Liko 303 d.
2022-08-09 LAAIF-AM-FK03 Gyvenamųjų būstų prijungimas prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų 2022-08 1666666 Eur. Liko 2 d.
2022-08-10 LAAIF-AM-O03 Eksploatuojamų vidutinės galios kurą deginančių įrenginių išmetamų dujų valymo įrenginių ar kitų taršos mažinimui skirtų technologijų diegimas ir (ar) modernizavimas, 2022-08 1200000 Eur. Liko 2 d.
2022-07-28 ATP-AM-NPT02 Naudotų padangų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, tvarkymas 2022-07 300000 Eur. Liko 2 d.

Gauta paraiškų

Gauta paraiškų:
139 503
Prašomas finansavimas:
631 766 471,13 Eur

Įgyvendinami projektai

Viso:
30 241
Skirtas finansavimas:
261 638 031,75 Eur

Įgyvendinta projektų

Viso:
71 733
Skirtas finansavimas:
140 699 184,40 Eur