Fiziniams asmenims
Juridiniams asmenims
Paraiškos priimamos nuo Kvietimo pavadinimas Skirtas finansavimas (Eur.) Paraiškos priimamos iki
2021-06-08 KK-AM-AU02 Viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas ir (ar) plėtra, skatinant naudoti elektra, biometanu, suslėgtomis gamtinėmis dujomis, suskystintomis gamtinėmis dujomis varomas transporto priemones 2021-06 27000000 Eur. Liko 46 d.
2021-06-01 LAAIF-AM-N02 Ūkinėje veikloje nemetaninių lakiųjų organinių junginių (NMLOJ) išsiskyrimo mažinimo priemonių taikymas 1000000 Eur. Liko 37 d.
2021-06-21 Nauja KK-AM-S02 Transporto priemonių, naudojančių elektrą, suslėgtąsias gamtines dujas, suskystintąsias gamtines dujas, biometaną, vandenilį, įsigijimas ir joms reikalingos infrastruktūros sukūrimas ir (ar) plėtra, užtikrinant bazinį sukurtos infrastruktūros vartotoją 2021-06 10000000 Eur. Liko 56 d.
2021-05-31 KK-AM-ATL02 Taršių technologijų keitimo mažiau taršiomis skatinimas Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančiose įmonėse 2021-05 10000000 Eur. Liko 188 d.
2021-03-31 KK-EM-NDB02 Kvietimas skirstomųjų tinklų operatoriams dėl suskystintų naftos dujų balionų daugiabučiuose pakeitimo kitais energijos šaltiniais 10000000 Eur. Liko 38 d.
2021-06-08 KK-AM-EJ03 Elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas 2021-06 5000000 Eur. Liko 189 d.
2021-06-21 Nauja KK-AM-KJ01 Atsinaujinančių energijos šaltinių (biokuro, geoterminės energijos, saulės) panaudojimui juridinių asmenų poreikiams (VYKDANTIEMS ŪKINĘ KOMERCINĘ VEIKLĄ) 2021-06 1000000 Eur. Liko 189 d.
2021-06-21 Nauja KK-AM-SVV01 Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų elektros energijos poreikiams 15000000 Eur. Liko 190 d.
2021-06-21 Nauja KK-AM-SVJ01 Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas juridinių asmenų elektros energijos poreikiams (VYKDANTIEMS ŪKINĘ KOMERCINĘ VEIKLĄ) 2021-06 9000000 Eur. Liko 190 d.
2021-06-21 Nauja KK-AM-KV01 Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, geoterminės energijos, biokuro) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų poreikiams, pakeičiant iškastinį kurą 2000000 Eur. Liko 190 d.

Gauta paraiškų

Gauta paraiškų:
58 408
Prašomas finansavimas:
255 648 851,21 Eur

Įgyvendinami projektai

Viso:
11 251
Skirtas finansavimas:
87 288 684,70 Eur

Įgyvendinta projektų

Viso:
31 206
Skirtas finansavimas:
55 492 604,10 Eur