Fiziniams asmenims
Juridiniams asmenims
Paraiškos priimamos nuo Kvietimo pavadinimas Skirtas finansavimas (Eur.) Paraiškos priimamos iki
2021-06-08 KK-AM-AU02 Viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas ir (ar) plėtra, skatinant naudoti elektra, biometanu, suslėgtomis gamtinėmis dujomis, suskystintomis gamtinėmis dujomis varomas transporto priemones 2021-06 27000000 Eur. Liko 13 d.
2021-06-01 LAAIF-AM-N02 Ūkinėje veikloje nemetaninių lakiųjų organinių junginių (NMLOJ) išsiskyrimo mažinimo priemonių taikymas 2021-06 1000000 Eur. Liko 4 d.
2021-06-21 KK-AM-S02 Transporto priemonių, naudojančių elektrą, suslėgtąsias gamtines dujas, suskystintąsias gamtines dujas, biometaną, vandenilį, įsigijimas ir joms reikalingos infrastruktūros sukūrimas ir (ar) plėtra, užtikrinant bazinį sukurtos infrastruktūros vartotoją 2021-06 10000000 Eur. Liko 24 d.
2021-07-01 LAAIF-AM-PV01 Technologinių procesų ir įrenginių, mažinančių gamybinės ar kitos ūkinės veiklos metu susidariusių nuotekų užterštumą, diegimas arba optimizavimas 2021-07 1000000 Eur. Liko 34 d.
2021-05-31 KK-AM-ATL02 Taršių technologijų keitimo mažiau taršiomis skatinimas Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančiose įmonėse 2021-05 10000000 Eur. Liko 157 d.
2021-07-19 Nauja KK-AM-J02 Privačių juridinių asmenų energijos vartojimo efektyvumo priemonių įgyvendinimas pagal energijos audito ataskaitas 2021-07 2000000 Eur. Liko 157 d.
2021-07-01 LAAIF-AM-AO01 Priemonės, mažinančios ūkinės veiklos metu į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekį ir palaidų kietųjų medžiagų patekimą už veiklos vykdymo teritorijos ribų 2021-07 1000000 Eur. Liko 35 d.
2021-03-31 KK-EM-NDB02 Kvietimas skirstomųjų tinklų operatoriams dėl suskystintų naftos dujų balionų daugiabučiuose pakeitimo kitais energijos šaltiniais 10000000 Eur. Liko 5 d.
2021-07-19 Nauja KK-AM-B02 Investicinė parama biometano dujų gamybai ir (ar) biodujų valymo įrenginiams įrengti 2021-07 15000000 Eur. Liko 83 d.
2021-07-05 KK-AM-ATL01 Įmonių, nedalyvaujančių Europos Sąjungos Apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje technologinių procesų atnaujinimas, panaudojant atsinaujinančius energijos išteklius 2021-07 4000000 Eur. Liko 65 d.
2021-06-08 KK-AM-EJ03 Elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas 2021-06 5000000 Eur. Liko 157 d.
2021-06-21 KK-AM-KJ01 Atsinaujinančių energijos šaltinių (biokuro, geoterminės energijos, saulės) panaudojimui juridinių asmenų poreikiams (VYKDANTIEMS ŪKINĘ KOMERCINĘ VEIKLĄ) 2021-06 1000000 Eur. Liko 157 d.
2021-06-21 KK-AM-SVV01 Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų elektros energijos poreikiams 2021-06 15000000 Eur. Liko 157 d.
2021-06-21 KK-AM-SVJ01 Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas juridinių asmenų elektros energijos poreikiams (VYKDANTIEMS ŪKINĘ KOMERCINĘ VEIKLĄ) 2021-06 9000000 Eur. Liko 157 d.
2021-06-21 KK-AM-KV01 Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, geoterminės energijos, biokuro) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų poreikiams, pakeičiant iškastinį kurą 2021-06 2000000 Eur. Liko 157 d.

Gauta paraiškų

Gauta paraiškų:
61 493
Prašomas finansavimas:
272 526 416,06 Eur

Įgyvendinami projektai

Viso:
14 054
Skirtas finansavimas:
108 300 304,92 Eur

Įgyvendinta projektų

Viso:
33 105
Skirtas finansavimas:
58 545 763,45 Eur