Gauta paraiškų

Gauta paraiškų:
172 287
Prašomas finansavimas:
976 065 218,42 Eur

Įgyvendinami projektai

Viso:
22 755
Skirtas finansavimas:
302 245 170,34 Eur

Įgyvendinta projektų

Viso:
113 869
Skirtas finansavimas:
253 685 747,48 Eur