Gauta paraiškų

Gauta paraiškų:
164 401
Prašomas finansavimas:
814 521 735,06 Eur

Įgyvendinami projektai

Viso:
25 588
Skirtas finansavimas:
308 665 645,57 Eur

Įgyvendinta projektų

Viso:
99 801
Skirtas finansavimas:
221 491 352,81 Eur