Fiziniams asmenims
Juridiniams asmenims
Paraiškos priimamos nuo Kvietimo pavadinimas Skirtas finansavimas (Eur.) Paraiškos priimamos iki
2021-06-21 Nauja KK-AM-SVV01 Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų elektros energijos poreikiams 15000000 Eur. Liko 190 d.
2021-06-21 Nauja KK-AM-KV01 Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, geoterminės energijos, biokuro) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų poreikiams, pakeičiant iškastinį kurą 2000000 Eur. Liko 190 d.
2021-06-21 Nauja KK-AM-SVJ01 Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas juridinių asmenų elektros energijos poreikiams (VYKDANTIEMS ŪKINĘ KOMERCINĘ VEIKLĄ) 2021-06 9000000 Eur. Liko 190 d.
2021-05-31 KK-AM-ATL02 Taršių technologijų keitimo mažiau taršiomis skatinimas Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančiose įmonėse 2021-05 10000000 Eur. Liko 188 d.
2021-06-08 KK-AM-EJ03 Elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas 2021-06 5000000 Eur. Liko 189 d.
2021-06-21 Nauja KK-AM-KJ01 Atsinaujinančių energijos šaltinių (biokuro, geoterminės energijos, saulės) panaudojimui juridinių asmenų poreikiams (VYKDANTIEMS ŪKINĘ KOMERCINĘ VEIKLĄ) 2021-06 1000000 Eur. Liko 189 d.
2021-06-21 Nauja KK-AM-S02 Transporto priemonių, naudojančių elektrą, suslėgtąsias gamtines dujas, suskystintąsias gamtines dujas, biometaną, vandenilį, įsigijimas ir joms reikalingos infrastruktūros sukūrimas ir (ar) plėtra, užtikrinant bazinį sukurtos infrastruktūros vartotoją 2021-06 10000000 Eur. Liko 56 d.
2021-06-08 KK-AM-AU02 Viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas ir (ar) plėtra, skatinant naudoti elektra, biometanu, suslėgtomis gamtinėmis dujomis, suskystintomis gamtinėmis dujomis varomas transporto priemones 2021-06 27000000 Eur. Liko 46 d.
2021-03-31 KK-EM-NDB02 Kvietimas skirstomųjų tinklų operatoriams dėl suskystintų naftos dujų balionų daugiabučiuose pakeitimo kitais energijos šaltiniais 10000000 Eur. Liko 38 d.
2021-06-01 LAAIF-AM-N02 Ūkinėje veikloje nemetaninių lakiųjų organinių junginių (NMLOJ) išsiskyrimo mažinimo priemonių taikymas 1000000 Eur. Liko 37 d.

Gauta paraiškų

Gauta paraiškų:
58 410
Prašomas finansavimas:
255 650 251,21 Eur

Įgyvendinami projektai

Viso:
11 251
Skirtas finansavimas:
87 288 684,70 Eur

Įgyvendinta projektų

Viso:
31 206
Skirtas finansavimas:
55 492 604,10 Eur