Gauta paraiškų

Gauta paraiškų:
173 550
Prašomas finansavimas:
989 504 780,30 Eur

Įgyvendinami projektai

Viso:
15 830
Skirtas finansavimas:
290 356 648,58 Eur

Įgyvendinta projektų

Viso:
121 939
Skirtas finansavimas:
286 269 086,03 Eur