Įrašų puslapyje

Paraiškų statistika

Detaliau
Gauta paraiškų:
18 093
Prašomas finansavimas:
49,16 mln. Eur

Projektų statistika

Detaliau
Projektų skaičius:
5 487
Skirtas finansavimas:
13,56 mln. Eur
Įgyvendinta projektų:
5 301
Išmokėtas finansavimas:
11,29 mln. Eur

Paraiškų skaičius pagal savivaldybę

Finansavimas pagal įrenginį

Pasiekti rodikliai

1902
Namų ūkiuose įrengtos saulės fotovoltinės elektrinės
13.78
MW bendra įrengtų saulės fotovoltinių elektrinių galia
-8.27
Tonų kasmet išmetama mažiau šiltnamio efektą sukeliančių dujų
1959
Namų ūkiuose pakeisti neefektyviai biomasę naudojantys katilai į efektyvesnes technologijas
8.43 mln.
Sutaupytas pirminės energijos kiekis (kgne)
111
Modernizuoti 1-2 butų gyvenamieji namai (pasiekta ne mažesnė nei B energinio naudingumo klasė)
548
Įrengti atsinaujinančių išteklių įrenginiai (vnt.)
0
Namų ūkiai naudojasi nutolusiose vietose įrengtomis saulės fotovoltinėmis elektrinėmis
0
MW bendra įrengtų saulės fotovoltinių elektrinių galia