Fiziniams asmenims
Juridiniams asmenims

Gauta paraiškų

Gauta paraiškų:
105 175
Prašomas finansavimas:
490 699 714,59 Eur

Įgyvendinami projektai

Viso:
21 616
Skirtas finansavimas:
219 620 299,73 Eur

Įgyvendinta projektų

Viso:
59 728
Skirtas finansavimas:
116 789 444,75 Eur