Fiziniams asmenims
Juridiniams asmenims
Paraiškos priimamos nuo Kvietimo pavadinimas Skirtas finansavimas (Eur.) Paraiškos priimamos iki
2021-11-25 Nauja KK-AM-APP01 Subsidijos ir dotacijos regioninių ir savivaldybių atliekų prevencijos ir tvarkymo planų projektų rengimui 800000 Eur. Liko 88 d.
2021-10-08 KK-AM-EP1 Eksperimentinė plėtra ir (ar) inovatyvūs projektai, skirti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimui 2000000 Eur. Liko 68 d.
2021-11-04 LAAIF-AM-FK02 Gyvenamųjų būstų prijungimas prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų 2021-11 2328838 Eur. Liko 64 d.
2021-09-06 KK-AM-CST01 Klimato kaitos programos subsidijų, skirtų gyvenamųjų namų prijungimui prie centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos pakeičiant iškastinį kurą naudojančius šilumos įrenginius 2021-09 2000000 Eur. Liko 61 d.
2021-11-18 Nauja ATP-AM-AZK01 Subsidijos ir dotacijos individualiems antrinių žaliavų surinkimo konteineriams įsigyti 1645000 Eur. Liko 57 d.
2021-11-19 Nauja ATP-AM-NPT01 Dotacijos naudotų padangų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, tvarkymui 440000 Eur. Liko 29 d.
2021-06-08 KK-AM-EJ03 Elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas 2021-06 5000000 Eur. Liko 29 d.
2021-06-21 KK-AM-KV01 Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, geoterminės energijos, biokuro) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų poreikiams, pakeičiant iškastinį kurą 2021-06 2000000 Eur. Liko 29 d.
2021-06-21 KK-AM-KJ01 Atsinaujinančių energijos šaltinių (biokuro, geoterminės energijos, saulės) panaudojimui juridinių asmenų poreikiams (VYKDANTIEMS ŪKINĘ KOMERCINĘ VEIKLĄ) 2021-06 1000000 Eur. Liko 29 d.
2021-07-19 KK-AM-J02 Privačių juridinių asmenų energijos vartojimo efektyvumo priemonių įgyvendinimas pagal energijos audito ataskaitas 2021-07 2000000 Eur. Liko 29 d.

Gauta paraiškų

Gauta paraiškų:
72 862
Prašomas finansavimas:
400 412 274,54 Eur

Įgyvendinami projektai

Viso:
11 160
Skirtas finansavimas:
140 558 799,90 Eur

Įgyvendinta projektų

Viso:
45 234
Skirtas finansavimas:
78 953 582,24 Eur