Gauta paraiškų

Gauta paraiškų:
53 795
Prašomas finansavimas:
232 097 031,77 Eur

Įgyvendinami projektai

Viso:
6 340
Skirtas finansavimas:
57 170 074,16 Eur

Įgyvendinta projektų

Viso:
30 281
Skirtas finansavimas:
53 138 878,99 Eur