Priemonė: Visuomeninio transporto ir kitų alternatyvių mažiau taršių judumo priemonių fiziniams asmenims skatinimas

Paraiškos priimamos nuo : 2024-01-16 08:00

Paraiškos priimamos iki: 2025-12-31 15:45

Kompensacinė išmoka: 1000.00 Eur.

Kvietimui numatytas finansavimas: 8000000.00 Eur.

Kvietimas teikti paraiškas pagal pažangos priemonės „Visuomeninio transporto ir darnaus judumo skatinimas (paspirtukai, dviračiai, dalijimosi paslauga ir pan.)“

Kvietimui skirta suma, Eur 8 mln.

Prašymai priimami nuo 2024 m. sausio 16 d. 8.00 val. iki, kol pakanka lėšų pagal priemonę.

Pasibaigus anksčiau priemonei skirtoms lėšoms kvietimas stabdomas. Vėliau prašymai nepriimami.

Galimi Pareiškėjai

Fizinis asmuo, nustatyta tvarka pateikęs prašymą kompensacinei išmokai gauti.

Reikalavimai senai transporto priemonei ir pareiškėjui

  • Pareiškėjas turi sunaikinti M1 klasės transporto priemonę, kurios įregistruotu ir privalomoje Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registracijos liudijimo formoje (registracijos kodas C.1=C.2) įrašytu savininku/valdytoju arba įregistruotu tik valdytoju buvo ne trumpiau kaip 12 mėnesių iki 2023 m. birželio 1 d.;
  • Transporto priemonės techninė apžiūra turėjo galioti 2023 m. lapkričio 18 d. (atnaujinto 2022–2025 m. Klimato kaitos programos investicijų plano patvirtinimo dieną);
  • Transporto priemonė ne trumpiau kaip 12 mėnesių iki 2023 m. birželio 1 d. buvo registruota Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre;
  • Transporto priemonė sunaikinta pagal Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 710 „Dėl Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Transporto priemonių tvarkytojų sąrašą rasite čia: Atliekų tvarkytojų valstybės registre adresu atvr.aplinka.lt);
  • Transporto priemonei išduotas Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės sunaikinimo pažymėjimas (toliau – ENTP).

SVARBU!!

  • Pareiškėjas gali pateikti prašymą tik vieną kartą pagal kvietimo priemonę. Kompensacinė išmoka neteikiama Pareiškėjui, kuriam buvo išmokėta kompensacinė išmoka pagal pateiktą prašymą;
  • Visos įsigytos paslaugos ir (ar) transporto priemonės, privalo būti nurodytos viename prašyme,
  • Transporto priemonė su tuo pačiu identifikavimo numeriu VIN gali būti kompensuojama tik vieną kartą;
  • Bendras išmetamas CO2 kiekis senajam automobiliui nėra taikomas.

Tinkamos finansuoti išlaidos

Kompensacinių išmokų fiziniams asmenims tinkamomis išlaidomis laikomos išlaidos nuo kvietimo teikti prašymus Agentūrai paskelbimo dienos 2024 m. sausio 16 d., t.y.:

1. ne daugiau kaip 1000 eurų viešojo transporto (autobusų, troleibusų, geležinkelio) metiniams ar kitiems bilietams, išskyrus vienkartinius viešojo transporto bilietus;

2. ne daugiau kaip 1000 eurų E-piniginės papildymui viešojo transporto (autobusų, troleibusų, geležinkelio) paslaugų išlaidoms kompensuoti;

3. ne daugiau kaip 1000 eurų E-piniginės papildymui  už dviračių, elektrinių paspirtukų, lengvųjų automobilių (rekomenduojama elektromobilių) pasidalijimo paslaugų (nuoma, neteikiant vairavimo paslaugos) išlaidų kompensavimui;

4. ne daugiau kaip 2 vnt. (iš viso) pasirinktų mažiau taršių transporto priemonių, nurodytų 4.1 ir 4.2 papunkčiuose:

4.1. 500 eurų už elektrinį dviratį, elektrinį triratį ar elektrinį keturratį;

4.2. 300 eurų už dviratį ar elektrinį paspirtuką.

Kartu su prašymu privalomi pateikti dokumentai

1. Išlaidas pagrindžiantys dokumentai (PVM sąskaita faktūra arba sąskaita faktūra pareiškėjo ar jo įgalioto asmens vardu), kuriuose nurodytas įsigytos prekės ir (ar) paslaugos pavadinimas

SVARBU!! Išankstinė sąskaita faktūra netinkama;

2. Išlaidų apmokėjimą įrodantys dokumentai (fiskalinis kasos aparato kvitas arba banko pavedimo išrašas iš pareiškėjo sąskaitos, arba grynųjų pinigų priėmimo kvitas pareiškėjo ar jo įgalioto asmens vardu);

3. Notaro patvirtintas arba informacinių technologijų priemonėmis sudarytas ir VĮ Registrų centro įgaliojimų registre įregistruotas (https://igaliojimai.lt/) įgaliojimas atstovauti pareiškėjui, jei pareiškėjas įgalioja kitą fizinį asmenį pateikti prašymą;

4. Gamintojo techninę specifikacija, patvirtinanti įsigytos priemonės atitikimą, jei įsigytas elektrinis dviratis, elektrinis triratis, elektrinį keturratis, dviratis ar elektrinis paspirtukas.

Maksimali finansavimo/ subsidijos/ dotacijos suma Iki 1000 Eur

Finansavimo intensyvumas

Kompensacinė išmoka apskaičiuojama pagal faktiškai patirtas išlaidas ir nustatytus maksimalius fiksuotus dydžius mažiau taršioms judumo priemonėms.

Paraiškų pateikimo būdas Internetu Aplinkos projektų valdymo agentūros informacinėje sistemoje https://apvis.apva.lt užpildant prašymą.

Kaip prisijungti prie APVIS, norint užpildyti prašymą,  rasite čia: https://apvis.apva.lt/duk

Paraiškų atrankos būdas

Tęstinis.

Kontaktai

Kontaktinis telefonas ir el. pašto adresas:

8 614 99699; konsultacijos@apva.lt

Informacija teikiama:

pirmadieniais - ketvirtadieniais 8.00-12.00 ir 12.45-17.00  

penktadieniais 8.00 -12.00 ir 12.45-15.45

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Labdarių g. 3, LT-01120 Vilnius

Kita informacija:

(pvz. pareiškėjų informavimo tvarka, terminai, būdai ir pan.) Agentūra nuo prašymo pateikimo datos ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų įvertina prašymą, priima sprendimą dėl kompensacinės išmokos skyrimo/neskyrimo. Visa informacija, susijusi su prašymo vertinimu, nurodyta APVIS sistemoje.

Kompensacinė išmoka pareiškėjui išmokama per 30 kalendorinių dienų nuo sprendimo priėmimo datos.

Kita aktuali informacija:

(Pvz.informacija, kur pareiškėjai gali susipažinti su informacija apie asmens duomenų tvarkymą, kita svarbi informacija) Informacija apie asmens duomenų tvarkymą Agentūroje skelbiama internetinėje svetainėje www.apva.lt skiltyje „Asmens duomenų apsauga“.

Duomenų teikimo per Aplinkos projektų valdymo informacinės sistemos (toliau – APVIS) duomenų mainų svetainę taisykles galima rasti čia:https://apvis.apva.lt/duomenu-mainu-svetaines-taisykles