Dažniausiai užduodami klausimai

Mažiau taršių automobilių įsigijimo skatinimas

Per kiek laiko gaunama kompensacinė išmoka?

Kompensacinė išmoka Pareiškėjui išmokama ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo prašymo pateikimo.

Informacija atnaujinta: 2021 05 27
Ar galima rezervuoti kompensacinę išmoką, jei automobilis dar gaminamas ir bus įsigytas vėliau?

Prašymas teikiamas, kai automobilis ar elektrinė L klasės transporto priemonė užregistruotas Pareiškėjo vardu. Kompensacinė išmoka iš anksto nerezervuojama.

Informacija atnaujinta: 2021 05 27
Kokia suma numatyta 2021 m. kvietimui?

Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatą detalizuojančiame plane priemonei „Mažiau taršių judumo priemonių fiziniams asmenims skatinimas“ skirta 4 mln. Eurų.

Informacija atnaujinta: 2021 05 27
Kokie įsipareigojimai atsiranda gavus kompensacinę išmoką?

Pareiškėjas įsipareigoja neparduoti ar kitaip neperleisti kitam asmeniui mažiau taršaus automobilio ar elektrinės L klasės transporto priemonės, už kurį skirta kompensacinė išmoka, mažiausiai 2 metus.

Informacija atnaujinta: 2021 05 27
Kur rasti tinkamą atliekų perdirbimo įmonę?

Atliekų tvarkytojų valstybės registre https://atvr.am.lt pasirinkti “Transporto priemonių tvarkytojų sąrašas” Apdorojimo įmonė priėmusi eksploatuoti netinkamą transporto priemonę turi išduoti jos savininkui Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės sunaikinimo pažymėjimą.

Informacija atnaujinta: 2021 05 27
Ar tinkamas utilizuoti senas automobilis, kurio techninė apžiūra šiuo metu yra negaliojanti?

Šiuo metu automobilio techninė apžiūra gali būti ir galiojanti, ir negaliojanti, svarbu ar galiojo nors vienai iš nurodytų datų (2020 m. kovo 13 d. arba 2021 m. vasario 2 d.)

Informacija atnaujinta: 2021 05 27
Kuri CO2 emisijos reikšmė vertinama, jei mažiau taršaus automobilio registracijos liudijime nurodytos dvi reikšmės (V.7 NEDC/WLTP)?

Jei mažiau taršaus automobilio registracijos liudijime nurodytos CO2 emisijos vertės nustatytos pagal NEDC ir WLTP metodikas, vertinama mažesnė reikšmė, kuri turi neviršyti 130 g/km.

Informacija atnaujinta: 2021 05 27
Ar galima gauti kompensacinę išmoką jei mažiau taršaus automobilio registracijos liudijime nenurodyta CO2 emisija?

Mažiau taršaus automobilio registracijos liudijime privalo būti nurodyta CO2 emisija, kitaip negalėsite pateikti prašymo kompensacijai gauti.

Informacija atnaujinta: 2021 05 27
Ar galima gauti kompensaciją įsigijus elektrinę transporto priemonę, kuri neregistruojama Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre?

Kompensaciją galima gauti įsigijus naują Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre registruojamą elektrinę L klasės transporto priemonę.

Informacija atnaujinta: 2021 05 27
Ar svarbi veiksmų seka: ar reikia iš pradžių sunaikinti ir išregistruoti seną transporto priemonę, o po to įsigyti mažiau taršų automobilį ar elektrinę transporto priemonę?

Veiksmų seka nėra svarbi, galima įsigyti mažiau taršų automobilį ar elektrinę L klasės transporto priemonę, o po to sunaikinti ir išregistruoti seną transporto priemonę.

Informacija atnaujinta: 2021 05 27
Ar paveldėjus seną automobilį, jį sunaikinus ir įsigijus mažiau taršų automobilį ar elektrinę transporto priemonę galima gauti kompensacinę išmoką?

Pareiškėjo vardu senas automobilis turi būti registruotas ne mažiau, kaip 12 mėn. nuo 2021 vasario 2 d., vertinama automobilio registracijos liudijime esanti informacija (C.1=C.2).

Informacija atnaujinta: 2021 05 27
Ar pareiškėjo šeimos narys gali būti seno automobilio valdytojas, o pareiškėjas mažiau taršaus automobilio ar elektrinės transporto priemonės valdytojas?

Tiek senojo automobilio, tiek mažiau taršaus automobilio ar elektrinės L klasės transporto priemonės valdytojas turi būti tas pats fizinis asmuo.

Informacija atnaujinta: 2021 05 27
Ar galima gauti 1000 Eur kompensaciją tik sunaikinus seną automobilį?

Tik sunaikinus seną automobilį kompensaciją gauti galimybės nėra. 1000 eurų kompensaciją galima gauti sunaikinus seną automobilį ir įsigijus mažiau taršų automobilį ar elektrinę L klasės transporto priemonę.

Informacija atnaujinta: 2021 05 27
Kokius dokumentus reikia pateikti teikiant prašymą?

Teikiant prašymą reikia nurodyti išregistruoto automobilio VIN numerį ir įsigytos transporto priemonės VIN numerį. Dokumentų pateikti nereikia, išskyrus atvejį, kai paraišką teikia įgaliotas atstovas.

Informacija atnaujinta: 2021 05 27
Kaip pateikti prašymą, jei asmuo įsigijęs mažiau taršų automobilį ar elektrinę transporto priemonę neturi elektroninės bankininkystės?

Pateikiamas notaro patvirtintas arba informacinių technologijų priemonėmis sudarytas ir VĮ Registrų centro įgaliojimų registre įregistruotas (https://igaliojimai.lt/) įgaliojimas atstovauti pareiškėjui, jei pareiškėjas įgalioja kitą fizinį ar juridinį asmenį pateikti prašymą.

Informacija atnaujinta: 2021 05 27