Dažniausiai užduodami klausimai

Visuomeninio transporto ir darnaus judumo (paspirtukai, dviračiai, dalijimosi paslauga ir pan.) skatinimas

Per kiek laiko galima gauti kompensacinę išmoką?

Agentūra nuo prašymo pateikimo datos ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų įvertina prašymą, priima sprendimą dėl kompensacinės išmokos skyrimo /neskyrimo ir per APVIS sistemą informuoja pareiškėją. Kompensacinė išmoka pareiškėjui išmokama per 30 kalendorinių dienų nuo sprendimo priėmimo datos.

Informacija atnaujinta: 2021 05 27
Kokie kartu su prašymu privalomi pateikti dokumentai?

1. išlaidas pagrindžiantys dokumentai (PVM sąskaita faktūra arba sąskaita faktūra pareiškėjo vardu);

2. išlaidų apmokėjimą įrodantys dokumentai (fiskalinis kasos aparato kvitas arba banko pavedimo išrašas iš pareiškėjo sąskaitos arba grynųjų pinigų priėmimo kvitas pareiškėjo vardu);

3. įsigytų mažiau taršių judumo priemonių (elektrinio dviračio, elektrinio triračio ar elektrinio keturračio) gamintojo techninė specifikacija;

4. notaro patvirtintas arba informacinių technologijų priemonėmis sudarytas ir VĮ Registrų centro įgaliojimų registre įregistruotas (https://igaliojimai.lt/) įgaliojimas atstovauti pareiškėjui, jei Pareiškėjas įgalioja kitą fizinį asmenį pateikti prašymą.

Informacija atnaujinta: 2021 05 27
Kaip skaičiuojama kompensacinė išmoka už kelis priemonių vienetus?

Kompensacinės išmokos maksimalus dydis vienam pareiškėjui yra iki 1000 eurų.

Tinkamos išlaidos:

1. ne daugiau kaip 1000 eurų viešojo transporto (autobusų, troleibusų, geležinkelio) metiniams ar kitiems bilietams, išskyrus vienkartinius viešojo transporto bilietus;

2. ne daugiau kaip 1000 eurų E-piniginės papildymui viešojo transporto (autobusų, troleibusų, geležinkelio) metinius ar kitus bilietus, išskyrus vienkartinius; už E-piniginės papildymą viešojo transporto paslaugų išlaidoms kompensuoti (išskyrus E-piniginės papildymą pinigais);

3. ne daugiau kaip 1000 eurų E-piniginės papildymui  už dviračių, elektrinių paspirtukų, lengvųjų automobilių (rekomenduojama elektromobilių) pasidalijimo paslaugų (nuoma, neteikiant vairavimo paslaugos) išlaidų kompensavimui;

4. ne daugiau kaip 2 vnt.:

4.1. 500 eurų už elektrinį dviratį, elektrinį triratį ar elektrinį keturratį, kurių didžiausioji naudingoji galia ne didesnė kaip 1 kW, ir kurios didžiausiasis projektinis greitis ne didesnis kaip 25 km/h)

4.2. 300 eurų už dviratį ar elektrinį paspirtuką.

 

1 pavyzdys: Pareiškėjas įsigijo 2 (du) dviračius. Kompensacinės išmokos dydis  -  600 eurų.

2 pavyzdys: Pareiškėjas įsigijo 1 (vieną)  elektrinį dviratį ir 1 (vieną) elektrinį paspirtuką. Kompensacinės išmokos dydis -  800 eurų.

3 pavyzdys: Pareiškėjas įsigijo 1 (vieną) dviratį ir 1 (vieną) elektrinį paspirtuką. Kompensacinės išmokos dydis -  600 eurų.

4 pavyzdys: Pareiškėjas pasipildė E-piniginę dalijimosi paslaugoms už 1000 eurų. Kompensacinės išmokos dydis  -  1000 eurų.

5 pavyzdys: Pareiškėjas įsigijo 1 (vieną) elektrinį dviratį ir 1 (vieną) Vilniaus miesto metinį bilietą, kurio vertė 310 eurų.  Kompensacinės išmokos dydis - 810 eurų.

Informacija atnaujinta: 2021 11 22
Ar galima įsigyti kelis skirtingus arba vienodus kompensuojamų priemonių vienetus?

Taip. Galima įsigyti kelis viešojo transporto  bilietus ar kitus bilietus, papildyti E-piniginę viešojo transporto ir pasidalijimo paslaugoms ir/arba mažiau taršių judumo priemonėms.

(Pavyzdys: galite įsigyti ne daugiau kaip du dviračius arba įsigyti viešojo transporto bilietus ir vieną elektrinį paspirtuką ir kt.)

Informacija atnaujinta: 2021 05 27
Kur galima sunaikinti seną taršų automobilį?

Transporto priemonė turi būti išregistruota iš Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro pagal ENTP arba nuo 2021 m. gegužės 1 d. pateikta ir patvirtinta sunaikinimo deklaracija Transporto priemonių savininkų apskaitos informacinėje sistemoje.

Visos licencijuotos įmonės, kurios išduoda ENTP yra tinkamos.

Informacija atnaujinta: 2021 05 27
Ar pirma reikia utilizuoti/sunaikinti seną automobilį ar įsigyti kompensuojamas priemones?

Eiliškumas prašymo teikimui įtakos neturi.

Pirmiausia galite įsigyti viešojo transporto bilietus, papildyti  E-piniginę viešojo transporto ir dalijimosi paslaugoms ar įsigyti mažiau taršias judumo priemones, o tada sunaikinti seną automobilį.

Tinkamomis išlaidomis laikomos išlaidos, patirtos nuo metinės sąmatos įsigaliojimo datos t.y. 2021 m. sausio 1 d. (imtinai)

Informacija atnaujinta: 2021 05 27
Ar tinkamas utilizuoti senas automobilis jei techninė apžiūra negaliojanti?

Taip. Jei  techninė apžiūra galiojo 2020-03-13 arba 2021-02-02 automobilis atitinka priemonės reikalavimus techninės apžiūros galiojimui.

Taip. Jei techninė apžiūra baigėsi galioti po 2020-03-13 (2020 m. kovo 13 d. dar buvo galiojanti)  automobilis atitinka priemonės reikalavimus techninės apžiūros galiojimui.

Ne. Jei techninė apžiūra baigėsi galioti iki 2020-03-13 (2020 m. kovo 13 d. jau buvo negaliojanti) dienos, automobilis neatitinka priemonės reikalavimo dėl techninės apžiūros galiojimo datos.

Informacija atnaujinta: 2021 05 27
Ar galiu dviratį, elektrinį paspirtuką ar elektrinį dviratį įsigyti lizingu?

Ne. Kompensacinė išmoka teikiama už įsigytas mažiau taršias judumo priemones ir pateikus apmokėjimą įrodančius dokumentus, t.y. fiskalinį kasos aparato kvitą arba banko pavedimo išrašą arba grynųjų pinigų priėmimo kvitą.

Informacija atnaujinta: 2021 05 27
Ar galiu įsigyti 3 vnt. mažiau taršių judumo priemonių?

Ne. Galima įsigyti ne daugiau kaip 2 (du) vnt. mažiau taršias judumo priemones.

Pavyzdys: Jei Pareiškėjas įsigijo vieną elektrinį paspirtuką ir vieną dviratį, galėtų gauti kompensacinę išmoką už dvi įsigytas priemones.

Pavyzdys: Jeigu pareiškėjas įsigijo du elektrinius paspirtukus ir vieną dviratį, galėtų gauti kompensacinę išmoką tik už dvi įsigytas priemones.

Informacija atnaujinta: 2021 05 27
Ar turi būti įsigyjamos naujos mažiau taršios judumo priemonės?

Taip. Kompensacinė išmoka teikiama už naujai įsigytas mažiau taršias judumo priemones.

Informacija atnaujinta: 2021 05 27
Ar tinkamas utilizuoti senas automobilis, jei techninė apžiūra dar yra galiojanti?

Taip. Automobilis su galiojančia technine apžiūra atitinka tvarkos aprašo reikalavimus techninės apžiūros galiojimo datai.

Informacija atnaujinta: 2021 05 27
Kiek ilgai turėjau būti seno automobilio savininkas/valdytojas?

Pareiškėjas, norintis gauti kompensaciją, turi sunaikinti M1 klasės transporto priemonę, kurios įregistruotu ir privalomoje Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registracijos liudijimo formoje (registracijos kodas C.1= C.2) įrašytu savininku / valdytoju arba įregistruotu tik valdytoju buvo ne trumpiau kaip 12 mėnesių iki 2021 m. vasario 2 d.

Pavyzdys: Pareiškėjas įsigijo automobilį 2020 m. balandžio 12 d. 2021 m. balandžio 12 d. jis išbuvo savininku/valdytoju 12 mėnesių. Šis automobilis neatitinka priemonės vieno iš reikalavimo, nes 2021 m. vasario 2 d.  Pareiškėjas savininku/valdytoju buvo tik nepilnus 10 mėn.

Pavyzdys: Pareiškėjas įsigijo automobilį 2020 m. sausio 2 d. 2021 m. sausio 2 d. jis išbuvo savininku/valdytoju 12 mėnesių. Šis automobilis atitinka priemonės reikalavimą, nes 2021 m. vasario 2 d. Pareiškėjas savininku/valdytoju buvo 13 mėn.

Informacija atnaujinta: 2021 05 27