Dažniausiai užduodami klausimai

Visuomeninio transporto ir darnaus judumo skatinimas (paspirtukai, dviračiai, dalijimosi paslauga ir pan

Kiek ilgai turėjau būti seno automobilio savininkas/valdytojas?

Pareiškėjas, norintis gauti kompensaciją, turi sunaikinti M1 klasės transporto priemonę, kurios įregistruotu ir privalomoje Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registracijos liudijimo formoje (registracijos kodas C.1= C.2) įrašytu savininku / valdytoju arba įregistruotu tik valdytoju buvo ne trumpiau kaip 12 mėnesių iki 2022 m. birželio 1 d.

Pavyzdys: Pareiškėjas įsigijo automobilį 2021 m. rugpjūčio 1 d., t.y. 2022 m. rugpjūčio 1 d. jis išbuvo savininku/valdytoju 12 mėn. Šis automobilis neatitinka priemonės vieno iš reikalavimo, nes 2022 m. birželio 1 d.  Pareiškėjas savininku/valdytoju buvo  10 mėn.

Pavyzdys: Pareiškėjas įsigijo automobilį 2021 m. balandžio 1 d., t.y. 2022 m. balandžio 1 d. jis išbuvo savininku/valdytoju 12 mėn. Šis automobilis atitinka priemonės reikalavimą, nes 2022 m. birželio 1 d. Pareiškėjas savininku/valdytoju buvo 14 mėn.

Informacija atnaujinta: 2022 06 09
Ar tinkamas utilizuoti senas automobilis, jei techninė apžiūra dar yra galiojanti?

Taip. Automobilis su galiojančia technine apžiūra atitinka tvarkos aprašo reikalavimus, jei techninė apžiūra galiojo vienai iš nurodytų datų: 2021-02-02 arba 2022-04-20.

Informacija atnaujinta: 2022 06 09
Ar turi būti įsigyjamos naujos mažiau taršios judumo priemonės?

Taip. Įsigytos mažiau taršios judumo priemonės turi būti naujos.

Informacija atnaujinta: 2022 06 09
Ar galiu įsigyti 3 vnt. mažiau taršių judumo priemonių?

Ne. Galima įsigyti ne daugiau kaip 2 (du) vnt. mažiau taršias judumo priemones.

Pavyzdys: Jei Pareiškėjas įsigijo vieną elektrinį paspirtuką ir vieną dviratį, galėtų gauti kompensacinę išmoką už dvi įsigytas priemones.

Pavyzdys: Jeigu pareiškėjas įsigijo du elektrinius paspirtukus ir vieną dviratį, galėtų gauti kompensacinę išmoką tik už dvi įsigytas priemones.

Informacija atnaujinta: 2022 06 09
Ar galiu dviratį, elektrinį paspirtuką ar elektrinį dviratį įsigyti lizingu?

Ne. Kompensacinė išmoka teikiama už įsigytas mažiau taršias judumo priemones ir pateikus apmokėjimą įrodančius dokumentus, t.y. fiskalinį kasos aparato kvitą arba banko pavedimo išrašą arba grynųjų pinigų priėmimo kvitą.

Informacija atnaujinta: 2022 06 09
Ar tinkamas utilizuoti senas automobilis jei techninė apžiūra negaliojanti?

Taip. Jei  techninė apžiūra galiojo 2021-02-02 arba 2022-04-20 automobilis atitinka priemonės reikalavimus techninės apžiūros galiojimui.

Taip. Jei techninė apžiūra baigėsi galioti po 2021-02-02 (2021 m. vasario 2 d. dar buvo galiojanti)  automobilis atitinka priemonės reikalavimus techninės apžiūros galiojimui.

Ne. Jei techninė apžiūra baigėsi galioti iki 2021-02-02 (2021 m. vasario 2 d. jau buvo negaliojanti) dienos, automobilis neatitinka priemonės reikalavimo dėl techninės apžiūros galiojimo datos.

Informacija atnaujinta: 2022 06 09
Kada galima utilizuoti/sunaikinti seną automobilį?

Senas automobilis utilizuotas/sunaikintas nuo 2021-02-02 (imtinai) dienos atitinka tvarkos aprašo reikalavimus utilizavimo/sunaikinimo terminui.

Informacija atnaujinta: 2022 06 09
Ar pirma reikia utilizuoti/sunaikinti seną automobilį ar įsigyti kompensuojamas priemones?

Eiliškumas prašymo teikimui įtakos neturi.

Pirmiausia galite įsigyti viešojo transporto bilietus, papildyti  E-piniginę viešojo transporto ir dalijimosi paslaugomis ar įsigyti mažiau taršias judumo priemones, o tada sunaikinti seną automobilį.

Pildant prašymą per informacinę sistemą APVIS sena transporto priemonė turi būti sunaikinta ir išregistruota.

Tinkamomis išlaidomis laikomos išlaidos, patirtos nuo metinės sąmatos įsigaliojimo datos t.y. 2022 m. sausio 1 d. (imtinai)

Informacija atnaujinta: 2022 06 09
Kokia automobilio išregistravimo tvarka?

Nuo 2021 m. gegužės 1 d. pasikeitusi automobilio išregistravimo tvarka.

Informaciją, kaip išregistruoti seną automobilį, rasite čia: https://www.regitra.lt/lt/paslaugos/transporto-priemones/utilizavau-transporto-priemone

Informacija atnaujinta: 2022 06 09
Kur rasti tinkamą atliekų perdirbimo įmonę?

Atliekų tvarkytojų valstybės registre https://atvr.am.lt pasirinkti “Transporto priemonių tvarkytojų sąrašas” Apdorojimo įmonė priėmusi eksploatuoti netinkamą transporto priemonę turi išduoti jos savininkui Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės sunaikinimo pažymėjimą.

Informacija atnaujinta: 2022 06 09
Ar galima įsigyti kelis skirtingus arba vienodus kompensuojamų priemonių vienetus?

Taip. Galima įsigyti kelis viešojo transporto  bilietus ar kitus bilietus, papildyti E-piniginę viešojo transporto ir pasidalijimo paslaugoms ir/arba mažiau taršių judumo priemonėms.

(Pavyzdys: galite įsigyti ne daugiau kaip du dviračius arba įsigyti viešojo transporto bilietus ir vieną elektrinį paspirtuką ir kt.)

Informacija atnaujinta: 2022 06 09
Kaip skaičiuojama kompensacinė išmoka už kelis priemonių vienetus?

Kompensacinės išmokos maksimalus dydis vienam pareiškėjui yra iki 1000 eurų.

Tinkamos išlaidos:

1. ne daugiau kaip 1000 eurų viešojo transporto (autobusų, troleibusų, geležinkelio) metiniams ar kitiems bilietams, išskyrus vienkartinius viešojo transporto bilietus;

2. ne daugiau kaip 1000 eurų E-piniginės papildymui viešojo transporto (autobusų, troleibusų, geležinkelio) metinius ar kitus bilietus, išskyrus vienkartinius; už E-piniginės papildymą viešojo transporto paslaugų išlaidoms kompensuoti (išskyrus E-piniginės papildymą pinigais);

         3. ne daugiau kaip 1000 eurų E-piniginės papildymui  už dviračių, elektrinių paspirtukų, lengvųjų automobilių (rekomenduojama elektromobilių) pasidalijimo paslaugų (nuoma, neteikiant vairavimo paslaugos) išlaidų kompensavimui;

          4. ne daugiau kaip 2 vnt.:

 4.1. 500 eurų už elektrinį dviratį, elektrinį triratį ar elektrinį keturratį;

4.2. 300 eurų už dviratį ar elektrinį paspirtuką.

 

1 pavyzdys: Pareiškėjas įsigijo 2 (du) dviračius. Kompensacinės išmokos dydis  -  600 eurų.

2 pavyzdys: Pareiškėjas įsigijo 1 (vieną)  elektrinį dviratį ir 1 (vieną) elektrinį paspirtuką. Kompensacinės išmokos dydis -  800 eurų.

3 pavyzdys: Pareiškėjas įsigijo 1 (vieną) dviratį ir 1 (vieną) elektrinį paspirtuką. Kompensacinės išmokos dydis -  600 eurų.

4 pavyzdys: Pareiškėjas pasipildė E-piniginę dalijimosi paslaugoms už 1000 eurų. Kompensacinės išmokos dydis  -  1000 eurų.

5 pavyzdys: Pareiškėjas įsigijo 1 (vieną) elektrinį dviratį ir 1 (vieną) Vilniaus miesto metinį bilietą, kurio vertė 310 eurų.  Kompensacinės išmokos dydis - 810 eurų.

6 pavyzdys: Pareiškėjas įsigijo 2 (du) elektrinius paspirtukus ir 1 (vieną) Vilniaus miesto metinį bilietą, kurio vertė 310 eurų.  Kompensacinės išmokos dydis - 910 eurų.

Informacija atnaujinta: 2022 06 09
Kokie kartu su prašymu privalomi pateikti dokumentai?

1. išlaidas pagrindžiantys dokumentai (PVM sąskaita faktūra arba sąskaita faktūra pareiškėjo vardu). SVARBU! Išankstinė sąskaita faktūra netinkama;

2. išlaidų apmokėjimą įrodantys dokumentai (fiskalinis kasos aparato kvitas arba banko pavedimo išrašas iš pareiškėjo sąskaitos arba grynųjų pinigų priėmimo kvitas pareiškėjo vardu);

3. notaro patvirtintas arba informacinių technologijų priemonėmis sudarytas ir VĮ Registrų centro įgaliojimų registre įregistruotas (https://igaliojimai.lt/) įgaliojimas atstovauti pareiškėjui, jei Pareiškėjas įgalioja kitą fizinį asmenį pateikti prašymą.

Informacija atnaujinta: 2022 06 09
Ar mažiau taršios judumo priemonės gali būti įsigyjamos iš skirtingų tiekėjų ?

Taip. Mažiau taršios judumo priemonės (elektriniai paspirtukai, dviračiai, elektriniai dviračiai, elektriniai triračiai, elektriniai keturračiai gali būti įsigyjami skirtingose parduotuvėse.

Informacija atnaujinta: 2022 06 09
Ar mažiau taršias judumo priemones galima įsigyti iš užsienio parduotuvių?

Taip. Galima įsigyti mažiau taršias judumo priemones iš užsienio parduotuvių. Kartu turi būti pateikti dokumentai, t.y. PVM sąskaita faktūra arba sąskaita faktūra pareiškėjo vardu; fiskalinis kasos aparato kvitas arba banko pavedimo išrašas iš pareiškėjo sąskaitos arba grynųjų pinigų priėmimo kvitas pareiškėjo vardu.

Informacija atnaujinta: 2022 06 09
Kur pateikti paraišką gauti kompensacinei išmokai?

Prašymai priimami juos teikiant tik per aplinkos projektų valdymo informacinę sistemą (APVIS) apvis.apva.lt

Kaip prisijungti prie APVIS, norint užpildyti prašymą ir videoinstrukciją,  rasite čia: https://apvis.apva.lt/duk

Informacija atnaujinta: 2022 06 09
Per kiek laiko galima gauti kompensacinę išmoką?

Agentūra nuo prašymo pateikimo datos ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų įvertina prašymą, priima sprendimą dėl kompensacinės išmokos skyrimo /neskyrimo. Visa informacija, susijusi su prašymo vertinimu, nurodyta APVIS sistemoje. 

Kompensacinė išmoka pareiškėjui išmokama per 30 kalendorinių dienų nuo sprendimo priėmimo datos.

Informacija atnaujinta: 2022 06 09