Subsidijos ir dotacijos namų ūkiuose susidariusioms asbesto atliekoms tvarkyti 2021-10 Nr. ATP-AM-AST01

Priemonė: Subsidijos ir dotacijos namų ūkiuose susidariusioms asbesto atliekoms tvarkyti

Paraiškos priimamos nuo : 2021-10-25 08:00

Paraiškos priimamos iki: 2021-11-26 17:00

Kompensacinė išmoka: 50000.00 Eur.

Kvietimui numatytas finansavimas: 925000.00 Eur.

Kvietimas teikti paraiškas pagal Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos priemonę „Subsidijos ir dotacijos namų ūkiuose susidariusioms asbesto atliekoms tvarkyti“.

Galimi Pareiškėjai

  • Savivaldybių administracijos;
  • Regioniniai atliekų tvarkymo centrai

Remiamos veiklos

Subsidija ar dotacija teikiama namų ūkiuose susidariusių asbestinio šiferio atliekų surinkimo, vežimo ir šalinimo išlaidoms finansuoti.

Maksimali finansavimo suma 50 000 EUR su PVM, savivaldybei.

Finansavimo intensyvumas    

100 procentų tinkamų finansuoti išlaidų, neviršijant fiksuotų įkainių:

  • pagal faktiškai patirtas išlaidas, bet ne daugiau nei 90,00 Eur/t su PVM asbestinio šiferio atliekų surinkimui bei vežimui iki jų šalinimo regioniniame sąvartyne;
  • ne daugiau negu asbestinio šiferio atliekų prėmimo kaina  regioniniame atliekų sąvartyne.

Aktuali Informacija

  • Finansavimas skirtas namų ūkiuose susidariusių asbestinio šiferio atliekų surinkimo, vežimo ir šalinimo išlaidoms finansuoti;
  • Gali būti įtraukiamos nuo 2021-09-18 d. patirtos išlaidos;
  • Gali būti pateikiama ne daugiau kaip 1 paraiška savivaldybei;
  • Nefinansuojama į didžiųjų gabaritų atliekų surinkimo aikšteles pristatytų asbestinio šiferio atliekų sutvarkymas;
  • Lėšos galės būti naudojamos iki 2023 m. lapkričio 15 d.;
  • Projekto vykdytojai turi užtikrinti, kad organizuojant asbestinio šiferio atliekų surinkimą, vežimą bei šalinimą būtų laikomasi Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytų reikalavimų.

PARAIŠKOS PILDYMO APVIS INSTRUKCIJA

Projektų atrankos būdas - tęstinis. Paraiškos projektų vertinimui atlikti priimamos iki 2021 m. lapkričio 26 d. Paraiškos registruojamos APVIS eilės tvarka pagal registracijos datą. Iš gautų paraiškų sudaromas pagrindinis sąrašas. Kai pagrindiniame sąraše esančiose paraiškose prašoma subsidijų ir dotacijų suma viršija Priemonių plane Priemonei numatytą skirti lėšų sumą, sudaromas rezervinis sąrašas.

Aktualūs teisės aktai:

Kontaktai

Informacija teikiama:

pirmadieniais - ketvirtadieniais 8.00-12.00 ir 12.45-17.00  

penktadieniais 8.00 -12.00 ir 12.45-15.45

Vidas Petrikėnas 
Tel.: 8 664 36937
El.p.: vidas.petrikenas@apva.lt  

Vidas Stašauskas 
Tel.: 8 678 01778
El.p.: vidas.stasauskas@apva.lt

 

 

Atnaujinimo data: 2022-09-21