Paskelbti kvietimai
Paraiškos priimamos nuo Kvietimo pavadinimas Skirtas finansavimas (Eur.) Paraiškos priimamos iki
2020-08-10 Nauja Eksploatuojamų 1 MW ir didesnės, bet ne didesnės kaip 50 MW šiluminės galios vidutinių kietąjį kurą deginančių įrenginių išmetamų dujų valymo įrenginių ar kitų taršos mažinimui skirtų technologijų diegimas ir (ar) modernizavimas
LAAIF-AM-O01
2000000.00 Eur Liko 30 d.
2020-08-03 Nauja Fizinių asmenų vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų atnaujinimas (modernizavimas)
KK-AM-M03
1000000.00 Eur Liko 19 d.
2020-08-03 Nauja Miesto ir priemiestinio viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas, skatinant naudoti elektra, biometanu, suslėgtomis gamtinėmis dujomis, suskystintomis gamtinėmis dujomis varomas transporto priemones
KK-AM-A01
20000000.00 Eur Liko 20 d.
2020-08-03 Nauja Privačių juridinių asmenų energijos vartojimo efektyvumo priemonių įgyvendinimas pagal energijos audito ataskaitas
KK-AM-J01
13000000.00 Eur Liko 141 d.
2020-07-01 Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas privačių juridinių asmenų visuomeninės, gamybinės paskirties pastatuose, kitos paskirties inžineriniuose statiniuose (sąvartynuose, nuotekų valyklų statiniuose), pakeičiant iškastinio kuro naudojimą
KK-AM-P01
14000000.00 Eur Liko 23 d.
2020-07-01 Investicinė parama biometano dujų gamybai ir (ar) biodujų valymo įrenginiams įrengti
KK-AM-B01
8000000.00 Eur Liko 20 d.
2020-07-01 Transporto priemonių, naudojančių elektrą, suslėgtąsias gamtines dujas, suskystintąsias gamtines dujas, biometaną, vandenilį, įsigijimas ir joms reikalingos infrastruktūros sukūrimas ir (ar) plėtra, užtikrinant bazinį sukurtos infrastruktūros vartotoją
KK-AM-S01
15000000.00 Eur Liko 20 d.
2020-05-15 Visuomeninio transporto ir kitų alternatyvių mažiau taršių judumo priemonių fiziniams asmenims skatinimas (įsigytas metinis bilietas, dviratis, paspirtukas, mopedas ar motociklas)
KK-AM-V01
5000000.00 Eur Liko 173 d.
2020-04-20 Elektromobilių įsigijimo fiziniams asmenims skatinimas
KK-AM-E01
5000000.00 Eur Liko 173 d.
2019-11-04 Mažiau taršių judumo priemonių fiziniams asmenims skatinimas (įsigytas mažiau taršus automobilis)
KK-AM-T01
5000000.00 Eur Liko 111 d.
Įrašų puslapyje