Subsidijos ir dotacijos namų ūkiuose susidariusioms asbesto atliekoms tvarkyti 2023-09 Nr. ATP-AM-AST02

Priemonė: Subsidijos ir dotacijos namų ūkiuose susidariusioms asbesto atliekoms tvarkyti

Paraiškos priimamos nuo : 2023-09-11 08:00

Paraiškos priimamos iki: 2023-10-13 14:45

Kompensacinė išmoka: Eur.

Kvietimui numatytas finansavimas: 220000.00 Eur.

Galimi pareiškėjai

  • Savivaldybių administracijos
  • Regioniniai atliekų tvarkymo centrai

Tinkamos finansuoti išlaidos

  • Asbestinio šiferio atliekų surinkimas bei vežimas iki jų šalinimo regioniniame sąvartyne, kompensuojant ne daugiau nei 90,00 Eur/t su PVM;
  • Asbestinio šiferio atliekų šalinimas, ne didesnės už jų priėmimo į regioninį atliekų sąvartyną kainą;
  • Patirtos po 2021 m. rugsėjo 17 d. iki galutinio mokėjimo prašymo pateikimo dienos, bet ne vėliau nei 2023 m. lapkričio 15 d.

Paraiškų pateikimo būdas

Paraiška kartu su privalomais pateikti dokumentais turi būti pateikta per informacinę sistemą APVIS ( https://apvis.apva.lt ).

Paraiškų atrankos būdas

Tęstinis. Paraiškos projektų vertinimui atlikti priimamos iki kvietime teikti paraiškas numatyto termino. Paraiškos registruojamos APVIS eilės tvarka pagal registracijos datą. Pirmumo teisė lėšų skyrimui toms paraiškas pateikusioms savivaldybėms, kuriose 2023 m. dėl Lietuvos Respublikoje vykusių stichinių audrų buvo paskelbta ekstremali situacija, kurių metu buvo pažeista asbestinė stogų danga.

Kita aktuali informacija

Lėšos turi būti panaudotos 2023 m.

Pirmumo teisė lėšų skyrimui savivaldybėms, kuriose 2023 m. dėl Lietuvos Respublikoje vykusių stichinių audrų buvo paskelbta ekstremali situacija, o jų metu buvo pažeista asbestinė stogų danga.

Gavus paraiškų, kurios viršija kvietimui numatytą skirti lėšų sumą, bus sudaromas rezervinis sąrašas. Sprendimas dėl projektų finansavimo iš rezervinio sąrašo gali būti priimamas ir projektai į pagrindinį sąrašą įtraukiami iki 2023 m. spalio 31 d.

Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, bet neviršijant 90,00 Eur/t su PVM surinkimo bei vežimo iki jų šalinimo regioniniame sąvartyne išlaidų bei jų priėmimo į regioninį atliekų sąvartyną kainos.

Pareiškėjas teikdamas paraišką pasirenka ar įgyvendinti projektą teikiant visą paslaugų komplektą (surinkti, transportuoti į sąvartyną ir pašalinti sąvartyne) ar taikyti dalinį paslaugų paketą.

Nefinansuojamas į didžiųjų gabaritų atliekų surinkimo aikšteles pristatytų asbestinio šiferio atliekų sutvarkymas.

Kontaktiniai duomenys konsultacijoms

Informacija teikiama:

pirmadieniais-ketvirtadieniais 8.00-17.00 val.;

penktadieniais 8.00-15.45 val.;

pietų pertrauka 12.15-13.00 val.

Kontaktai:

Vyriausioji specialistė (projektų vadovė)

Kamilė Mackevičienė

Tel.  +370 667 62 194

El. p. kamile.mackeviciene@apva.lt

Skyriaus vedėjas

Vidas Stašauskas 

Tel. +370 678 01778

El. p. vidas.stasauskas@apva.lt

Atnaujinimo data: 2024-01-23