Visuomeninio transporto ir darnaus judumo skatinimas (paspirtukai, dviračiai, dalijimosi paslauga ir pan.) 2022-06 Nr. KK-AM-V03

Priemonė: Visuomeninio transporto ir kitų alternatyvių mažiau taršių judumo priemonių fiziniams asmenims skatinimas

Paraiškos priimamos nuo : 2022-06-10 08:00

Paraiškos priimamos iki: 2023-06-10 12:00

Kompensacinė išmoka: 1000.00 Eur.

Kvietimui numatytas finansavimas: 8000000.00 Eur.

Prašymai priimami nuo 2022 m. birželio 10 d. 8.00 val. iki, kol pakanka lėšų pagal priemonę, bet ne ilgiau kaip iki 2023 m. birželio 10 d. 12.00 val.

Pasibaigus anksčiau priemonei skirtoms lėšoms kvietimas stabdomas. Vėliau prašymai nepriimami.

Galimi Pareiškėjai:

Fizinis asmuo, nustatyta tvarka pateikęs prašymą kompensacinei išmokai gauti.

Reikalavimai senai transporto priemonei ir pareiškėjui

 • Pareiškėjas turi sunaikinti M1 klasės transporto priemonę, kurios įregistruotu ir privalomoje Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registracijos liudijimo formoje (registracijos kodas C.1=C.2) įrašytu savininku/valdytoju arba įregistruotu tik valdytoju buvo ne trumpiau kaip 12 mėnesių iki 2022 m. birželio 1 d.; 
 • Transporto priemonės techninė apžiūra turėjo galioti 2021 m. vasario 2 d. arba 2022 m. balandžio 20 d.;
 • Transporto priemonė ne trumpiau kaip 12 mėnesių iki 2022 m. birželio 1 d. buvo registruota Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre;
 • Transporto priemonė sunaikinta pagal Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 710 „Dėl Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Transporto priemonių tvarkytojų sąrašą rasite čia: Atliekų tvarkytojų valstybės registre adresu atvr.aplinka.lt);
 • Transporto priemonei išduotas Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės sunaikinimo pažymėjimas (toliau – ENTP). SVARBU!! 
 • Pareiškėjas gali pateikti prašymą tik vieną kartą pagal kvietimo priemonę. Kompensacinė išmoka neteikiama Pareiškėjui, kuriam buvo išmokėta kompensacinė išmoka pagal pateiktą prašymą;
 • Pagal Klimato kaitos programos priemonę, skirtą mažiau taršių judumo priemonių įsigijimo skatinimui, transporto priemonė su tuo pačiu VIN numeriu, įprastas ar elektrinis dviratis, elektrinis triratis ar elektrinis keturratis arba elektrinis paspirtukas kompensuojami tik vieną kartą; 
 • Visos įsigytos paslaugos ir (ar) transporto priemonės, privalo būti nurodytos viename prašyme, 
 • Transporto priemonė turi būti išregistruota iš Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro pagal ENTP arba nuo 2021 m. gegužės 1 d. pateikta ir patvirtinta sunaikinimo deklaracija Transporto priemonių savininkų apskaitos informacinėje sistemoje;
 • Transporto priemonė su tuo pačiu identifikavimo numeriu VIN gali būti kompensuojama tik vieną kartą;
 • Bendras išmetamas CO2 kiekis senajam automobiliui nėra taikomas.

Tinkamos finansuoti išlaidos

Kompensacinių išmokų fiziniams asmenims tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos nuo 2022m. sausio 1 d., t.y.:

1. Ne daugiau kaip 1000 eurų viešojo transporto (autobusų, troleibusų, geležinkelio) metiniams ar kitiems bilietams, išskyrus vienkartinius viešojo transporto bilietus;

2. Ne daugiau kaip 1000 eurų E-piniginės papildymui viešojo transporto (autobusų, troleibusų, geležinkelio) paslaugų išlaidoms kompensuoti;

3. ne daugiau kaip 1000 eurų E-piniginės papildymui  už dviračių, elektrinių paspirtukų, lengvųjų automobilių (rekomenduojama elektromobilių) pasidalijimo paslaugų (nuoma, neteikiant vairavimo paslaugos) išlaidų kompensavimui;

4. Ne daugiau kaip 2 vnt. (iš viso) pasirinktų mažiau taršių transporto priemonių, nurodytų 4.1 ir 4.2 papunkčiuose:

4.1. 500 eurų už elektrinį dviratį, elektrinį triratį ar elektrinį keturratį;

4.2. 300 eurų už dviratį ar elektrinį paspirtuką.

Maksimali finansavimo/ subsidijos/ dotacijos suma

Iki 1000 Eur

Finansavimo intensyvumas

Kompensacinė išmoka apskaičiuojama pagal faktiškai patirtas išlaidas ir nustatytus maksimalius fiksuotus dydžius mažiau taršioms judumo priemonėms.

Paraiškų pateikimo būdas

Internetu Aplinkos projektų valdymo agentūros informacinėje sistemoje apvis.apva.lt užpildant prašymą.

Kaip prisijungti prie APVIS, norint užpildyti prašymą,  rasite čia: apvis.apva.lt/DUK

Paraiškų atrankos būdas

Tęstinis. 

Kartu su prašymu privalomi pateikti dokumentai

1. išlaidas pagrindžiantys dokumentai (PVM sąskaita faktūra arba sąskaita faktūra pareiškėjo vardu). SVARBU! Išankstinė sąskaita faktūra netinkama;

2. išlaidų apmokėjimą įrodantys dokumentai (fiskalinis kasos aparato kvitas arba banko pavedimo išrašas iš pareiškėjo sąskaitos arba grynųjų pinigų priėmimo kvitas pareiškėjo vardu);

3. notaro patvirtintas arba informacinių technologijų priemonėmis sudarytas ir VĮ Registrų centro įgaliojimų registre įregistruotas (igaliojimai.lt) įgaliojimas atstovauti pareiškėjui, jei pareiškėjas įgalioja kitą fizinį asmenį pateikti prašymą;

4. individualios veiklos ir/ar verslo liudijimo pažymos kopiją jei pardavėjas vykdo ūkinę veiklą pagal individualios veiklos ir/ar verslo liudijimo pažymą.

Teisės aktai

1. Klimato kaitos programos priemonės „Visuomeninio transporto ir darnaus judumo skatinimas (paspirtukai, dviračiai, dalijimosi paslauga ir pan.) tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. D1-316;

2. 2022–2025 m. Klimato kaitos programos  investicijų planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausybės 2022 m. balandžio 20 d. nutarimu Nr. 383.

Kontaktai

Informacija teikiama:

pirmadieniais - ketvirtadieniais 8.00-12.00 ir 12.45-17.00  

penktadieniais 8.00 -12.00 ir 12.45-15.45

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA)

Labdarių g. 3, LT-01120 Vilnius

Kontaktinis telefonas ir el. pašto adresas:

+370 614 99699; judumas@apva.lt

Kita informacija:
(pvz. pareiškėjų informavimo tvarka, terminai, būdai ir pan.)

Agentūra nuo prašymo pateikimo datos ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų įvertina prašymą, priima sprendimą dėl kompensacinės išmokos skyrimo/neskyrimo. Visa informacija, susijusi su prašymo vertinimu, nurodyta APVIS sistemoje.
Kompensacinė išmoka pareiškėjui išmokama per 30 kalendorinių dienų nuo sprendimo priėmimo datos.

Kita aktuali informacija:
(Pvz.informacija, kur pareiškėjai gali susipažinti su informacija apie asmens duomenų tvarkymą, kita svarbi informacija)

Informacija apie asmens duomenų tvarkymą Agentūroje skelbiama internetinėje svetainėje apva.lt skiltyje „Asmens duomenų apsauga“.

Duomenų teikimo per Aplinkos projektų valdymo informacinės sistemos (toliau – APVIS) duomenų mainų svetainę taisykles galima rasti čia: apvis.apva.lt/duomenu-mainu-svetaines-taisykles

 

Atnaujinimo data: 2024-01-29