Fiziniams asmenims
Juridiniams asmenims

Energijos efektyvumas ir atsinaujinantys ištekliai (9)

Atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimo skatinimas (22)

Priemonė Skirtas finansavimas
Mažiau taršių judumo priemonių fiziniams asmenims skatinimas 5000000 Eur.
Elektromobilių įsigijimo fiziniams asmenims skatinimas 0 Eur.
Visuomeninio transporto ir kitų alternatyvių mažiau taršių judumo priemonių fiziniams asmenims skatinimas 5000000 Eur.
Investicinė parama biometano dujų gamybai ir (ar) biodujų valymo įrenginiams įrengti 8000000 Eur.
Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas privačių juridinių asmenų visuomeninės, gamybinės paskirties pastatuose, kitos paskirties inžineriniuose statiniuose (sąvartynuose, nuotekų valyklų statiniuose), pakeičiant iškastinio kuro naudojimą 14000000 Eur.
Transporto priemonių, naudojančių elektrą, suslėgtąsias gamtines dujas, suskystintąsias gamtines dujas, biometaną, vandenilį, įsigijimas ir joms reikalingos infrastruktūros sukūrimas ir (ar) plėtra, užtikrinant bazinį sukurtos infrastruktūros vartotoją 15000000 Eur.
Viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas ir (ar) plėtra, skatinant naudoti elektra, biometanu, suslėgtomis gamtinėmis dujomis, suskystintomis gamtinėmis dujomis varomas transporto priemones 20000000 Eur.
Taršių technologijų keitimo mažiau taršiomis skatinimas Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančiose įmonėse 10000000 Eur.
Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose 12483293 Eur.
Elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas 3500000 Eur.
Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamyba mažos galios elektrinėse 0 Eur.
Elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas (N1, N2 klassės) 1500000 Eur.
Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, geoterminės energijos, biokuro) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų poreikiams, pakeičiant iškastinį kurą 0 Eur.
Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų elektros energijos poreikiams 0 Eur.
Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas juridinių asmenų elektros energijos poreikiams 0 Eur.
Atsinaujinančių energijos šaltinių (biokuro, geoterminės energijos, saulės) panaudojimui juridinių asmenų poreikiams 0 Eur.
Įmonių, nedalyvaujančių Europos Sąjungos Apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje technologinių procesų atnaujinimas, panaudojant atsinaujinančius energijos išteklius 0 Eur.
Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas nepasiturinčių fizinių asmenų elektros energijos reikmėms ir (ar) iškastinį kurą naudojančių šilumos įrenginių pakeitimui 0 Eur.
Klimato kaitos programos subsidijų, skirtų gyvenamųjų namų prijungimui prie centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos pakeičiant iškastinį kurą naudojančius šilumos įrenginius 0 Eur.
Eksperimentinė plėtra ir (ar) inovatyvūs projektai, skirti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimui 0 Eur.
Subsidijos ir dotacijos tekstilės atliekų surinkimo konteineriams įsigyti 0 Eur.
Mažiau taršių judumo priemonių įsigijimo skatinimas nepasiturintiems fiziniams asmenims 0 Eur.

Energijos vartojimo ir gamybos efektyvumo didinimas (5)

Aplinkos oro apsauga (3)

Vandenų apsauga (2)

Asbesto tvarkymas (1)

Biologinių atliekų surinkimas (1)

Energijos efektyvumas žemės ūkyje (1)