Fiziniams asmenims
Juridiniams asmenims
Paraiškos priimamos nuo Kvietimo pavadinimas Skirtas finansavimas (Eur.) Paraiškos priimamos iki
2021-10-08 KK-AM-EP1 Eksperimentinė plėtra ir (ar) inovatyvūs projektai, skirti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimui 2000000 Eur. Liko 106 d.
2021-09-06 KK-AM-CST01 Klimato kaitos programos subsidijų, skirtų gyvenamųjų namų prijungimui prie centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos pakeičiant iškastinį kurą naudojančius šilumos įrenginius 2021-09 2000000 Eur. Liko 99 d.
2021-07-19 KK-AM-J02 Privačių juridinių asmenų energijos vartojimo efektyvumo priemonių įgyvendinimas pagal energijos audito ataskaitas 2021-07 2000000 Eur. Liko 65 d.
2021-06-21 KK-AM-KV01 Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, geoterminės energijos, biokuro) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų poreikiams, pakeičiant iškastinį kurą 2021-06 2000000 Eur. Liko 65 d.
2021-06-21 KK-AM-KJ01 Atsinaujinančių energijos šaltinių (biokuro, geoterminės energijos, saulės) panaudojimui juridinių asmenų poreikiams (VYKDANTIEMS ŪKINĘ KOMERCINĘ VEIKLĄ) 2021-06 1000000 Eur. Liko 65 d.
2021-06-21 KK-AM-SVJ01 Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas juridinių asmenų elektros energijos poreikiams (VYKDANTIEMS ŪKINĘ KOMERCINĘ VEIKLĄ) 2021-06 9000000 Eur. Liko 65 d.
2021-06-08 KK-AM-EJ03 Elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas 2021-06 5000000 Eur. Liko 65 d.

Energijos efektyvumas ir atsinaujinantys ištekliai (7)

Atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimo skatinimas (13)

Priemonė Skirtas finansavimas
Mažiau taršių judumo priemonių fiziniams asmenims skatinimas 5000000 Eur.
Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas privačių juridinių asmenų visuomeninės, gamybinės paskirties pastatuose, kitos paskirties inžineriniuose statiniuose (sąvartynuose, nuotekų valyklų statiniuose), pakeičiant iškastinio kuro naudojimą 14000000 Eur.
Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose 12483293 Eur.
Elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas 3500000 Eur.
Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamyba mažos galios elektrinėse 0 Eur.
Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, geoterminės energijos, biokuro) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų poreikiams, pakeičiant iškastinį kurą 0 Eur.
Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų elektros energijos poreikiams 0 Eur.
Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas juridinių asmenų elektros energijos poreikiams 0 Eur.
Atsinaujinančių energijos šaltinių (biokuro, geoterminės energijos, saulės) panaudojimui juridinių asmenų poreikiams 0 Eur.
Įmonių, nedalyvaujančių Europos Sąjungos Apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje technologinių procesų atnaujinimas, panaudojant atsinaujinančius energijos išteklius 0 Eur.
Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas nepasiturinčių fizinių asmenų elektros energijos reikmėms ir (ar) iškastinį kurą naudojančių šilumos įrenginių pakeitimui 0 Eur.
Klimato kaitos programos subsidijų, skirtų gyvenamųjų namų prijungimui prie centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos pakeičiant iškastinį kurą naudojančius šilumos įrenginius 0 Eur.
Eksperimentinė plėtra ir (ar) inovatyvūs projektai, skirti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimui 0 Eur.

Energijos vartojimo ir gamybos efektyvumo didinimas (2)

Aplinkos oro apsauga (3)

Vandenų apsauga (2)

Asbesto tvarkymas (1)