Ūkinėje veikloje nemetaninių lakiųjų organinių junginių (NMLOJ) išsiskyrimo mažinimo priemonių taikymas 2021-06 Nr. LAAIF-AM-N02

Priemonė: Naftos perdirbimo, naftos produktų saugojimo ir paskirstymo veikloje nemetaninių lakiųjų organinių junginių (NMLOJ) išsiskyrimo vietų nustatymo (aptikimo) ir NMLOJ išsiskyrimo mažinimo priemonių taikymas

Paraiškos priimamos nuo : 2021-06-01 08:00

Paraiškos priimamos iki: 2021-07-31 15:45

Kompensacinė išmoka: 200000.00 Eur.

Kvietimui numatytas finansavimas: 1000000.00 Eur.

Kvietimas teikti paraiškas pagal Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos Aplinkos oro apsaugos 3.2.2. kryptį „projektai, susiję su ūkinėje veikloje nemetaninių lakiųjų organinių junginių (NMLOJ) išsiskyrimo mažinimo priemonių taikymu“

Kvietimui skirta suma:

1 000 000EUR

Kvietimo data:

nuo 2021 m. birželio 1 d. iki 2021 m. liepos 31 d.

Galimi Pareiškėjai:

Lietuvos Respublikoje veikiantys juridiniai asmenys arba Lietuvos Respublikoje įregistruoti kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse įsisteigę įmonių filialai, įgyvendinantys projektus Lietuvos Respublikos teritorijoje, kurių veikla apima Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus (EVRK 2 red.)  skyrius, grupes, klases ir poklasius:

- ekonominė veikla C „Apdirbamoji pramonė“: visi skyriai, grupės, klasės ir poklasiai.

- ekonominė veikla H „Transportas ir saugojimas“: 49.20 klasė „Krovininis geležinkelio transportas“; 49.50 klasė „Transportavimas vamzdynais“; 50.20 klasė „Jūrų ir pakrančių krovininis vandens transportas“; 52.10 klasė „Sandėliavimas ir saugojimas“; 

- ekonominė veikla G „Didmeninė ir mažmeninė prekyba; Variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas“: 46.71.20 poklasė „Benzino didmeninė prekyba“; 46.71.30 poklasė „Dujinio kuro didmeninė prekyba“; 46.71.40 poklasė „Dyzelinio kuro didmeninė prekyba“; 47.30 klasė „Automobilių degalų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse“.

Finansuojami įrenginiai ar technologijos ir su jomis susijusi informacija:

Talpyklos apsauginių vožtuvų (alsuoklių), stogo ir (ar) plaukiojančio dangčio pakeitimas, susijusių vamzdynų ir (ar) jų dalių pakeitimas, kt.

Maksimali finansavimo/ subsidijos/ dotacijos suma:

200 000 EUR

Finansavimo intensyvumas:

70 proc. nuo tinkamų išlaidų.

Paraiškų pateikimo būdas:

Paraiška kartu su privalomais pateikti dokumentais turi būti pateikta per informacinę sistemą APVIS. Prie sistemos galima prisijungti adresu https://apvis.apva.lt.

Paraiškų atrankos būdas:

Konkursinis

Prioritetiniai projektų atrankos kriterijai (jei paraiškų atrankos būdas konkursinis):          

Projektų naudos ir kokybės vertinimo balų lentelė.

Privalomi su paraiška pateikti dokumentai:

Kartu su paraiška privalomų pateikti dokumentų sąrašą rasite čia.

Teisės aktai:   

LAAIF programos Tvarkos aprašas 

Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšų naudojimo 2020–2022 m. finansavimo kryptys

Kontaktai:

Antonas Misevičius, tel.  8 645 71 389, el. p.  antonas.misevicius@apva.lt

Kita informacija:

Pareiškėjai apie paraiškos vertinimo eigą informuojami APVIS sistemoje.

Paraiškų vertinimas atliekamas vadovaujantis LAAIF programos Tvarkos aprašo 21-30 p. nuostatomis.

Kita aktuali informacija:

Ūkio subjektų laboratorijų leidimai- https://gamta.lt/cms/index?rubricId=bd45d991-fdda-4373-86fa-971548cc06dd

Pildyti formą

Atnaujinimo data: 2021-07-07