Fiziniams asmenims
Juridiniams asmenims

Gauta paraiškų

Gauta paraiškų:
47 974
Prašomas finansavimas:
354 664 745,40 Eur

Įgyvendinami projektai

Viso:
7 077
Skirtas finansavimas:
25 525 582,77 Eur

Įgyvendinta projektų

Viso:
29 345
Skirtas finansavimas:
31 102 370,78 Eur