Fiziniams asmenims
Juridiniams asmenims

Gauta paraiškų

Gauta paraiškų:
105 159
Prašomas finansavimas:
490 689 837,20 Eur

Įgyvendinami projektai

Viso:
21 615
Skirtas finansavimas:
219 636 958,16 Eur

Įgyvendinta projektų

Viso:
59 728
Skirtas finansavimas:
116 789 444,75 Eur